ISO 27001-certifiering

Certifikat för informationssäkerhetshantering.

ISO 27001 är en av de mest erkända och internationellt accepterade oberoende säkerhetsnormerna. Google har ISO 27001-certifierat system, program, medarbetare, teknik, processer och datacenter som betjänar flera produkter från Google.

Googles efterlevnad av ISO-standarden har certifierats av Ernst & Young CertifyPoint, ett ISO-certifieringsorgan som har ackrediterats av det nederländska ackrediteringsrådet (Raad Voor Accreditatie), medlem i International Accreditation Forum (IAF). Certifikat utfärdade av Ernst & Young CertifyPoint betraktas som giltiga certifikat i alla länder som är representerade i IAF.

Följande produkter har certifierats enligt ISO 27001:

  • Google Marketing Platform
  • Google Analytics (360 och standard)
  • Google Audience Center 360
  • Google Data Studio
  • Google Optimize (360 och Standard)
  • Google Surveys
  • Google Taggstyrning (360 och Standard)
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?