Tworzenie kopii widoku

Ze względu na to, że niektóre funkcje Analytics w zasadniczo i nieodwracalnie zmieniają sposób zbierania lub przetwarzania danych na koncie, należy powielić oryginalny widok przed wprowadzeniem zmian. Nigdy nie zmieniaj oryginalnych widoków, a filtry i inne funkcje raportowania dodawaj do zduplikowanych widoków. W ten sposób możesz używać oryginalnego widoku jako odniesienia do wszystkich danych zbieranych w określonej usłudze, dostosowując inne widoki do konkretnych potrzeb związanych z raportowaniem. Dowiedz się więcej o widokach danych i usługach.

Jak skopiować widok

Widoki są powiązane z usługami. Zduplikowane widoki mogą być powiązane wyłącznie z tą samą usługą co widok oryginalny. Do skopiowania widoku potrzebne są uprawnienia do edycji. Aby skopiować widok:

  1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
  2. Kliknij Administracja i przejdź do widoku, który chcesz skopiować.
  3. W kolumnie WIDOK kliknij Ustawienia widoku.
  4. Kliknij Skopiuj widok danych.
  5. Nadaj nową nazwę widoku.
    Użyj charakterystycznej nazwy, aby odróżnić widok skopiowany od oryginalnego.
  6. Kliknij Kopiuj widok.

Co jest kopiowane

W kopiowanych widokach zachowywane są ustawienia i funkcje kontrolowane na poziomie widoku (np. filtry, cele, użytkownicy i ich uprawnienia). Nie są zachowywane linki związane ze źródłami kosztów ani udostępnione zasoby (np. adnotacje, segmenty i alerty).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?