Standardkanaldefinitioner

Se de regler som definierar varje standardkanal.

Standardsystemkanaldefinitionerna avspeglar Analytics nuvarande vy av vad som utgör varje kanal i Standardkanalgrupperingen. Även om dessa definitioner kan utvecklas allteftersom marknaden utvecklas, anger vi här de nuvarande definitionerna för att informera dig.

Anmärkningar
  • Dessa kanaldefinitioner är skiftlägeskänsliga. Vid manuell taggning av webbadresser använder du taggar med små bokstäver för att säkerställa att alla sessioner kategoriseras korrekt i Analytics. E-postkampanjer som till exempel taggas som E-post matchar inte systemdefinitionen för kanalen E-post.
  • För vissa dimensioner kan Analytics inte undersöka associerad kostnadsdata. Om sådana dimensioner används inom ett kanalgrupperingsobjekt kan kostnadsdatan för kanalgrupperingen inte hämtas.
Kanal Beskrivning
Direkt Källan matchar exakt direkt OCH
Medium matchar exakt (not set)
ELLER
Medium matchar exakt (none)
Organisk sökning Medium matchar exakt organisk
Socialt Hänvisning från social källa matchar exakt Yes
ELLER
Medium matchar reguljärt uttryck ^(social|social-network|social-media|sm|social network|social media)$
E-postadress Medium matchar exakt e-post
Partner Medium matchar exakt affiliate
Länk Medium matchar exakt hänvisning
Betald sökning Medium matchar reguljärt uttryck ^(cpc|ppc|paidsearch)$
OCH
Distributionsnätverk matchar inte exakt Innehåll
Annan annonsering Medium matchar det reguljära uttrycket ^(cpv|cpa|cpp|content-text)$
Visning Medium matchar reguljärt uttryck ^(display|cpm|banner)$
ELLER
Distributionsnätverk matchar exakt Innehåll
(otillgänglig) eller (annat) Sessionerna matchar inte någon kanalbeskrivning.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?