Analýza NI pomocou atribúcie na základe dát

Analýza návratnosti investícií do marketingu a inzercie
Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Google Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform

Pomocou prehľadu Analýza NI môžete zistiť následky vášho atribučného modelu na základe dát na NI a identifikovať príležitosti na optimalizáciu.

Okrem skutočných údajov o výdavkov pre jednotlivé kanály v prehľade Zoskupenie kanálov pre viackanálové zúženie vám tento prehľad ukazuje, ako model na základe dát počíta konverzie a metriky NI pre kanály. Takisto uvidíte údaje o kliknutiach a zobrazeniach Google Ads.

Model na základe dát je predvoleným modelom prehľadu. Pomocou nástroja na výber Atribučný model v hornej časti prehľadu sa môžete pozrieť, ako jednotlivé vaše metriky vypočítava iný model, napríklad Posledná interakcia alebo Lineárny.

Ak chcete segmentovať podľa konkrétneho typu konverzie, napríklad podľa konkrétneho cieľa, použite nástroj na výber Konverzia v hornej časti prehľadu.

Tabuľku viete usporiadať podľa danej metriky kliknutím na hlavičku stĺpca, napríklad ROAS alebo CZA. Ak zistíte, že niektoré kanály majú oveľa lepšiu výkonnosť (napr. majú oveľa vyššiu návratnosť výdavkov na inzerciu – ROAS) v modeli na základe dát, pouvažujte o zvýšení investícií do týchto kanálov. Podobne ak zistíte, že niektoré kanály majú horšiu výkonnosť, ak sa skúmajú v modeli na základe dát, je vhodné optimalizovať marketingové činnosti v rámci týchto kanálov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory