Konfigurer BigQuery Export

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Trinn 1: Opprett et Google API Console-prosjekt, og slå på BigQuery

 

 1. Logg på Google API Console.
 2. Opprett et Google API Console-prosjekt.

  Du kan opprette et nytt prosjekt eller velge et eksisterende.
 3. Naviger til tabellen med API-er.

  Åpne Navigation-menyen (navigasjon) øverst til venstre, klikk på APIs & Services (API-er og tjenester), og klikk så på Library (bibliotek).
 4. Slå på BigQuery.

  Klikk på BigQuery API under Google Cloud APIs (API-er for Google Cloud). Klikk på Enable (slå på) på den neste siden.
 5. Les gjennom og godta vilkårene for bruk hvis du blir bedt om det.

Trinn 2: Klargjør prosjektet ditt for BigQuery Export

 

 1. Sørg for at Billing (fakturering) er slått på for prosjektet ditt.

  Åpne Navigation-menyen (navigasjon) øverst til venstre hvis Billing (fakturering) ikke er slått på for prosjektet ditt, og klikk så på Billing.
 2. Opprett en faktureringskonto hvis du blir bedt om det.

  Du må ha en faktureringskonto for å kunne bruke fakturering i et prosjekt. Flere prosjekter kan ha den samme faktureringskontoen. Følg fremgangsmåten i API-konsollen for å opprette faktureringskontoen din.
 3. Godta den gratis prøveperioden hvis den er tilgjengelig.

  Hvis du får tilbud om en gratis prøveperiode, kan du trygt godta den. Du må imidlertid også legge inn faktureringsopplysninger for at BigQuery fortsatt skal motta eksporterte data når prøveperioden er utløpt.
 4. Bekreft at Billing skal slås på.

  Åpne prosjektet ditt på https://bigquery.cloud.google.com, og prøv å opprette et datasett i prosjektet. Klikk på den blå pilen ved siden av prosjektnavnet, og klikk så på Create data set (opprett datasettet). Hvis du klarer å opprette datasettet, er fakturering konfigurert på riktig måte. Hvis det oppstår feil, kan du kontrollere om fakturering er slått på.
 5. Legg til tjenestekontoen i prosjektet.

  Legg til denne e-postadressen som medlem av prosjektet analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com. Sørg også for at tillatelsen på project level (prosjektnivå) er angitt som Editor (redigeringstilgang), ikke «BigQuery Data Editor» (redigeringstilgang til BigQuery-data). Du må ha redigeringstilgang for å kunne eksportere data fra Analytics til BigQuery.

Trinn 2.1 [valgfritt]: Klargjør BigQuery-datasettet for EU-lagring

 

I dette trinnet bør du vurdere å lokalisere datasettet til EU.

Data er som standard geolokalisert i USA. Hvis du lokaliserer dataene dine i EU først etter den opprinnelige eksporteringen, kan dette føre til problemer ved søk som omfatter flere BigQuery-regioner. Du kan bli nødt til å overføre data for å løse slike problemer, og da kan det påløpe merkostnader. Vi anbefaler at du oppretter et EU-lokalisert datasett på dette tidspunktet, for å unngå slike problemer.

BigQuery Export i Google Analytics er ikke kompatibelt med GCP-retningslinjene mot opprettelse av datasett i USA. Hvis du har slike retningslinjer for GCP-prosjektet ditt, må du fjerne dem for å kunne eksportere dataene dine til EU.

Gå videre til det tredje trinnet hvis du ikke vil geolokalisere dataene dine i EU.

 1. Åpne prosjektet ditt på https://bigquery.cloud.google.com, og klikk på Create new dataset (opprett et nytt datasett).
 2. Nå åpnes det et panel der du må oppgi visse opplysninger for å opprette datasettet.
   
  Pass på at du angir Data Expiration (datautløp) som Never (aldri) hvis du vil unngå at dataene dine slettes automatisk i Big Query.
  • Skriv inn en ID for datasettet. ID-en for datasettet må være den samme som rapporteringsvisnings-ID-en for Analytics, som du finner i den universelle ID-velgeren i Analytics.
  • Velg EU som Data location (dataplassering).
  • Velg etter hvor lang tid dataene skal utløpe.
   Velg Never (aldri) hvis du senere vil kjøre historiske analyser. Når data utløper, mister du tilgangen til dem for alltid.
  • Klikk på OK.

Trinn 3: Knytt BigQuery sammen med Google Analytics 360

 

Som anbefalt fremgangsmåte bør du ikke knytte flere enn 300 Google Analytics-rapporteringsvisninger sammen med ett enkelt BigQuery-prosjekt. Hvis du tilknytter flere rapporteringsvisninger, kan eksporten av data for én dag forringes.

Når du har fullført de to første trinnene, kan du slå på BigQuery Export via administratorfanen i Analytics.

 1. Logg på Google Analytics. Bruk en e-postadresse med EIER-tilgang til BigQuery-prosjektet og redigeringstilgang til Analytics-området som omfatter rapporteringsvisningen du vil knytte sammen med prosjektet.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til Analytics 360-området som inneholder den aktuelle rapporteringsvisningen.
 3. Klikk på Alle produktene i OMRÅDE-kolonnen, og klikk så på Opprett en tilknytning til BigQuery.
 4. Skriv inn ID-en eller prosjektnummeret for BigQuery. (Finn ut mer om hvordan du finner ID-en og prosjektnummeret.)
 5. Velg rapporteringsvisningen du vil tilknytte.
 6. Valgfritt: Velg hvilke e-postadresser vi skal sende deg daglige varsler til om hva som fungerer, og hva som eventuelt ikke fungerer.
 7. Valgfritt: Velg eksportinnstilling for den aktuelle dagen. Vær oppmerksom på at tjenesten for skystrømming brukes i forbindelse med alternativet for kontinuerlig eksport, og dette innbefatter en ekstrakostnad på 0,05 USD per sendte GB.
 8. Bekreft at du har slått på fakturering og tatt med eventuelle kreditter eller kuponger i prosjektet.
 9. Klikk på Lagre.
 10. Gå tilbake til denne siden hvis du har behov for å stoppe eksporteringen, og klikk på Tilpass tilknytningen i BigQuery-delen.

Pris og fakturering

Det er to priskomponenter som legges til grunn for BigQuery-belastninger: lagring og behandling av søk. Du kan gjennomgå pristabellen og finne ut mer om forskjellene mellom interaktive søk og massesøk.

Du må fremdeles ha registrert en gyldig betalingsmåte i Cloud for at eksporteringen skal fortsette. Hvis eksporteringen avbrytes fordi du ikke har registrert noen gyldig betalingsmåte, kan vi ikke eksportere dataene for den aktuelle perioden på nytt.

Når dataene blir tilgjengelige

Når tilknytningen er etablert, begynner dataene å strømme til BigQuery-prosjektet ditt innen 24 timer. Hver dag blir det eksportert én fil som inneholder data fra den forrige dagen (skjer som regel om morgenen i tidssonen rapporteringen er tuftet på), og det eksporteres tre filer hver dag som inneholder data ofra den aktuelle dagen. Vi står selv for en eksportering av tidligere data for enten 10 milliarder treff eller 13 måneder med data, alt etter hva som er minst omfattende, innen fire uker etter at integrasjonen er fullført.

Data om reserveannonser

Den første gangen du knytter en Analytics-rapporteringsvisning til BigQuery, eksporterer Analytics 13 måneder med historiske data eller 10 milliarder treff til BigQuery (alt etter hva som er minst omfattende). Eksporteringen av historiske data gjennomføres bare én gang per rapporteringsvisning. Hvis du siden fjerner tilknytningen til en rapporteringsvisning og deretter knytter den til et annet BigQuery-prosjekt, utfører ikke Analytics en ny eksportering av historiske data for den aktuelle rapporteringsvisningen.

Sånn unngår du mislykkede eksporteringer

Hvis du ikke fullfører og opprettholder alle de følgende punktene, kan kontoen din bli slått av midlertidig, og de daglige BigQuery Export-jobbene fra Analytics kan mislykkes. Vær oppmerksom på at vi ikke kan behandle mislykkede eksporteringer på nytt, hvis de mislyktes fordi du ikke hadde fullført og vedlikeholdt elementene nedenfor.

 • Sørg for at tjenestekontoen har de nødvendige tillatelsene

  Hvis tjenestekontoen (analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com) på noe tidspunkt ikke har redigeringstilgang til prosjektet, blir ikke dataene eksportert.
 • Sørg for at fakturering er slått på.
 • Sørg for at BigQuery API er slått på.

  Sørg for at BigQuery API er slått på ved å følge menybanen Google Cloud Platform > prosjektet ditt > APIs & Services (API-er og tjenester) > Dashboard (oversikt).

Brukerstøtte

Når du har konfigurert BigQuery Export, kan du kontakte brukerstøtten for Analytics 360 hvis du har problemer med å knytte BigQuery sammen med Analytics 360.

Hvis du har andre problemer, for eksempel knyttet til fakturering, kan du kontakte brukerstøtten for Google Cloud.

BigQuery Export

Hvis du ønsker tips, støtte og oppdateringer fra brukerfellesskapet vedrørende BigQuery Export-funksjonen Google Analytics 360, kan du kan du bli med i Google-gruppen «ga-bigquery-developers».

I dokumentasjonen om BigQuery Export finner du informasjon om eksportering, og du får også tilgang til et eksempeldatasett.

BigQuery

Integrering av leverandørers forretningsanalyse med BigQuery

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt