Solutions Gallery

De Solutions Gallery biedt u de mogelijkheid aangepaste rapportagetools en items zoals dashboards en segmenten te delen of te importeren in uw Analytics-accounts.

Via de Solutions Gallery worden alleen configuratiegegevens gedeeld. Wanneer u een item maakt en dit deelt, blijven uw persoonlijke gegevens en uw Analytics-gegevens beschermd binnen uw account. En wanneer u een item importeert uit de Solutions Gallery, wordt alleen het sjabloon in uw account geïmporteerd. Als u bijvoorbeeld een aangepast rapport importeert, kunt u dat rapport gebruiken om de gegevens in uw eigen Analytics-account te analyseren, en niet de gegevens van de maker van het rapport.

Via de Solutions Gallery kunt u dashboards, aangepaste rapporten, segmenten, doelen en aangepaste toeschrijvingsmodellen delen. Meer informatie over hoe u items deelt.

Ga naar de Solutions Gallery om te zoeken naar oplossingen en deze te importeren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen