Atrybucja oparta na danych

Przypisywanie odpowiedniej wartości do marketingowych punktów kontaktu
Ta funkcja jest dostępna tylko w Google Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

W przeciwieństwie do standardowych modeli atrybucji opartych na pozycji lub regułach atrybucja oparta na danych wykorzystuje rzeczywiste dane z konta Analytics do wygenerowania niestandardowego modelu przypisywania udziału w konwersji do marketingowych punktów kontaktu na całej ścieżce klienta. Niestandardowe modele oparte na danych zapewniają dokładniejsze i bardziej przydatne informacje o najskuteczniejszych kanałach cyfrowych i słowach kluczowych, dzięki czemu możesz podejmować lepsze decyzje o obszarach inwestycji swoich zasobów marketingowych.

Tematy w tym artykule:

Jakie dane są analizowane

Oprócz danych z bezpłatnych wyników wyszukiwania, odwiedzin bezpośrednich i ruchu z witryn odsyłających, atrybucja oparta na danych analizuje dane ze wszystkich usług Google połączonych z kontem Analytics, np. z Google Ads, sieci reklamowej Google i Campaign Managera. Wykorzystuje także dane importowane za pomocą funkcji przesyłania danych o kosztach. Atrybucja oparta na danych korzysta z danych o ścieżce konwersji pochodzących ze ścieżek wielokanałowych, a także danych o ścieżce użytkowników pochodzących od użytkowników, którzy nie realizują konwersji.

Jak to działa

Atrybucja oparta na danych wykorzystuje pojęcie wartości Shapleya z teorii gier kooperacyjnych, by określić zalecany algorytm atrybucji dla każdego z kanałów zdefiniowanych w domyślnym grupowaniu kanałów. Przypisuje częściowe statystyki do marketingowych punktów kontaktu w oparciu o wpływ działań marketingowych na odpowiednie skonfigurowane dane o skuteczności.

Więcej informacji

Zobacz model niestandardowy

Raport Eksplorator modeli umożliwia poznanie konkretnych wag ustawionych przez model oparty na danych na podstawie kanału i pozycji. Modele są odświeżane co tydzień, a dane o konwersji z każdego tygodnia otrzymują własny model. Dzięki temu modele są aktualizowane automatycznie z upływem czasu i odzwierciedlają zmiany w strategii marketingowej.

Atrybucja oparta na danych i generator modeli niestandardowych

Atrybucja oparta na danych może służyć jako model bazowy, gdy używasz generatora modeli niestandardowych Analytics. W ten sposób możesz rozszerzać model atrybucji opartej na danych o własne zasady.

Analytics oblicza model atrybucji opartej na danych na podstawie zdefiniowanego zbioru Twoich danych. Niestandardowe reguły nie mają wpływu na dane udostępniane na potrzeby przetwarzania modelu. Oprócz tego jeśli używasz atrybucji opartej na danych jako modelu bazowego, opcja Okres ważności w generatorze modeli niestandardowych jest nieaktywna.

Wymagania dotyczące korzystania z atrybucji opartej na danych

Aby korzystać z atrybucji opartej na danych, musisz:

 • korzystać z usługi Google Analytics 360;
 • mieć skonfigurowane śledzenie e-commerce lub cele;
 • mieć konto Google Ads, które uzyskało co najmniej 15 000 kliknięć w wyszukiwarce Google i działanie powodujące konwersję, które uzyskało co najmniej 600 konwersji w ciągu 30 dni.

Aby nadal korzystać z tego modelu, musisz osiągnąć minimalny próg liczby konwersji w ciągu ostatnich 28 dni:

 • 400 konwersji na każdy typ konwersji przy ścieżce dłuższej niż dwie interakcje;
  ORAZ
 • 10 000 ścieżek w wybranym widoku raportowania (czyli około 10 000 użytkowników, chociaż pojedynczy użytkownik może wygenerować wiele ścieżek).

Konfigurowanie atrybucji opartej na danych

Jeśli jesteś użytkownikiem konta Google Analytics 360 z uprawnieniami do edycji, wykonaj następujące czynności, by włączyć atrybucję opartą na danych w jednym z widoków danych konta:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do widoku danych, w którym chcesz włączyć modelowanie atrybucji oparte na danych.
 3. Kliknij Ustawienia widoku.
 4. W obszarze Ustawienia modelowania zaznacz pole wyboru Włącz modele na podstawie danych.
  Jeśli masz skonfigurowaną integrację z Campaign Managerem, musisz też wybrać typy konwersji Floodlight do modelowania. Możesz wybrać maksymalnie 20.
  Select Floodlight conversions
 5. Kliknij Zapisz.

Atrybucja oparta na danych od razu rozpocznie analizowanie Twoich danych. Twój pierwszy model atrybucji opartej na danych będzie dostępny w raportach atrybucji w ciągu siedmiu dni.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?