Certifikácia ISO 27001

Certifikácia riadenia bezpečnosti informácií.

ISO 27001 je jednou z najuznávanejších a medzinárodne prijímaných nezávislých noriem zabezpečenia. Spoločnosť Google získala certifikáciu podľa normy ISO 27001 pre systémy, aplikácie, ľudí, technológie, procesy a dátové centrá obsluhujúce viacero produktov Google.

Náš súlad s normou ISO certifikovala spoločnosť Ernst & Young CertifyPoint, certifikačný orgán pre normy ISO akreditovaný Holandskou akreditačnou radou, ktorá je členom Medzinárodného akreditačného fóra (IAF). Certifikáty vydané spoločnosťou Ernst & Young CertifyPoint sú uznávané ako platné certifikáty vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi fóra IAF.

Nasledujúce služby získali certifikáciu ISO 27001:

  • Google Marketing Platform
  • Google Analytics (360 a Standard)
  • Správca publika Google 360
  • Dátové štúdio Google
  • Optimalizácia Google (360 a Standard)
  • Prieskumy Google
  • Správca značiek Google (360 a Standard)
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?