אישור תאימות לתקן ISO 27001

אישור לניהול אבטחת מידע.

ISO 27001 הוא תקן אבטחה בלתי-תלוי, ואחד מתקני האבטחה המוכרים והמקובלים ביותר בעולם. Google קיבלה את אישור ISO 27001 עבור המערכות, היישומים, האנשים, הטכנולוגיה, התהליכים ומרכזי הנתונים שמספקים שירות למספר מוצרי Google.

התאימות שלנו לתקן ISO אושרה על ידי Ernst & Young CertifyPoint - גוף שמנפיק אישורי ISO ואשר הוסמך על ידי מועצת ההסמכה ההולנדית (Dutch Accreditation Council), אחת מהחברות המרכיבות את פורום ההסמכה הבינלאומי (International Accreditation Forum, IAF). האישורים שמונפקים על ידי Ernst & Young CertifyPoint מוכרים כתקפים בכל המדינות החברות ב-IAF.

המוצרים הבאים עובדים לפי תקן ISO 27001:

  • Google Marketing Platform
  • Google Analytics‏ (360 ו-Standard)
  • Google Audience Center 360
  • Google Data Studio
  • Google Optimize‏ (360 ו-Standard)
  • Google Surveys
  • Google Tag Manager‏ (360 ו-Standard)
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?