การรับรองมาตรฐาน ISO 27001

การรับรองการจัดการความปลอดภัยข้อมูล

ISO 27001 คือหนึ่งในมาตรฐานด้านความปลอดภัยอิสระที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลมากที่สุด Google ได้รับการรับรอง ISO 27001 สำหรับระบบ แอปพลิเคชัน บุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการ และศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO ของเราได้รับการรับรองจาก Ernst & Young CertifyPoint องค์กรการรับรอง ISO ที่รับรองโดยคณะกรรมการรับรองระบบงานของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF) ใบรับรองที่ออกให้โดย Ernst & Young CertifyPoint ถือว่าเป็นใบรับรองที่มีผลถูกต้องในทุกประเทศที่เป็นสมาชิก IAF

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

 • Ads Data Hub
 • Audience Partner API (ก่อนหน้านี้เรียกว่าแพลตฟอร์มข้อมูล DoubleClick)
 • Authorized Buyers (ก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของ DoubleClick Ad Exchange)
 • Campaign Manager (ก่อนหน้านี้เรียกว่า DoubleClick Campaign Manager)
 • การจับคู่ข้อมูลลูกค้า
 • Display & Video 360 (ก่อนหน้านี้เรียกว่า DoubleClick Bid Manager)
 • Conversion ที่ปรับปรุงแล้ว
 • Google Ad Manager (ก่อนหน้านี้เรียกว่า DoubleClick for Publishers และ DoubleClick Ad Exchange)
 • เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
 • ยอดขายในร้าน (อัปโหลดโดยตรง) ของ Google Ads (ก่อนหน้านี้เรียกว่า ยอดขายในร้าน (อัปโหลดโดยตรง)) ของ AdWords
 • Google Analytics
 • Google Analytics 360
 • Google Analytics สำหรับ Firebase
 • Google Data Studio
 • หน้าแรกของ Google Marketing Platform
 • Google Optimize
 • Google Optimize 360
 • Google Surveys
 • Google Surveys 360
 • Google Tag Manager
 • Google Tag Manager 360
 • การเสนอราคาแบบเปิด (ก่อนหน้านี้เรียกว่าการเสนอราคาแลกเปลี่ยนและการเสนอราคาสำหรับเครือข่าย)
 • การเพิ่มยอดขาย
 • Search Ads 360 (ก่อนหน้านี้เรียกว่า DoubleClick Search)
 • ยอดขายในร้าน
 • ยอดขายในร้านแบบอัตโนมัติ
 • UserID สำหรับรีมาร์เก็ตติ้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร