Ograniczenia widoków User ID i raportów Wiele urządzeń

Ta informacja dotyczy tylko usług z włączoną obsługą User ID.
Raport jest widoczny tylko w widokach danych z włączoną obsługą User ID w tych usługach.
Tematy w tym artykule:

Widoki User ID przedstawiają tylko dane sesji, w których do Analytics został wysłany identyfikator

Widok User ID to specjalny widok raportów, który nie uwzględnia części danych. Widoki te obejmują wyłącznie dane z sesji, w których do Analytics zostanie wysłany User ID (wraz z powiązanymi danymi). Aby móc analizować wszystkie dane – w tym dane z sesji, w ramach których identyfikator nie jest przesyłany do Analytics – skorzystaj z innego widoku.

W widokach User ID liczba użytkowników jest obliczana w inny sposób

Każdy identyfikator przesłany do Analytics jest liczony jako unikalny użytkownik. To znaczy, że cała powiązana z danym identyfikatorem aktywność w ramach zaangażowania jest przypisywana do jednego użytkownika, nawet jeśli aktywność ta zachodzi w ciągu kilku sesji lub w dłuższym czasie.

Pozwala to bardziej precyzyjnie odzwierciedlić rzeczywiste zaangażowanie użytkowników w treści online, ale łączna liczba użytkowników podawana w widoku User ID będzie się prawdopodobnie różnić od łącznej liczby użytkowników podawanej w innych widokach lub w innych rozwiązaniach analitycznych.

Zakres dat w raportach Wiele urządzeń jest ograniczony do 90 dni

We wszystkich raportach Wiele urządzeń selektor dat jest ograniczony do 90 dni. Jeśli chcesz analizować dane starsze niż 90 dni, regularnie eksportuj swoje raporty i zapisuj je, by umożliwić ich późniejsze porównanie z przyszłymi danymi.

Raporty Wiele urządzeń są dostępne tylko w widoku User ID

Istnieją trzy raporty Wiele urządzeń: Pokrywanie się urządzeń, Ścieżki urządzeń i Urządzenie pozyskania. W raportach tych są wyświetlane dane zebrane podczas sesji, w których do Analytics został wysłany User ID. Raporty te są dostępne tylko w widoku User ID.

W raportach Wiele urządzeń przychody są przypisywane inaczej niż w innych raportach

Sposób przypisywania przychodu w raportach Wiele urządzeń jest inny niż w przypadku pozostałych raportów Analytics. Aby w raporcie Wiele urządzeń zostały uwzględnione dane o przychodzie, transakcja musi rozpocząć się od danego urządzenia. Na przykład w raporcie Wiele urządzeń o nazwie Urządzenie pozyskania, dane o nazwie Przychody z pierwszego urządzenia uwzględniają wyłącznie przychody z transakcji wykonanych na urządzeniu, jeśli było to pierwsze z urządzeń użytych w zakresie dat wybranym w raporcie. W innych raportach dane o przychodach z urządzenia uwzględniają wszystkie transakcje dokonane na danym urządzeniu.

Kategorie urządzeń w raportach Wiele urządzeń są definiowane przez Analytics

W raportach Wiele urządzeń mogą pojawiać się trzy kategorie urządzeń: komórki, tablety i komputery. Laptopy są uwzględnione w kategorii Komputery. Kategorie te są automatycznie określane przez Analytics na podstawie sygnałów z konkretnych urządzeń. Nie ma możliwości zmiany tych definicji ani przydziału urządzeń do innych kategorii. Możesz jednak użyć wymiarów niestandardowych do tworzenia własnych kategorii urządzeń.

Różne przeglądarki na jednym urządzeniu traktowane są w raportach Wiele urządzeń jako unikalne urządzenia

Różne przeglądarki zainstalowane na jednym urządzeniu, w tym przypadku do przeglądania w trybie prywatnym lub incognito, są liczone jako osobne urządzenia w raportach Wiele urządzeń. Jeśli na przykład użytkownik zaloguje się na dwóch różnych przeglądarkach na jednym laptopie, z danym User ID zostaną powiązane dwa urządzenia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?