Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Ograniczenia widoków danych User ID i raportów Różne urządzenia

Ta informacja dotyczy tylko usług z włączoną obsługą User ID.
Raport jest widoczny tylko w widokach danych z włączoną obsługą User ID w tych usługach.
Tematy w tym artykule:

Zmiana klienta użytkownika w iOS 13

Od września 2019 r. firma Apple zmieniła klienta użytkownika w przypadku iPadów, więc teraz jego aktywność jest rejestrowana jako ruch z komputerów. Modyfikacja ta spowoduje zmniejszenie natężenia ruchu z tabletów iPad i wzrost natężenia ruchu z komputerów z przeglądarką Safari. Użytkownikom iPadów będą się domyślnie wyświetlać witryny na komputery, więc ta zmiana w raportowaniu odzwierciedla wersję strony, z jakiej korzystają użytkownicy.

Widoki danych User ID przedstawiają tylko dane sesji, w których do Analytics został wysłany identyfikator

Widok danych User ID to specjalny widok danych w raportach, który nie uwzględnia części informacji. Te widoki danych obejmują informacje tylko z takich sesji, w których do Analytics zostaje wysłany identyfikator User ID (wraz z powiązanymi danymi). Aby móc analizować wszystkie informacje – w tym dane z sesji, w ramach których do Analytics nie jest przesyłany identyfikator – skorzystaj z innego widoku danych.

W widokach danych User ID liczba użytkowników jest obliczana w różny sposób

Każdy identyfikator przesłany do Analytics jest zliczany jako unikalny użytkownik. Oznacza to, że cała powiązana z danym identyfikatorem aktywność w ramach zaangażowania jest przypisywana do jednego użytkownika nawet wtedy, gdy aktywność ta ma miejsce w ciągu kilku sesji lub w dłuższym czasie.

Pozwala to bardziej precyzyjnie odzwierciedlić rzeczywiste zaangażowanie użytkowników w treści online, ale łączna liczba użytkowników podawana w widoku danych User ID będzie się prawdopodobnie różnić od łącznej liczby użytkowników podawanej w innych widokach danych lub w innych rozwiązaniach analitycznych.

Zakres dat w raportach Różne urządzenia jest ograniczony do 90 dni

We wszystkich raportach Wiele urządzeń selektor dat jest ograniczony do 90 dni. Jeśli chcesz analizować dane starsze niż 90 dni, regularnie eksportuj swoje raporty i je zapisuj, by umożliwić ich późniejsze porównywanie z przyszłymi danymi.

Raporty Różne urządzenia są dostępne tylko w widoku danych User ID

Dostępne są trzy raporty Różne urządzenia: Pokrywanie się urządzeń, Ścieżki urządzeń i Urządzenie pozyskania. W raportach tych wyświetlane są dane zebrane podczas sesji, w których do Analytics został wysłany identyfikator User ID. Raporty te są dostępne tylko w widoku danych User ID.

W raportach Różne urządzenia przychody są przypisywane inaczej niż w innych raportach

Sposób przypisywania przychodów w raportach Różne urządzenia jest inny niż w pozostałych raportach Analytics. Aby w raporcie Różne urządzenia zostały uwzględnione informacje o przychodach z danego urządzenia, transakcja musi mieć swój początek na tym urządzeniu. Na przykład w raporcie Wiele urządzeń o nazwie Urządzenie pozyskania, dane o nazwie Przychody z pierwszego urządzenia uwzględniają wyłącznie przychody z transakcji wykonanych na urządzeniu, jeśli było to pierwsze z urządzeń użytych w zakresie dat wybranym w raporcie. W innych raportach informacje o przychodach z urządzenia uwzględniają wszystkie transakcje zrealizowane na danym urządzeniu.

Kategorie urządzeń w raportach Różne urządzenia są definiowane przez Analytics

W raportach Różne urządzenia mogą się pojawiać trzy kategorie urządzeń: komórki, tablety i komputery. Laptopy są uwzględnione w kategorii Komputery. Kategorie te są automatycznie określane przez Analytics na podstawie sygnałów z konkretnych urządzeń. Nie ma możliwości zmiany tych definicji ani przydziału urządzeń do innych kategorii. Możesz jednak używać wymiarów niestandardowych do tworzenia własnych kategorii urządzeń.

Różne przeglądarki na jednym urządzeniu traktowane są w raportach Wiele urządzeń jako unikalne urządzenia

Różne przeglądarki zainstalowane na jednym urządzeniu, w tym przypadku do przeglądania w trybie prywatnym lub incognito, są zliczane jako osobne urządzenia w raportach Wiele urządzeń. Jeśli np. użytkownik zaloguje się w dwóch różnych przeglądarkach na jednym laptopie, z danym identyfikatorem User ID zostaną powiązane dwa urządzenia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false