Datadbasert utforsker for attribusjonsmodeller

Visualiser den databaserte modellen
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

Bruk Modellutforsker-rapporten til å visualisere og analysere den databaserte modellen din. I rapporten kan du se hvordan modellen brukes til å fordele konverteringskreditt mellom kanalene som leder trafikk til nettstedet ditt, appen din eller en annen digital enhet. Du finner en definisjon av kanalene vist i modellutforskeren, i artikkelen Om kanaler (og kanalgrupperingen for multikanalstrakter.

Slik bruker du modellutforskeren

Du finner modellutforskeren i Konverteringer > Attribusjoner-rapportene. Gå dit. (Databaserte modeller må være slått på for rapporteringsvisningen din. Finn ut hvordan du gjør dette.

I modellutforskeren ser du den vektede gjennomsnittskreditten for plasseringer i banen før konvertering for hver kanal.1

Screenshot of Data-Driven Attribution Model Explorer

I skjermbildet ovenfor ser du modellens vektinger for hver markedsføringskanal langs konverteringstrakten. Fargekodene angir faktisk prosentvis vekting for en kanal på en gitt plassering i banen. Mørkere farger tilsvarer høyere vekting for en gitt kanal, mens lysere farger betyr at kanalen har fått lavere vekting på denne plasseringen i banen. Du kan få et helhetsinntrykk av konverteringene fra kanalen ved å se på konverteringene tilknyttet hver enkelt kanal i den databaserte attribusjonen. Noen kanaler, for eksempel Direkte{, forekommer kanskje aldri på en bestemt plassering i banen, og dette vises med en stiplet (--) linje og hvit grafikk.

Det kan hende du kan se interessante mønstre i kanalvektingene i denne rapporten. Rapporten kan brukes til å bekrefte antakelser om (øvre/nedre) traktresultater for markedsføringskanalene dine. Bannerannonsering kan for eksempel bidra til at brukeren blir kjent med merkevaren din og begynner på veien mot konvertering. Vektingene og fargene gjenspeiler viktigheten av bannerannonseringsaktiviteten på begynnelsen av banen frem til konvertering.

Hvis du vil ha en visuell framstilling av en bestemt konverteringstype – for eksempel et bestemt mål – kan du velge det med Konvertering-velgeren (ovenfor diagrammet).

I rapporten kan du se den siste modellen som ble generert for tidsperioden som er angitt. Hvis du endrer på tidsperioden, kan det hende at du ser endringer i modellvektingene. Du kan se hvilken ukes modell du bruker, ved å lese gjennom informasjonen ovenfor den visuelle fremstillingen.

Last ned hele modellen

Med Last ned hele modellen-knappen (nedenfor datovelgeren) kan du laste ned hele modellen til en CSV-fil. Du kan bruke denne til å gjennomføre egne analyser. I CSV-filen finner du banepermutasjonene og de tilknyttede vektingene for kanalene dine innenfor disse permutasjonene. 

Innholdet i den nedlastede modellen og Modellutforsker-rapporten samsvarer sannsynligvis ikke. Dette er normalt. Hvilke data som vises i Modellutforsker-rapporten, avhenger av datoperioden som er valgt. Du kan også velge konverteringstyper. Den nedlastede modellen inneholder derimot konverteringer fra de siste 28 dagene (fra det tidspunktet modellen ble opprettet, noe som skjer ukentlig), og den inneholder bare konverteringer med konverteringstrakter på to eller flere kanaler.

 

1For de fleste kunder utgjør de siste fire interaksjonene mer enn 85 % av konverteringene. I Banelengde for multikanalstrakt-rapporten kan du se hvor mange konverteringer som har en gitt banelengde. Kontakt 360-brukerstøtteteamet hvis du har spørsmål.

Beslektede ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?