Villkor för databehandling

Villkoren för databehandling med Google Ads är avsedda för företag som verkar i en medlemsstat i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, eller som av andra anledningar omfattas av den geografiska räckvidden för den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Villkoren för databehandling med Google Ads efterträder och ersätter Analytics befintliga tillägg för databehandling (inklusive det tyska tillägget för databehandling).

Google Analytics-kunder som har avtal direkt med Google eller godtagit användarvillkoren för Google Analytics 360 kan godkänna villkoren för databehandling med Google Ads i avsnittet Administratör i kontoinställningarna. För att omfattas av villkoren för databehandling med Google Ads måste kunder med verksamhet utanför EES eller Schweiz samt Google Analytics 360-kunder godkänna sådana villkor i förväg i kontoinställningarna. Google Analytics Standard-kunder med verksamhet i EES eller Schweiz behöver inte vidta sådana åtgärder eftersom villkoren för databehandling i Google Ads redan har införlivats i sådana kunders villkor.

Obs! Google Analytics 360-försäljningspartner och kunder som köper Google Analytics 360 via en Försäljningspartner (”Återförsäljningskunder”) kan inte godkänna villkoren för databehandling med Google Ads utan måste i stället ingå ett separat databehandlingsavtal med Google eller sin Försäljningspartner. Godkännande av villkoren för databehandling med Google Ads av Google Analytics 360-försäljningspartner och Återförsäljningskunder via Google Analytics-användargränssnittet är inte giltigt och utgör inget bindande avtal mellan Google och dessa Återförsäljningskunder. Observera dock att denna begränsning inte gäller Google Analytics 360-kunder som har godtagit användarvillkoren för Google Analytics 360.

Godkänna tillägget för databearbetning

Du behöver ha behörigheten Redigera på kontonivå för att kunna godkänna Villkoren för databehandling.

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör.
 3. Klicka på menyn i kolumnen KONTO för att välja i vilket konto du vill uppdatera inställningarna.
  Använd sökrutan om du har många konton.
 4. I kolumnen KONTO klickar du på Kontoinställningar.
 5. Klicka på Läs tillägget under Tillägg för databearbetning.
 6. tillägget Klicka på Klart när du har läst igenom tillägget.
 7. Klicka på Klart igen för att spara kontoinställningarna.

Ange kontaktuppgifter

Om du godkänner villkoren för databehandling måste du också lämna följande uppgifter:

 • Juridisk person: En juridisk person är det registrerade namn på företaget som används för ekonomiska och juridiska ändamål. Ett företag kan ha fler än en juridisk person.
 • Primär kontakt (e-postadress för aviseringar): Kontakten som får meddelanden som rör villkoren för databearbetning i Google Ads.
 • Dataskyddsansvarig: Den person som, där det är tillämpligt, ska se till att villkoren i den allmänna dataskyddsförordningen efterlevs.
 • EES-representant: Den person som, där det är tillämpligt, ska representera kunder utanför EU med avseende på deras åtaganden enligt den allmänna dataskyddsförordningen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?