Certificació ISO 27001

Certificació de gestió de seguretat de la informació.

La certificació ISO 27001 és un dels estàndards de seguretat independents més reconegut i acceptat internacionalment. Google ha obtingut aquesta certificació, que acredita que els sistemes, les aplicacions, la tecnologia, els processos i els centres de dades que s'utilitzen per a diversos productes seus, així com les persones que hi treballen, compleixen l'estàndard ISO 27001.

Ernst & Young CertifyPoint, un organisme de certificació ISO acreditat pel Dutch Accreditation Council (Consell Holandès d'Acreditació), membre de l'International Accreditation Forum (IAF) (Fòrum Internacional d'Acreditació), avala que Google compleix aquest estàndard. Els certificats que emet Ernst & Young CertifyPoint són vàlids en tots els països que tenen una entitat membre de l'IAF.

Els productes següents han obtingut la certificació ISO 27001:

  • Google Marketing Platform
  • Google Analytics (360 i estàndard)
  • Google Audience Center 360
  • Google Data Studio
  • Google Optimize (360 i estàndard)
  • Google Surveys
  • Google Tag Manager (360 i estàndard)
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?