การรับรองมาตรฐาน ISO 27001

การรับรองการจัดการความปลอดภัยข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

  • Google Marketing Platform
  • Google Analytics (360 และมาตรฐาน)
  • Google Attribution (360 และมาตรฐาน)
  • Google Audience Center 360
  • Google Data Studio
  • Google Optimize (360 และมาตรฐาน)
  • Google Surveys
  • Google Tag Manager (360 และมาตรฐาน)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร