הגדרת BigQuery Export

התכונה הזו זמינה רק ב-Analytics 360, חלק מ-Google Marketing Platform.
מידע נוסף על Google Marketing Platform.
במאמר זה:

שלב 1: יצירת פרויקט Google-APIs-Console והפעלת BigQuery

 

 1. מתחברים אל Google APIs Console.
 2. יוצרים פרויקט ב-Google APIs Console.

  אפשר ליצור פרויקט חדש או לבחור פרויקט קיים.
 3. עוברים לטבלת ממשקי ה-API.

  פותחים את תפריט הניווט בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על APIs & Services (ממשקי API ושירותים) ואז לוחצים על Library (ספרייה).
 4. מפעילים את BigQuery.

  בקטע Google Cloud APIs, לוחצים על BigQuery API. בדף הבא, לוחצים על Enable (הפעלה).
 5. אם תופיע בקשה, תצטרכו לקרוא את התנאים וההגבלות ולאשר אותם.

שלב 2: הכנת הפרויקט ל-BigQuery Export

 

 1. מוודאים שהאפשרות Billing (חיוב) מופעלת בפרויקט.

  אם האפשרות Billing (חיוב) לא מופעלת בפרויקט, פותחים את תפריט הניווט בפינה השמאלית העליונה ולוחצים על Billing (חיוב).
 2. אם תתבקשו, צרו חשבון לחיוב.

  יש צורך בחשבון לחיוב כדי להחיל חיוב על פרויקט. ניתן לשתף חשבון יחיד לחיוב בין כמה פרויקטים. פעלו בהתאם לשלבים בקונסולה לממשקי API כדי ליצור חשבון לחיוב.
 3. מתחילים תקופת ניסיון בחינם, אם יש אפשרות כזו.

  אם מציעים לכם תקופת ניסיון בחינם, אפשר להסכים ללא חשש, אבל תצטרכו להזין גם פרטי חיוב כדי שמערכת BigQuery תמשיך לקבל נתונים שיישלחו אליה גם אחרי שתקופת הניסיון תסתיים.
 4. מאמתים את ההפעלה של החיוב.

  פותחים את הפרויקט בכתובת https://bigquery.cloud.google.com, ומנסים ליצור קבוצת נתונים בפרויקט. לוחצים על החץ הכחול שלצד שם הפרויקט ואז לוחצים על ‏Create data set (יצירה של קבוצת נתונים). אם הצלחתם ליצור את קבוצת הנתונים, סימן שהגדרתם את החיוב בצורה נכונה. אם מתקבלות שגיאות, ודאו שהפעלתם את החיוב.
 5. מוסיפים את חשבון השירות לפרויקט שלכם.

  מוסיפים את כתובת האימייל analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com לרשימת החברים בפרויקט ומוודאים שההרשאה project level (ברמת הפרויקט) מוגדרת בתור Editor (עורך), ולא BigQuery Data Editor (עורך הנתונים של BigQuery). נדרשת הרשאת עורך כדי לייצא נתונים מ-Google Analytics אל BigQuery.

שלב 2.1: [אופציונלי] הכנת מערך הנתונים של BigQuery לאחסון באיחוד האירופי

 

בשלב זה כדאי לשקול לבצע התאמה של מערך הנתונים לאיחוד האירופי.

המיקום הגיאוגרפי המוגדר כברירת מחדל לנתונים הוא ארה"ב. אם מבצעים התאמה של הנתונים לאיחוד האירופי אחרי שמתחיל הייצוא, עלולות להיווצר בעיות ביצירת שאילתות באזורים שונים ב-BigQuery. ייתכן שיהיה צורך להעביר את הנתונים כדי לפתור את הבעיות האלה, והעברה כזו כרוכה בעלויות נוספות. מומלץ ליצור מערך נתונים שמותאם לאיחוד האירופי כבר בשלב הזה כדי להימנע מהשלכות שליליות.

אם לא רוצים להגדיר את האיחוד האירופי כמיקום הגיאוגרפי של הנתונים, אפשר להמשיך לשלב 3.

 1. פותחים את הפרויקט בכתובת https://bigquery.cloud.google.com ולוחצים על Create new dataset (יצירת מערך נתונים חדש).
 2. תיפתח חלונית שבה תצטרכו להזין את המידע הנדרש כדי ליצור מערך נתונים.
   
  אם אינכם רוצים שמערכת BigQuery תמחק את הנתונים שלכם באופן אוטומטי, הקפידו להגדיר את האפשרות Data Expiration (תפוגת הנתונים) ל-Never (אף פעם).
  • מזינים את המזהה של מערך הנתונים. המזהה של מערך הנתונים חייב להיות זהה למזהה התצוגה המפורטת של Analytics, שניתן למצוא בבורר האוניברסלי ב-Analytics.
  • בקטע Data location (מיקום הנתונים), בוחרים באפשרות EU (האיחוד האירופי).
  • מגדירים את תפוגת הנתונים הרצויה.
   אם אי-פעם תרצו לבצע ניתוח היסטורי, בוחרים באפשרות לעולם לא. לאחר תפוגת תוקף הנתונים, אפשרות זאת כבר לעולם לא תהיה זמינה.
  • לוחצים על אישור.

שלב 3: קישור בין BigQuery ל-Google Analytics 360

 

זוהי שיטה מומלצת שלנו, ורצוי מאוד לא לקשר יותר מ-300 תצוגות דוחות של Google Analytics לפרויקט יחיד של BigQuery. אם תקשרו מספר גדול יותר של תצוגות, הדבר עלול לפגוע ביצוא של נתונים פנימיים יומיים.

לאחר השלמת שני השלבים הראשונים, תוכלו להפעיל את BigQuery Export מניהול המערכת של Analytics.

 1. כניסה ל-Google Analytics. עליכם להשתמש בכתובת אימייל שיש לה גישת בעלים לפרויקט ב-BigQuery, וגם הרשאת עריכה לנכס ב-Analytics שכולל את התצוגה המפורטת שרוצים לקשר.
 2. לוחצים על ניהול ונכנסים לנכס ב-Analytics 360 שכולל את התצוגה המפורטת שרוצים לקשר.
 3. בעמודה נכס, לוחצים על כל המוצרים ואז לוחצים על קישור אל BigQuery.
 4. מזינים את המספר או את המזהה של הפרויקט ב-BigQuery.(למידע נוסף כיצד לאתר את מספר הפרויקט ואת המזהה שלו.)
 5. בוחרים בתצוגה המפורטת שרוצים לקשר.
 6. אופציונלי: בוחרים את כתובות האימייל שאליהן רוצים לקבל עדכונים יומיים על הצלחות וכישלונות.
 7. אופציונלי: בוחרים העדפת ייצוא ליום הנוכחי. שימו לב שייצוא רציף מצריך שימוש בשירות הסטרימינג של Google Cloud, שכרוך בתוספת תשלום בסך $0.05 לכל GB שנשלח.
 8. ודאו שהפעלתם את אפשרות החיוב ושמימשתם בפרויקט את כל הזיכויים או השוברים הרלוונטיים.
 9. לוחצים על שמירה.
 10. כדי להפסיק את הייצוא, חוזרים לדף הזה ולוחצים על שינוי הקישור בקטע BigQuery.

תמחור וחיוב

BigQuery מחייב על השימוש עם שני רכיבי תמחור: אחסון ועיבוד שאילתות. אפשר לעיין בטבלת התמחור כדי להבין את ההבדלים בין שאילתות אינטראקטיביות לשאילתות אצווה.

אתם עדיין צריכים להגדיר אמצעי תשלום תקף ב-Could כדי שהיצוא יימשך. אם הייצוא ייקטע עקב אמצעי תשלום לא תקף, לא נוכל לייצא מחדש את הנתונים שהתקבלו בזמן זה.

מתי תתחילו לראות נתונים

לאחר השלמת הקישור, הנתונים יתחילו לזרום לפרויקט BigQuery ‏בתוך 24 שעות. מדי יום המערכת תייצא קובץ אחד שיכיל את הנתונים של היום הקודם (בדרך כלל בשעות הבוקר, בהתאם לאזור הזמן שהגדרתם לדיווח). בנוסף לקובץ זה המערכת תייצא גם 3 קבצים שמכילים את הנתונים של אותו היום. בתוך 4 שבועות מרגע השלמת השילוב, נייצא 10 מיליארד היטים היסטוריים או 13 חודשים של נתונים היסטוריים, הערך הקטן מביניהם.

מילוי חוזר של נתונים

כשתקשרו לראשונה תצוגת דוחות של Analytics ל-BigQuery, מערכת Analytics תייצא 13 חודשים או 10 מיליארד היטים (הערך הקטן מביניהם) של נתונים היסטוריים ל-BigQuery. ייצוא של נתונים היסטוריים מתרחש פעם אחת לכל תצוגה מפורטת. אם בהמשך תבטלו את הקישור של תצוגה מפורטת ותקשרו אותה מחדש לפרויקט BigQuery אחר, מערכת Analytics לא תבצע ייצוא נוסף של נתונים היסטוריים לתצוגה זו.

מניעת כשלים בייצוא

אם לא תקפידו לבצע את הפעולות שבסעיפים הבאים במלואן ובאופן שוטף, הדבר עלול להוביל להשבתה זמנית של החשבון שלכם, ולגרום לכשלים בייצוא היומי של BigQuery מ-Google Analytics. שימו לב, לא ניתן לעבד מחדש פעולות ייצוא שנכשלו כתוצאה מכך שלא ביצעתם את הנדרש בסעיפים הבאים במלואו ובאופן שוטף.

 • ודאו שלחשבון השירות יש את כל ההרשאות הנדרשות.

  אם חשבון השירות (analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com) יאבד את גישת העריכה לפרויקט, הייצוא של הנתונים לא יתבצע.
 • ודאו שהחיוב מופעל.
 • ודאו ש-BigQuery API מופעל.

  ב-Google Cloud Platform‏ > your project (הפרויקט שלך) > APIs & Services (ממשקי API ושירותים) > Dashboard (לוח בקרה), צריך לוודא ש-BigQuery API מופעל.

תמיכה

אחרי שמגדירים את BigQuery Export, צריך לפנות אל התמיכה של Analytics 360 אם מתעוררות בעיות לגבי הקישור בין BigQuery לבין Analytics 360.

כדי לטפל בכל הבעיות האחרות, למשל בנושאי חיוב, אפשר ליצור קשר עם התמיכה של Google Cloud.

BigQuery Export

לעדכונים, לתמיכה מהקהילה ולטיפים לגבי התכונה BigQuery Export ב-Google Analytics 360, מומלץ להצטרף לקבוצת Google‏ שנקראת ga-bigquery-developers.

פרטים נוספים על הייצוא ומערך נתונים לדוגמה זמינים במאמרי העזרה לגבי BigQuery Export.

BigQuery

השילוב של ספק BI עם BigQuery

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?