Podmínky zpracování dat

Podmínky zpracování dat Google Ads platí pro firmy založené na území členského státu Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Spojeného království či Švýcarska a pro firmy, které z jakéhokoli důvodu podléhají teritoriální působnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jakožto i pro firmy, na které se vztahuje zákon o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii (CCPA). Podmínky zpracování dat pro Google Ads nahrazují stávající Dodatek o zpracování dat ve službě Analytics (včetně Dodatku o zpracování dat ve službě Analytics určeného pro Německo).

Zákazníci Google Analytics, kteří přímo se společností Google uzavřeli smlouvu nebo přijali smluvní podmínky služby Google Analytics 360, mohou podmínky zpracování dat pro Google Ads přijmout v nastavení účtu v části Správa. Zákazníci, jejichž firma byla zřízena mimo EHP, Spojené království a Švýcarsko, a zákazníci GA 360 musí Podmínky zpracování dat Google Ads aktivně přijmout v nastavení svého účtu. Zákazníci standardní služby Google Analytics, jejichž firma byla zřízena v EHP, Spojeném království nebo Švýcarsku, tento krok podnikat nemusí. Podmínky zpracování dat Google Ads totiž byly zahrnuty ve smluvních podmínkách, které museli přijmout.

Upozornění: Prodejní partneři a zákazníci služby Google Analytics 360, kteří tuto službu koupili od prodejního partnera („distribuční klienti“), nemohou podmínky zpracování dat pro Google Ads přijmout. Místo toho musí se společností Google nebo s prodejním partnerem uzavřít samostatnou dohodu o podmínkách zpracování dat. Přijetí podmínek zpracování dat pro reklamy Google prodejními partnery Google Analytics 360 a distribučními klienty prostřednictvím uživatelského rozhraní služby Google Analytics bude neplatné a nevytvoří závaznou smlouvu mezi společností Google a takovými distribučními klienty. Upozorňujeme však, že toto omezení se nevztahuje na zákazníky služby Google Analytics 360, kteří přijali smluvní podmínky služby Google Analytics 360.

Přijetí dodatku o zpracování dat

Abyste mohli přijmout podmínky zpracování dat, potřebujete oprávnění k úpravám na úrovni účtu.

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na Správce.
 3. V nabídce ve sloupci ÚČET vyberte účet, ve kterém chcete upravit nastavení.
  Pokud máte více účtů, použijte k nalezení toho pravého vyhledávací pole.
 4. Ve sloupci ÚČET klikněte na položku Nastavení účtu.
 5. V nabídce Dodatek o zpracování dat klikněte na možnost Zobrazit dodatek.
 6. Až si dodatek přečtete, klikněte na Hotovo.
 7. Nastavení účtu uložíte dalším kliknutím na Hotovo.

Poskytnutí kontaktních údajů

Pokud podmínky zpracování dat přijmete, je nutné poskytnout ještě následující informace:

 • Právní subjekt: Právní subjekt je registrovaný název vaší organizace pro účely řešení finančních a právních záležitostí. Organizace jich může mít více.
 • Primární kontakt (neboli „E-mailová adresa k zasílání oznámení“): Kontaktní osoba, které mají být podle podmínek zpracování dat pro Google Ads zasílána oznámení.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Osoba určená k tomu, aby se v příslušných případech starala o dodržování nařízení GDPR nebo odpovídajících předpisů ve Spojeném království.
 • Zástupce v EHP: Osoba určená k tomu, aby v příslušných případech zastupovala zákazníky se sídlem mimo EU v souvislosti s jejich povinnostmi podle nařízení GDPR nebo odpovídajících předpisů ve Spojeném království.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?