AdSense извештаји

Када повежете AdSense налог и налог Аналитике, помоћу два извештаја можете да анализирате AdSense учинак у комбинацији са другим подацима Google аналитике о сајту.

У овом чланку:

AdSense преглед

Извештај „AdSense преглед“ пружа детаљни резиме кључних AdSense показатеља. Графикон у извештају подразумевано садржи приказ укупног AdSense прихода од сајта по дану. Помоћу графикона можете да поредите показатеље. Табела у наставку садржи десет AdSense показатеља. Кликните на било који показатељ да бисте видели дневне вредности. Дневне вредности су приказане на страници датог показатеља, на линијском дијаграму у више редова и на тракастом графикону. У менију Трендови можете да прикажете страницу за неки други показатељ.

AdSense странице

У извештају „AdSense странице“ наведени су подаци о страницама сајта које највише доприносе остварењу прихода од AdSense-а. На графикону се подразумевано приказује укупан дневни приход који сајт остварује од AdSense-а, а у табели су приказани показатељи укупног прихода у одређеном периоду, рашчлањени према страницама.

AdSense упућивачи

Помоћу извештаја „AdSense упућивачи“ можете да сазнате информације о доменима који су усмеравали саобраћај на сајт и највише допринели остварењу прихода од AdSense-а. На графикону је приказан укупан дневни приход који сајт остварује од AdSense-а, а у табели су приказани показатељи укупног прихода у одређеном периоду, рашчлањени према домену са ког потичу посете. У табели кликните на име домена када бисте видели показатеље прихода за страницу са које потичу посете. Изнад табеле кликните на различите опције за Приказивање да бисте видели статистичке податке рашчлањене према извору и медијуму.

Приступ AdSense извештајима

Да бисте видели AdSense извештаје у Аналитици:

  1. Пријавите се на Google аналитику.
  2. Дођите до приказа.
  3. Отворите ставку Извештаји.
  4. Изаберите Понашање > Објављивач.

Више информација о AdSense-у потражите у следећим чланцима:

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?