Analiza ROI dla atrybucji opartej na danych

Analiza zwrotu z inwestycji w marketing i reklamę
Ta funkcja jest dostępna tylko w Google Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Raport Analiza ROI pozwoli Ci poznać wpływ modelu atrybucji opartego na danych na ROI oraz określić możliwości optymalizacji.

Oprócz danych o faktycznych wydatkach dla każdego kanału w Grupowaniu kanałów ścieżek wielokanałowych raport pokazuje też sposób obliczania danych o konwersji i ROI dla kanałów przez model oparty na danych. Możesz w nim sprawdzić również dane o kliknięciach i wyświetleniach Google Ads.

Model oparty na danych to domyślny model raportu. Używając selektora modelu atrybucji u góry raportu, możesz sprawdzić, jak różne modele, takie jak Ostatnia interakcja lub Liniowy, obliczają poszczególne wartości.

Selektor konwersji u góry raportu umożliwia jego segmentowanie według typu konwersji, np. konkretnego celu.

Kliknij nagłówek kolumny, np. ROAS lub CPA, aby uporządkować tabelę według danej wartości. Jeśli model oparty na danych pokaże, że określone kanały są bardziej skuteczne od innych (np. mają wyższy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS)), możesz zwiększyć inwestycje w te kanały. Podobnie jeśli dzięki modelowi opartemu na danych stwierdzisz, że określone kanały są mniej skuteczne, możesz zoptymalizować swoje działania marketingowe w tych kanałach.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne