Lag en kopi av et datautvalg

Når enkelte Analytics-funksjoner aktiveres, blir data samlet inn eller behandlet på en helt ny måte i kontoen din, og dataene kan ikke tilbakestilles. Du bør derfor lage en kopi av det opprinnelige datautvalget før du gjør endringer. Sørg for at de opprinnelige datautvalgene forblir uforandret, og at du legger til filtre eller andre rapporteringsfunksjoner i kopidatautvalget. Dermed kan du bruke det opprinnelige datautvalget som referanse for alle data du samler inn i dette området, og tilpasse de andre datautvalgene slik at de samsvarer med spesifikke rapporteringsbehov. Finn ut mer om datautvalg og områder.

Slik kopierer du et datautvalg

Datautvalg er knyttet til områder. Datautvalgskopier kan bare knyttes til samme område som det opprinnelige datautvalget. Du må ha redigeringstillatelse for å kunne kopiere et datautvalg. Slik kopierer du et datautvalg:

  1. Logg på Google Analytics..
  2. Klikk på Administrator, og gå til datautvalget du ønsker å kopiere.
  3. Klikk på Innstillinger for datautvalg i DATAUTVALG-kolonnen.
  4. Klikk på Kopiér datautvalg.
  5. Gi datautvalget et nytt navn.
    Bruk et karakteristisk navn som skiller seg fra navnet på det opprinnelige datautvalget.
  6. Klikk på Kopiér datautvalg.

Hva kopieres?

Innstillinger og funksjoner som administreres på datautvalgsnivå (som f.eks. filtre, mål, brukere og brukertillatelser), blir overført til datautvalgskopier. Linker til kostnadskilder og delte ressurser (som f.eks. annoteringer, segmenter og varsler) blir ikke overført til datautvalgskopier.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?