Prieskumník atribučného modelu na základe dát

Vizualizujte svoj model na základe dát.
Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Google Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform

Pomocou prehľadu Prieskumník modelov môžete vizualizovať a analyzovať svoj model na základe dát. Prehľad zobrazuje, ako model distribuuje kredit za konverzie jednotlivým kanálom, ktoré prinášajú návštevnosť na váš web, do vašej aplikácie alebo do iného digitálneho zariadenia. Ak sa chcete dozvedieť definíciu Prieskumníka modelov, prečítajte si článok Kanály (a zoskupenie kanálov pre viackanálové lieviky).

Ako používať Prieskumníka modelov

Prieskumník modelov sa nachádza v prehľadoch v časti Konverzie > Atribúcie. Prejsť do tejto sekcie (Vaše zobrazenie musí mať aktivované modely na základe dát. Prečítajte si postup.)

Prieskumník modelov zobrazuje vážený priemerný kredit pre pozície cesty pred konverziou pre každý kanál.1

Screenshot of Data-Driven Attribution Model Explorer

Na snímke obrazovky vyššie vidíte obrázok váh modelu pre jednotlivé marketingové kanály v konverznom lieviku. Farebné kódovanie označuje skutočnú % váhu kanála v danej polohe cesty. Tmavšie farby zodpovedajú vyšším váham pre daný kanál, zatiaľ čo svetlejšie farby znamenajú, že kanál má nižšiu váhu v tomto umiestnení na ceste. Aby ste získali prehľad o celkových konverziách získaných určitým kanálom, zobrazujú sa vám konverzie pripísané na základe dát spájané s jednotlivými kanálmi. Niektoré kanály, ako napríklad Priamy, sa nemusia vôbec vyskytnúť v danej polohe cesty, čo je naznačené prerušovanou čiarou (--) a bielou grafikou.

Tento prehľad dokáže odhaliť zaujímavé vzorce váh kanálov. Možno ho použiť na overenie predpokladov o (vyššej/nižšej) výkonnosti lievika marketingových kanálov. Napríklad možnosť Obsahová sieť môže vašim používateľom pomôcť identifikovať vašu značku a začať ich konverznú cestu. Váhy a farby odrážajú dôležitosť vášho úsilia v Obsahovej sieti na začiatku cesty ku konverzii.

Ak chcete vizualizovať konkrétny typ konverzie, napríklad konkrétny cieľ, vyberte ho z nástroja na výber konverzií (nad grafom).

V prehľade sa zobrazuje naposledy vygenerovaný model pre vybraté obdobie Ak rozsah dátumov zmeníte, môžete si všimnúť zmeny vo váhach modelu. Ak chcete zistiť, z ktorého týždňa pochádza používaný model, pozrite si dátum nad vizualizáciou.

Stiahnutie celého modelu

Tlačidlo Stiahnuť celý model (pod výberom dátumov) umožňuje stiahnuť celý model do súboru CSV. Tento súbor môžete použiť na vykonanie vlastnej analýzy. V súbore CSV uvidíte permutácie cesty a váhy pripísané vašim kanálom v rámci týchto permutácií cesty. 

Stiahnutý model a prehľad Prieskumník modelov sa pravdepodobne nebudú zhodovať. Ide o očakávané správanie. V Prieskumníkovi modelov závisia zobrazené dáta od aktuálne vybraného obdobia. Môžete vybrať tiež typy konverzie. Stiahnutý model na druhej strane zahŕňa konverzie z posledných 28 dní (od času vytvorenia modelu, k čomu dochádza na týždennom princípe) a zahŕňa iba konverzie s konverznou cestou s 2 alebo viacerými položkami.

 

1Pre väčšinu zákazníkov predstavujú posledné 4 konverzie viac než 85 % konverzií. Pomocou prehľadu Viackanálové lieviky > Dĺžka cesty sa môžete dozvedieť, koľko vašich konverzií má príslušnú dĺžku cesty. Ak máte otázky, kontaktujte svoj tím podpory služby 360.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory