ISO 27001 sertifikatas

Informacijos saugos valdymo sertifikavimas.

ISO 27001 yra vienas iš plačiausiai pripažįstamų ir tarptautiniu mastu priimamų nepriklausomų saugos standartų. „Google“ suteiktas ISO 27001 sertifikatas, skirtas sistemoms, programoms, žmonėms, technologijoms, procesams ir duomenų centrams, kurie paslaugas teikia daugeliui „Google“ produktų.

ISO standarto atitikties sertifikatą išdavė ISO sertifikavimo įstaiga „Ernst & Young CertifyPoint“, akredituota Olandijos akreditavimo tarybos, kuri yra Tarptautinio akreditavimo forumo (angl. „International Accreditation Forum“, IAF) narė. „Ernst & Young CertifyPoint“ išduoti sertifikatai galioja visose šalyse, kuriose veikia IAF narės įmonės.

Pagal ISO 27001 sertifikuoti toliau nurodyti produktai.

  • „Google Marketing Platform“
  • „Google Analytics“ (360 ir įprasta versijos)
  • „Google Audience Center 360“
  • „Google Data Studio“
  • „Google Optimize“ (360 ir įprasta versijos)
  • „Google“ apklausos
  • „Google“ žymų tvarkytuvė (360 ir įprasta versijos)
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?