Campaign Manager-rapporten

Analyseer uw Campaign Manager-gegevens met behulp van nieuwe en geüpdatete Analytics-rapporten.
Deze functie is alleen beschikbaar in Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform

Als u Analytics 360-klant bent en u uw accountmanager heeft gevraagd om uw Campaign Manager-account aan Analytics te koppelen, ziet u een nieuwe set Campaign Manager-rapporten in het gedeelte Acquisitie > Google Marketing Platform. Bovendien wordt Campaign Manager-activiteit weergegeven in de rapporten onder Bron/medium, Multi-channel trechters en Attributie.

In dit artikel:
Opmerking: In dit artikel verwijzen display-advertenties alleen naar display-advertenties voor Campaign Manager.

Verschillen in attributiemodellen

Als u de gegevens van de integratie van Campaign Manager-rapportage bekijkt, let er dan op welk attributiemodel in elk rapport wordt gebruikt.Voor de Campaign Manager-rapporten wordt gebruikgemaakt van het CM-model (ofwel het Campaign Manager-model). De meeste andere Analytics-rapporten (zoals het rapport Bron/medium) gebruiken een ander attributiemodel. Dit model wordt in integratierapporten en -dimensies van advertentieproducten van het Google Marketing Platform het GA-model genoemd.

De rapporten onder Conversies (Multi-channel trechters en Attributie) gebruiken standaard het model Laatste interactie, dat conversiekrediet toeschrijft aan de laatste interactie vóór de conversie. U kunt andere attributiemodellen vergelijken in de tool voor modelvergelijking.

CM-model

Het CM-model schrijft Analytics-sessies toe aan Campaign Manager-campagnes door uitsluitend Campaign Manager in overweging te nemen en alle andere kanalen te negeren die verkeer voor uw site genereren. Dit betekent dat een Analytics-sessie aan een Campaign Manager-campagne wordt toegewezen als de gebruiker ooit uw Campaign Manager-advertentie in de overzichtsperiode heeft bekeken (view-through) of erop heeft geklikt (doorklik) voordat hij uw site bezocht.

Voorbeeld

Als een gebruiker uw Campaign Manager-advertentie bekijkt, vervolgens op de zoekadvertentie klikt en uw site bezoekt, wordt de sessie in de Campaign Manager-rapporten aan de Campaign Manager-campagne toegeschreven als een view-through-sessie. Alle andere Analytics-rapporten (waaronder Bron/medium) zouden deze sessie echter toeschrijven aan 'Zoeken'.

Klikt een gebruiker op uw Campaign Manager-advertentie en bezoekt deze vervolgens uw site, dan wordt de sessie in de Campaign Manager-rapporten aan de Campaign Manager-campagne toegeschreven als een doorkliksessie. Als dezelfde gebruiker de volgende dag op een organisch zoekresultaat klikt en uw site bezoekt, dan wordt de nieuwe sessie in de Campaign Manager-rapporten nog steeds aan de Campaign Manager-campagne toegeschreven als een doorkliksessie.

GA-model ('Laatste indirecte klik')

Voor de meeste andere Analytics-rapporten wordt op basis van het model Laatste indirecte klik een bron/medium toegeschreven aan elke sessie. Daarbij worden rechtstreekse bezoeken van terugkerende bezoekers genegeerd en toegeschreven aan een voorgaande campagne (als die bestaat).

Voorbeeld

Als een gebruiker op uw Campaign Manager-advertentie klikt en vervolgens uw site bezoekt, wordt dfa/cpm ingesteld als Bron/medium van de sessie.

Als dezelfde gebruiker de volgende dag op een organisch zoekresultaat klikt en uw site bezoekt, geeft het GA-model de Bron/medium van de nieuwe sessie het label 'google/organic'.

De Campaign Manager-rapporten

De Campaign Manager-rapporten bevatten alle sessies van gebruikers die uw display-advertenties hebben gezien tijdens de overzichtsperiode (bijvoorbeeld in de afgelopen dertig dagen of gedurende een andere periode die u heeft opgegeven in uw Campaign Manager-interface). Als er vorige week bijvoorbeeld een display-advertentievertoning is weergegeven aan een gebruiker, zou de sessie van deze gebruiker gisteren zijn opgenomen in de Campaign Manager-rapporten.

Het percentage verkeer van mensen die uw Campaign Manager-advertenties hebben gezien, wordt linksboven in elk Campaign Manager-rapport weergegeven.

percentage of traffic from DCM

In dit voorbeeld is 14,16 procent van het totale aantal sessies afkomstig van mensen die een van uw Campaign Manager-advertenties hebben gezien of hierop hebben geklikt. De Campaign Manager-sessies zijn verdeeld in twee categorieën: view-through en doorklik. View-through-sessies zijn afkomstig van mensen die uw advertentie tijdens de overzichtsperiode ten minste één keer hebben gezien. Doorkliksessies zijn afkomstig van mensen die in de overzichtsperiode op ten minste een van uw advertenties hebben geklikt.

Gebruik het tabblad Klikken voor een ROAS-analyse van uw Campaign Manager-campagnes. Dit tabblad is vergelijkbaar met het tabblad Klikken in de Google Ads-rapporten.

U moet contact opnemen met uw accountvertegenwoordiger om de kostengegevens te kunnen importeren die in dit tabblad worden weergegeven. Houd er rekening mee dat de kostengegevens weergeven wat er in Campaign Manager is ingevoerd. Deze gegevens zijn niet afkomstig uit het factureringssysteem. Als u de import van kostengegevens niet in gang zet, kunt u niet de gegevens over Campaign Manager-kosten, vertoningen en klikken zien in de Analytics-rapporten.

Als er kostengegevens beschikbaar zijn, kunt u deze bekijken op het tabblad Klikken in de Campaign Manager-rapporten.

De rapporten gebruiken

Met de Campaign Manager-rapporten krijgt u inzicht in wat er gebeurt nadat mensen uw display-advertenties hebben gezien. Bijvoorbeeld:

Wat is het conversiepercentage voor mensen die een specifieke advertentie hebben gezien? Ga naar het rapport Advertenties. Klik op het tabblad Doelenset, E-commerce of Floodlight, en bekijk het View-through-conversiepercentage voor de advertentie.

Blijven mensen die eerder op een advertentie hebben geklikt, langer op de site dan mensen die alleen een advertentie hebben gezien?Ga naar het rapport Adverteerders. Vergelijk de Gem. sessieduur voor view-through- en doorkliksessies.

U kunt dit soort vragen beantwoorden voor specifieke advertenties, plaatsingen, sites, campagnes, advertentiemateriaal en andere rapporten-dimensies. Ga naar het rapport dat u nodig heeft of selecteer een Campaign Manager-dimensie boven de tabel in een willekeurig rapport.

Gebruik het Floodlight-rapport om de Floodlight-conversies en -opbrengsten voor uw Campaign Manager-activiteiten en -activiteitsgroepen te onderzoeken.

Het rapport Acquisitie > Alle verkeer > Bron/medium

In het rapport Bron/medium staan alle sessies naar uw site. Sessies die het gevolg zijn van klikken op display-advertenties zijn gegroepeerd in 'Bron/medium' van dfa/cpm.

Het verkeer van dfa/cpm dat wordt weergegeven in Bron/medium, is anders dan het verkeer dat wordt weergegeven in de Campaign Manager-rapporten. De Campaign Manager-rapporten geven sessies weer van mensen die in het verleden uw Campaign Manager-advertenties hebben gezien (via een vertoning of klik).Bron/medium geeft alleen sessies weer waarbij het laatste indirecte doorklikbezoek afkomstig was van uw Campaign Manager-advertentie.

Het rapport gebruiken

Gebruik het rapport Bron/medium voor het volgende:

  • Klikverkeer voor display-advertenties vergelijken met ander verkeer, zoals betaalde zoekwoorden en organisch zoekverkeer.
  • De resultaten verfijnen om de betrokkenheidsstatistieken en conversiepercentages weer te geven per advertentie, siteplaatsing en andere Campaign Manager-kenmerken.

U kunt dit rapport gebruiken om onder meer de volgende vragen te onderzoeken:

Welk percentage sessies is afkomstig van klikken op display-advertenties? Ga naar het rapport Bron/medium. Stel de diagramkiezer in Percentage en zoek dfa/cpm op.

Hebben gebruikers die afkomstig zijn van display-advertenties, meer of minder tijd op de site doorgebracht dan gebruikers die afkomstig zijn van organische zoekresultaten van Google? Ga naar het rapport Bron/medium. Vergelijk Gem. sessieduur voor dfa/cpm en google/organisch.

Welke display-advertentie heeft verkeer met het laagste bouncepercentage doorverwezen? Ga naar het rapport Bron/medium. Klik in de tabel op dfa/cpm. Selecteer CM-advertentie als de primaire dimensie in de tabel. Vergelijk het Bouncepercentage voor elke advertentie.

Welke display-plaatsing genereert het meeste gekwalificeerde verkeer? Ga naar het rapport Bron/medium. Klik in de tabel op dfa/cpm. Selecteer CM-plaatsing als de primaire dimensie in de tabel. Vergelijk het Bouncepercentage voor elke plaatsing. Klik vervolgens op een van de tabbladen Doelset, E-commerce of Floodlight, en bekijk de conversiepercentages voor elke plaatsing.

De rapporten Conversies > Multi-channel trechters

De rapporten Multi-channel trechters worden gegenereerd uit conversiepaden, de volgorde van klikken en vertoningen van advertenties tijdens de overzichtsperiode (bijv. in de afgelopen 30 dagen of gedurende een andere periode die u heeft opgegeven in de interface). De rapporten bevatten alleen sessies die deel uitmaken van een conversietrechter. Als een gebruiker op een van uw display-advertenties heeft geklikt, maar nooit is teruggegaan naar uw site voor een conversie, wordt die advertentiesessie niet in de rapporten Multi-channel trechters weergegeven.

De rapporten gebruiken

Omdat de rapporten uitsluitend zijn gericht op de sessies die tot conversies hebben geleid, geeft Multi-channel trechters u inzicht in het belang van uw display-advertenties en in de rol die specifieke advertenties, advertentiemateriaal, enz. hebben gespeeld bij uw conversies. Bijvoorbeeld:

Welke zoekwoorden hebben uiteindelijke klanten gebruikt nadat ze een display-advertentie hebben gezien? Ga naar Conversies > Multi-channel trechters > Beste conversiepaden. Klik bovenaan het rapport op het CM-filter.

Wijzig de primaire dimensie in Overig > Acquisitie > Zoekwoordpad (of in Bron-/mediumpad). Campaign Manager-interacties bevatten het label dfa/cpm in het pad. U kunt nu de zoekwoorden zien waarop na dfa/cpm is gezocht.

De rapporten Conversies > Toeschrijving

Met de tool voor modelvergelijking kunt u verschillende modellen vergelijken om krediet toe te schrijven aan display-advertenties. U kunt kiezen uit verschillende basismodellen om krediet toe te schrijven aan klikken op en vertoningen van display-advertenties. U kunt ook uw eigen model maken, zodat u krediet kunt toeschrijven aan klikken en vertoningen op een manier die voor uw bedrijf het meest zinvol is.

U kunt attributiemodellen gebruiken om Campaign Manager-advertenties te identificeren die in uw huidige attributiemodel worden over- of ondergewaardeerd. Vervolgens kunt u uw investeringen hieraan aanpassen.

Als u Data-driven-attributie heeft ingeschakeld en aan de eisen voldoet, bevat uw aangepaste model voor Data-driven-attributie ook uw Campaign Manager-gegevens.

De tool voor modelvergelijking gebruiken

Een basisattributiemodel gebruiken: klik bovenaan het rapport op het CM-filter. Selecteer in de dropdownmenu's boven de tabel een of meer attributiemodellen. Selecteer vervolgens een primaire dimensie om het gewenste aspect van Campaign Manager-campagnes te evalueren, zoals campagne, site, plaatsing, advertentie of advertentiemateriaal.

Een aangepast model maken: selecteer in het dropdownmenu Model selecteren de optie Nieuw aangepast model maken. Geef uw model een naam en kies een van de vijf basislijnmodellen om te bepalen hoe u krediet wilt verdelen over de contactpunten in het conversiepad.

Gebruik het gedeelte Creditering van vertoningen aanpassen om een algemene regel in te stellen om de waarde te bepalen van vertoningen. Desgewenst kunt u gebruikmaken van Geavanceerde optie om een ander kredietniveau op te geven voor vertoningen die binnen een bepaald tijdsbestek voorafgaan aan een sessie. U kunt bijvoorbeeld aan alle vertoningen 1/10 meer waarde toekennen dan aan een klik, terwijl u aan vertoningen die plaatsvinden in de eerste twee minuten van een sessie, 1/5 meer waarde toekent.

Gebruik de gedeelten Krediet aanpassen op basis van gebruikersbetrokkenheid en Aangepaste kredietregels toepassen om uw attributiemodel verder aan te passen.

Conversiegegevens voor Floodlight

Klik op de optie Floodlight op het tabblad Verkenner om de Floodlight-conversiegegevens in de meeste andere rapporten te zien. U kunt ook dimensies en statistieken voor Floodlight selecteren wanneer u aangepaste rapporten en segmenten maakt.

Gerelateerde bronnen

Meer informatie over Campaign Manager en Analytics:

Via de volgende links vindt u meer informatie over de rapporten en functies die in dit artikel worden genoemd:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen