Duomenų apdorojimo sąlygos

„Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygos skirtos įmonėms, kurioms taikomas Europos ekonominės erdvės (EEE) Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), Kalifornijos vartotojų privatumo aktas (KVPA) ar kiti panašūs teisės aktai. „Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygos pakeičia ankstesnę „Google Analytics“ duomenų apdorojimo pataisą (įskaitant Vokietijos „Analytics“ duomenų apdorojimo pataisą).

„Google Analytics“ klientai, pasirašę tiesioginio kliento sutartį su „Google“ arba sutikę su „Google Analytics 360“ naudojimo sąlygomis, gali sutikti su „Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygomis paskyros nustatymų skiltyje „Administravimas“. Kad atitiktų „Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygas, klientai, turintys ne EEE, Jungtinėje Karalystėje (JK) ar Šveicarijoje įsteigtas įmones, ir „GA 360“ klientai turi patys sutikti su šiomis sąlygomis savo paskyrų nustatymuose. Įprastiems „Google Analytics“ klientams, kurių įmonės įsteigtos EEE, JK arba Šveicarijoje, šio veiksmo atlikti nereikia, nes „Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygos jau įtrauktos į šių klientų sąlygas.

Atminkite, kad „Google Analytics 360“ pardavimo partneriai ir klientai, įsigiję „Google Analytics 360“ iš pardavimo partnerio („Perpardavimo klientai“), negali sutikti su „Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygomis. Užuot tai darę, jie turi pasirašyti atskirą duomenų apdorojimo sąlygų sutartį atitinkamai su „Google“ arba jos pardavimo partneriu. „Google Analytics 360“ pardavimo partnerių ir perpardavimo klientų sutikimas su „Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygomis naudojant „Google Analytics“ NS negalios ir nebus sudaryta įpareigojanti sutartis tarp „Google“ ir tokių perpardavimo klientų. Tačiau atminkite, kad šis apribojimas netaikomas „Google Analytics 360“ klientams, kurie sutiko su „Google Analytics 360“ naudojimo sąlygomis.

Sutikimas su duomenų apdorojimo pataisa

Norint sutikti su duomenų apdorojimo sąlygomis reikalingas redagavimo leidimas paskyros lygiu.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“.
 2. Spustelėkite Administratorius.
 3. Stulpelyje PASKYRA naudokite meniu, kad pasirinktumėte paskyrą, kurioje norite atnaujinti nustatymus.
  Jei turite daug paskyrų, norėdami rasti reikiamą naudokite paieškos laukelį.
 4. Stulpelyje PASKYRA spustelėkite Paskyros nustatymai.
 5. Skiltyje Duomenų apdorojimo pataisa spustelėkite Peržiūrėti pataisą.
 6. Peržiūrėję pataisą, spustelėkite Atlikta.
 7. Dar kartą spustelėkite Atlikta, kad išsaugotumėte paskyros nustatymus.

Išsamios kontaktinės informacijos pateikimas

Jei sutinkate su duomenų apdorojimo sąlygomis, taip pat turite pateikti toliau nurodytą informaciją.

 • Juridinis asmuo: juridinis asmuo yra registruotasis jūsų organizacijos vardas, skirtas finansiniams ir teisiniams reikalams tvarkyti. Organizacijoje gali būti daugiau nei vienas juridinis asmuo.
 • Pagrindinis kontaktas (pranešimų el. pašto adresas): kontaktinis asmuo, kuriam bus siunčiami pranešimai vadovaujantis „Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygomis.
 • Duomenų apsaugos pareigūnas: asmuo, paskirtas (jei taikoma) užtikrinti, kad būtų laikomasi BDAR ir atitinkamų JK teisės aktų nuostatų.
 • EEE atstovas: asmuo, paskirtas (jei taikoma) atstovauti klientams ne ES, vykdant įsipareigojimus pagal BDAR ir atitinkamus JK teisės aktus.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?