ISO 27001 сертификат

Сертификат за управљање безбедношћу информација.

ISO 27001 је један од најпрепознатљивијих међународно прихваћених независних безбедносних стандарда. Google је добио сертификат ISO 27001 за системе, апликације, особље, технологију, процесе и центре података за приказивање бројних Google производа.

Сертификат о придржавању ISO стандарда смо добили од тела одговорног за ISO сертификате – Ernst & Young CertifyPoint. Ово тело је акредитовао Холандски одбор за акредитацију који је члан Међународног акредитационог форума (IAF). Сертификати које издаје Ernst & Young CertifyPoint се признају као важећи сертификати у свим земљама чланицама Међународног акредитационог форума.

Следећи производи су добили ISO 27001 сертификат:

  • Google Marketing Platform
  • Google аналитика (360 и стандардна)
  • Google Audience Center 360
  • Google центар за податке
  • Google оптимизатор (360 и стандардни)
  • Google анкете
  • Google менаџер ознака (360 и стандардни)
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?