Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Analiza ROI dla atrybucji opartej na danych

Analiza zwrotu z inwestycji w marketing i reklamę
Ta funkcja jest dostępna tylko w Google Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Raport Analiza ROI pozwoli Ci poznać wpływ modelu atrybucji opartego na danych na ROI oraz określić możliwości optymalizacji.

Oprócz danych o faktycznych wydatkach dla każdego kanału w Grupowaniu kanałów ścieżek wielokanałowych raport pokazuje też sposób obliczania danych o konwersji i ROI dla kanałów przez model oparty na danych. Możesz w nim sprawdzić również dane o kliknięciach i wyświetleniach Google Ads.

Model oparty na danych to domyślny model raportu. Używając selektora modelu atrybucji u góry raportu, możesz sprawdzić, jak różne modele, takie jak Ostatnia interakcja lub Liniowy, obliczają poszczególne wartości.

Selektor konwersji u góry raportu umożliwia jego segmentowanie według typu konwersji, np. konkretnego celu.

Kliknij nagłówek kolumny, np. ROAS lub CPA, aby uporządkować tabelę według danej wartości. Jeśli model oparty na danych pokaże, że określone kanały są bardziej skuteczne od innych (np. mają wyższy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS)), możesz zwiększyć inwestycje w te kanały. Podobnie jeśli dzięki modelowi opartemu na danych stwierdzisz, że określone kanały są mniej skuteczne, możesz zoptymalizować swoje działania marketingowe w tych kanałach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
69256
false
false