Сертифициране по ISO 27001

Сертифициране за управление на сигурността на информацията.

Следните продукти са сертифицирани по ISO 27001:

  • Google Marketing Platform
  • Google Анализ (360 и стандартна версия)
  • Google Attribution (360 и стандартна версия)
  • Google Център за аудитория 360
  • Google Център за данни
  • Google Оптимизиране (360 и стандартна версия)
  • Google Проучвания
  • Мениджър на маркери на Google (360 и стандартна версия)
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?