Konfigurer BigQuery Export

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.
Innholdet i denne artikkelen:

Trinn 1: Lag et Google API-konsollprosjekt, og slå på BigQuery

 

 1. Logg på Google API Console.
 2. Opprett et Google API Console-prosjekt.

  Du kan opprette et nytt prosjekt eller velge et nåværende prosjekt.
 3. Naviger til tabellen med API-er.

  Åpne Navigation (navigasjon)-menyen øverst til venstre. Deretter klikker du på APIs & Services (API-er og tjenester) og så på Library (bibliotek).
 4. Slå på BigQuery.

  Klikk på BigQuery API under Google Cloud APIs (API-er for Google Cloud). Deretter klikker du på Enable API (slå på API-et) på den neste siden.
 5. Hvis du blir bedt om det, leser du gjennom og godtar vilkårene for bruk.

Trinn 2: Klargjør prosjektet ditt for BigQuery Export

 

 1. Sørg for at Billing er slått på for prosjektet ditt.

  Hvis Billing (fakturering) ikke er slått på for prosjektet ditt, åpner du Products & services (produkter og tjenester)-menyen øverst til venstre og klikker deretter på Billing.
 2. Hvis du blir bedt om det, oppretter du en faktureringskonto.

  Du må ha en faktureringskonto for å kunne ta i bruk fakturering for et prosjekt. Én faktureringskonto kan deles av flere prosjekter. Følg fremgangsmåten i API-konsollen for å opprette faktureringskontoen din.
 3. Godta den kostnadsfrie prøveperioden hvis den er tilgjengelig.

  Hvis du får tilbud om en gratis prøveperiode, kan du trygt godta den. Du må imidlertid også legge inn faktureringsopplysninger for at BigQuery fortsatt skal motta eksporterte data når prøveperioden er utløpt.
 4. Bekreft at Billing skal slås på.

  Åpne prosjektet ditt på https://bigquery.cloud.google.com, og prøv å opprette et datasett i prosjektet. Klikk på den blå pilen ved siden av prosjektnavnet, og klikk deretter på Create data set. Hvis du klarer å opprette datasettet, er fakturering konfigurert på riktig måte. Hvis det oppstår feil, kan du kontrollere om fakturering er slått på.
 5. Legg til tjenestekontoen i prosjektet ditt.

  Legg til denne e-postadressen som medlem av prosjektet: analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com. Sørg også for at tillatelsen på project level (prosjektnivå) er Editor (redigeringstillatelse), ikke «BigQuery Data Editor» (redigeringstillatelse for BigQuery-data). Du må ha redigeringstillatelse for å kunne eksportere data fra Analytics til BigQuery.
 6. Løs inn kupongkoden din.

  Gå til cloud.google.com/redeem for å løse inn den løpende Google Analytics 360-kreditten din på USD 500 per måned for BigQuery. Du får tilsendt koden din i en e-post fra kontoadministratoren eller fra salgspartneren din. Du må løse inn koden for å kunne motta USD 500 per måned i Google Analytics 360-kreditt for BigQuery og for å kunne eksportere data.
  Hvis du får et varsel om å opprette en ny Billing-konto (faktureringskonto), kan du legge til organisasjonens ID på slutten av nettadressen (https://console.developers.google.com/billing/redeem?organizationId=organisasjonens ID).

Trinn 2.1 [valgfritt]: Klargjør BigQuery-datasettet for EU-lagring

 

I dette trinnet bør du vurdere å lokalisere datasettet til EU.

Data er som standard geolokalisert i USA. Hvis du lokaliserer dataene dine i EU først etter den innledende eksporteringen, kan dette føre til problemer ved søk som omfatter flere BigQuery-regioner. Du kan bli nødt til å overføre data for å løse slike problemer, og da kan det påløpe merkostnader. Vi anbefaler at du oppretter et EU-lokalisert datasett på dette tidspunktet for å unngå slike problemer.

Gå videre til trinn 3 hvis du ikke vil geolokalisere dataene dine i EU.

 1. Åpne prosjektet ditt på https://bigquery.cloud.google.com, og klikk på Create new dataset (opprett et nytt datasett).
 2. Nå åpnes det et panel der du må oppgi visse opplysninger for å opprette et datasett.
  • Skriv inn en ID for datasettet. ID-en for datasettet må være den samme som rapporteringsvisnings-ID-en for Analytics, som du finner i den universelle ID-velgeren i Analytics.
  • Velg EU som Data location (dataplassering).
  • Velg etter hvor lang tid dataene skal utløpe.
   Velg Never (aldri) hvis du senere vil kjøre historiske analyser. Når data utløper, mister du tilgangen til dem for alltid.
  • Klikk på OK.

Step 3: Knytt BigQuery sammen med Google Analytics 360

 

Vi anbefaler at du knytter maksimalt 300 rapporteringsvisninger for Google Analytics til ett BigQuery-prosjekt. Hvis du tilknytter flere rapporteringsvisninger, kan eksporten av data for én dag forringes.

Når du har fullført de to første trinnene, kan du slå på BigQuery Export via administratorfanen i Analytics.

 1. Logg på Google Analytics. Bruk en e-postadresse med EIER-tilgang til BigQuery-prosjektet og redigeringstillatelse for Analytics-området som inneholder rapporteringsvisningen du vil knytte sammen med prosjektet.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til Analytics 360-området som inneholder den aktuelle rapporteringsvisningen.
 3. Klikk på Alle produktene i OMRÅDE-kolonnen og deretter på Opprett en tilknytning til BigQuery.
 4. Skriv inn BigQuery-prosjektnummeret eller -ID-en. (Finn ut mer om hvordan du finner prosjektnummeret og -ID-en.)
 5. Velg datautvalget du vil opprette en tilknytning til.
 6. Valgfritt: Velg hvilke e-postadresser vi skal sende deg daglige varsler til om hva som fungerer, og hva som eventuelt ikke fungerer.
 7. Valgfritt: Velg eksportinnstilling for den aktuelle dagen. Vær oppmerksom på at tjenesten for skystrømming brukes i forbindelse med alternativet for kontinuerlig eksport, og dette innbefatter en ekstrakostnad på 0,05 USD per sendte GB.
 8. Bekreft at du har slått på fakturering og tatt med eventuelle kreditter eller kuponger i prosjektet.
 9. Klikk på Lagre.
 10. Hvis du har behov for å avslutte eksporteringen, går du tilbake til denne siden og klikker deretter på Tilpass tilknytningen i BigQuery-delen.

Pris og fakturering

Det er to priskomponenter som legges til grunn for BigQuery-belastninger: lagring og forespørselsbehandling. Du kan gjennomgå pristabellen og finne ut mer om forskjellene mellom interaktive søk og massespørringer. Vi tilbyr Google Analytics 360-kunder 500 USD per måned i BigQuery-kreditt. Vi kan ikke anslå hvor høy den månedlige BigQuery-kostnaden din blir. Eksport av 500 millioner treff utgjør omtrent 1 TB med data, noe som koster rundt USD 20 per måned.

Selv om vi tilbyr USD 500 i kreditt per måned, må du likevel registrere en gyldig betalingsmåte i Cloud for å kunne eksportere data. Hvis eksporteringen avbrytes fordi du ikke har registrert en gyldig betalingsmåte, kan vi ikke eksportere dataene for den aktuelle perioden på nytt.

Kreditten på 500 USD per måned dekker alle de BigQuery-relaterte tjenestene som er oppført her. Kreditten dekker ikke Cloud-utgifter som ikke er knyttet til BigQuery, for eksempel Compute Engine og Cloud Storage.

Når dataene blir tilgjengelige

Når tilknytningen er fullført, skal data begynne å strømme til BigQuery-prosjektet ditt innen et døgn. Hver dag (vanligvis i løpet av morgenen i tidssonen du har angitt for rapportering) eksporteres én fil med gårsdagens data. Hver dag eksporteres også tre filer med data for den aktuelle dagen. Vi står selv for en eksportering av tidligere data for enten 10 milliarder treff eller 13 måneder med data, alt etter hva som er minst omfattende, innen fire uker etter at integrasjonen er fullført.

Data for reserveannonser

Den første gangen du knytter en Analytics-rapporteringsvisning til BigQuery, eksporterer Analytics 13 måneder med historiske data eller 10 milliarder treff til BigQuery (alt etter hva som er minst omfattende). Eksporteringen av historiske data gjennomføres bare én gang per rapporteringsvisning. Hvis du siden fjerner tilknytningen til en rapporteringsvisning og deretter knytter den til et annet BigQuery-prosjekt, utfører ikke Analytics en ny eksportering av historiske data for den aktuelle rapporteringsvisningen.

Unngå mislykkede eksporter

Hvis du ikke fullfører og opprettholder alle de følgende punktene, kan kontoen din bli slått av midlertidig, og de daglige BigQuery Export-jobbene fra Analytics kan mislykkes. Vær oppmerksom på at vi ikke kan behandle mislykkede eksporter på nytt hvis de mislyktes fordi du ikke hadde fullført og vedlikeholdt elementene nedenfor.

 • Sørg for at tjenestekontoen har de nødvendige tillatelsene.

  Hvis tjenestekontoen (analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com) på noe tidspunkt ikke har endringstilgang til prosjektet, blir ikke dataene eksportert.
 • Sørg for at fakturering er slått på.
 • Sørg for at BigQuery API er slått på.

  Gå til Google Cloud Platform > prosjektet > APIs & Services (API-er og tjenester) > Dashboard (oversikt) for å sjekke at BigQuery API er slått på.

Brukerstøtte

Når du har konfigurert BigQuery Export, kan du kontakte brukerstøtten for Analytics 360 ved eventuelle problemer i forbindelse med sammenknytting av BigQuery og Analytics 360.

For alle andre problemer, for eksempel knyttet til fakturering, kan du ta kontakt med brukerstøtten for Google Cloud.

BigQuery Export

Du kan få tips, hjelp og oppdateringer fra brukerfellesskapet vedrørende BigQuery Export-funksjonen for Google Analytics 360 ved å bli med i Google-gruppen «ga-bigquery-developers».

I dokumentasjonen om BigQuery Export finner du informasjon om eksportering, og du får også tilgang til et eksempeldatasett.

BigQuery

Integrering av leverandørers forretningsanalyse med BigQuery

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?