Podmínky zpracování dat

Podmínky zpracování dat pro reklamy Google jsou určeny firmám působícím na území členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska, případně firmám, které podléhají územní platnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) z jiných důvodů. Podmínky zpracování dat pro reklamy Google nahrazují stávající Dodatek o zpracování dat ve službě Analytics (včetně Dodatku o zpracování dat ve službě Analytics určeného pro Německo).

Zákazníci Google Analytics, kteří přímo se společností Google uzavřeli smlouvu nebo přijali smluvní podmínky služby Google Analytics 360, mohou podmínky zpracování dat pro reklamy Google přijmout v nastavení účtu v části Správa. Pokud chtějí k podmínkám zpracování dat pro reklamy Google přistoupit zákazníci se sídlem mimo EHP nebo Švýcarsko a zákazníci Analytics 360, musí je sami přijmout v nastaveních svého účtu. U standardních zákazníků Google Analytics se sídlem v EHP nebo ve Švýcarsku tento krok není nutný, protože podmínky jsou už začleněny do jejich smluv.

Upozornění: Prodejní partneři a zákazníci služby Google Analytics 360, kteří tuto službu koupili od prodejního partnera („distribuční klienti“), nemohou podmínky zpracování dat pro reklamy Google přijmout a místo toho musí se společností Google nebo s prodejním partnerem uzavřít samostatnou dohodu o podmínkách zpracování dat. Přijetí podmínek zpracování dat pro reklamy Google prodejními partnery Google Analytics 360 a distribučními klienty prostřednictvím uživatelského rozhraní služby Google Analytics bude neplatné a nevytvoří závaznou smlouvu mezi společností Google a takovými distribučními klienty. Upozorňujeme však, že toto omezení se nevztahuje na zákazníky služby Google Analytics 360, kteří přijali smluvní podmínky služby Google Analytics 360.

Přijetí dodatku o zpracování dat

Abyste mohli přijmout podmínky zpracování dat, potřebujete oprávnění k úpravám na úrovni účtu.

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na Správce.
 3. V nabídce ve sloupci ÚČET vyberte účet, ve kterém chcete aktualizovat nastavení.
  Pokud máte více účtů, použijte k nalezení toho pravého vyhledávací pole.
 4. Ve sloupci ÚČET klikněte na položku Nastavení účtu.
 5. V nabídce Dodatek o zpracování dat klikněte na Zobrazit dodatek.
 6. Až si dodatek přečtete, klikněte na Hotovo.
 7. Nastavení účtu uložíte dalším kliknutím na Hotovo.

Poskytnutí kontaktních údajů

Pokud podmínky zpracování dat přijmete, je nutné poskytnout ještě následující informace:

 • Právní subjekt: Právní subjekt je registrovaný název vaší organizace pro účely řešení finančních a právních záležitostí. Organizace jich může mít více.
 • Primární kontakt (neboli „E-mailová adresa k zasílání oznámení“): Kontaktní osoba, které se podle podmínek zpracování dat pro reklamy Google mají zasílat oznámení.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Osoba určená k tomu, aby se v příslušných případech starala o dodržování nařízení GDPR.
 • Zástupce v EHP: Osoba určená k tomu, aby v příslušných případech zastupovala zákazníky se sídlem mimo EU v souvislosti s jejich povinnostmi podle nařízení GDPR.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?