Certyfikat ISO 27001

Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji.

ISO 27001 to ceniony i akceptowany w wielu krajach zbiór niezależnych norm bezpieczeństwa. Firma Google uzyskała certyfikat ISO 27001 dla systemów, aplikacji, osób, technologii, procesów i centrów danych obsługujących wiele usług Google.

Zgodność naszych praktyk z normą ISO została potwierdzona przez Ernst & Young CertifyPoint, jednostkę certyfikującą ISO akredytowaną przez Niderlandzką Radę Akredytacyjną (Dutch Accreditation Council), która jest członkiem Międzynarodowego Forum Akredytacji (International Accreditation Forum, IAF). Certyfikaty wystawiane przez Ernst & Young CertifyPoint są uznawane we wszystkich krajach należących do IAF.

Certyfikat ISO 27001 mają następujące usługi:

  • Google Marketing Platform
  • Google Analytics (360 i wersja standardowa)
  • Google Audience Center 360
  • Studio danych Google
  • Google Optimize (360 i wersja standardowa)
  • Ankiety Google
  • Menedżer tagów Google (360 i wersja standardowa)
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?