Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Orsaker till självhänvisningar i webbtrafik

Informationen gäller endast JavaScript för klassiska Analytics (ga.js). Ta reda på om du använder klassiska eller Universal Analytics eller lär dig att uppgradera från klassiska Analytics till Universal Analytics.

Risken för självhänvisningar i rapporterna minskar om du använder Universal Analytics, inräknat Mobile App Analytics.

Bakgrund

När en användare kommer till din webbplats försöker Google Analytics fastställa var användaren kom från – trafikkällan. Källan kan klassificeras som direkt, organisk (inte betald), kampanj eller hänvisning.

Hänvisningar definieras allmänt som trafik till din webbplats från en annan webbplats. Du kan analysera den här typen av trafik med rapporten Hänvisningar i rapportkategorin Förvärv.

Hur vet jag om jag har självhänvisningar?

En självhänvisning i Analytics är ett tillstånd där en eller flera av dina egna domäner kommer med i rapporten Förvärv>All trafik>Hänvisningar. Om din webbplats exempelvis har adressen www.example.com, är alla poster i rapporten som gäller www.example.com självhänvisningar.

Om din implementering av Analytics är konfigurerad att mäta sessioner på flera domäner och/eller underdomäner, kan ett visst mått av självhänvisningar vara naturligt.

Men många självhänvisningar kan vara ett tecken på ett problem med Analytics-implementeringen, och de kan snedfördela statistiken och dölja de verkliga trafikkällorna som konverteringar och andra engagemang på din webbplats bör tillskrivas.

Ta reda på ursprunget till självhänvisningar

analytics.js

Om dina sidor har taggats med kodavsnittet analytics.js måste du se till att du har lagt till alla dina egna domäner (och underdomäner) i undantagslistan för hänvisningsadresser för egendomen:

 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Klicka på Administratör och navigera till den önskade egendomen.
 3. Klicka på Spårningsinformation.
 4. Klicka på Undantagslista för hänvisningsadresser.
 5. Klicka på + LÄGG TILL UTESLUTEN LÄNK.
 6. Ange den domän som du vill undanta och klicka på Skapa.

 

ga.js

Om dina sidor har taggats med kodavsnittet ga.js finns det flera möjliga orsaker till självhänvisningar. I den här guiden visar vi en lista med de vanligaste orsakerna som vi har sett på kundernas webbplatser. Använd guiden som checklista när du vill minska förekomsten av självhänvisningar på din webbplats.

För att du enklare ska kunna hitta de problematiska delarna i ditt innehåll, använder vi följande dataurvalsfilter och anpassade rapport som har visat sig vara användbara för att felsöka problem med självhänvisningar. Utöka avsnitten om du vill läsa mer:

Vyfilter

Navigera till rapporten Förvärv>All trafik>Hänvisningar för att begränsa orsakerna till självhänvisningar.

När du ser en post med en av dina egna domäner, kan du klicka på raden så att du ser dimensionen länkväg. Länkvägarna kan vara sidor på din webbplats som du bör titta närmare på.

Dimensionen Länkväg anger på vilken sida besökaren befann sig innan han eller hon kom till din webbplats. Som standard omfattar länkvägen inte själva sökfrågeparametern i hänvisningsadressen, vilken kan vara värdefull information. Om du vill se hela hänvisningsadressen, inklusive sökfrågeparametrar, måste du skapa ett dataurvalsfilter.

Titta på det här exemplet på en länkväg:
/path/sub-path/?query=123&parameter=456

Som standard visar rapporten för länkväg endast
/sökväg/undersökväg/

Använd vyfiltret nedan om du vill att hela länkvägen ska visas i rapporterna i Google Analytics:

Varning: Innan du använder ett filter på en Analytics-vy rekommenderar vi varmt att du skapar en ny testvy (lär dig kopiera en vy). Behåll alltid en ofiltrerad vy som referens. Då har du en säkerhetskopia av den obearbetade informationen och kan se till att datainsamlingen fungerar som den ska.

Vårt vanliga filter kan konstrueras så här:

filter for self-referrals

Attribut för dataurvalsfilter

 • Filternamn: Visa fullständig länkadress inklusive parametrar
 • Filtertyp: Anpassat filter => Avancerat
 • Fält A -> Utdrag A: Kampanjmedium, ^referral$
 • Fält B -> Utdrag B: Länk, ^https?://[^/]+(/.*)
 • Utdata till -> Konstruktör: Kampanjinnehåll, $B1
 • Fältet A är obligatoriskt: Ja
 • Fältet B är obligatoriskt: Nej
 • Åsidosätt utdatafältet: Ja
 • Skillnad mellan små och stora bokstäver: Nej
Anpassad rapport
Hämta den här anpassade rapporten från vårt lösningsgalleri om du snabbt vill hitta sidorna på din webbplats som eventuellt innehåller inkonsekventa spårningskoder. Med hjälp av den här rapporten kan du enkelt jämföra dimensionerna Länkväg och Målsida, Källa och Länkväg, Värdnamn och Målsida i en och samma rapport. Då kan du hitta det eller de sidpar som orsakar självhänvisningar.

Vanliga orsaker till och lösningar på självhänvisningar

Det finns flera vanliga orsaker till självhänvisningar. Expandera avsnitten om du vill läsa mer:

Spårningskoden saknas eller fungerar inte på målsidan

En vanlig orsak till självhänvisningar är att målsidor eller sidor på webbplatsen inte är taggade med Analytics-spårningskoden. Med tillägget Google Tag Assistant till Google Chrome kan du hitta problem som beror på att spårningskoden saknas eller inte fungerar.

Du måste se till att Analytics-spårningskoden har infogats på alla sidor på webbplatsen.

Ta hjälp av den anpassade rapporten och vyfiltret ovan för att hitta sidor där koden saknas eller är felaktig.

Spårningskoden är inkonsekvent konfigurerad

En av de vanligaste orsakerna till självhänvisningar är fel i konfigurationen av spårningskoden. Följande metoder ändrar hur Google Analytics-cookies ställs in och lagras på dina domäner.

Det är mycket viktigt att de här metoderna anropas konsekvent på hela webbplatsen. Om du anropar metoderna inkonsekvent på samma eller till och med olika sidor på webbplatsen, kan det föra med sig att Analytics antingen återställs eller skapar en ny cookieuppsättning. I bägge fallen försöker Analytics ta reda på kampanjens källa, och det är då som en självhänvisning ofta uppkommer.

Vi ska titta på några exempel där det här kan inträffa:

Exempel på spårning av underdomän:

Spårning av underdomäner är en vanlig konfiguration som du kan läsa mer om här. På vissa webbplatser används emellertid flera mallfiler, och då måste Analytics spårningskod infogas på flera platser (dvs. en global inkludering används inte på hela webbplatsen). I sådana fall ska du kontrollera vad som inkluderas i samtliga mallar så att de verkligen innehåller konsekventa Analytics-spårningskodutdrag.

Vi fortsätter med exemplet ovan, där startsidan och produktsidorna använder en mall och kundvagnssidorna använder en annan.

Fel

Startsida: (www.example.com)
	_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-XXXXXXX-X’]);
	_gaq.push(['_setDomainName', 'example.com']);
	_gaq.push([‘_trackPageview’]);
	
Kundvagnssida: (basket.example.com)
	_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-XXXXXXX-X’]);
	_gaq.push([‘_trackPageview’]);
	

I exemplet ovan får besökare som går från startsidan till kundvagnssidan två uppsättningar cookies (utma, utmb, utmz) vid sina besök, en uppsättning under varje domän:

 1. example.com (start- och produktsidan)
 2. basket.example.com (kundvagnen)

Att inte anropa _setDomainName får samma effekt som att anropa _setDomainName(‘auto’). Om metoden document.domain används, skapar ga.js cookies för basket.example.com.

För att förhindra självhänvisningar i denna situation vill du att Analytics ska avläsa samma uppsättning cookies oavsett om användaren befinner sig på toppnivådomänen www.example.com eller underdomänen basket.example.com.

Se till att bara en uppsättning cookies används på toppdomänen och dess underdomäner Infoga raden _setDomainName i Analytics-kodutdraget på hela webbplatsen.

Lösning: Se till att spårningskoden konsekvent anropar metoder som ändrar hur Analytics-cookies definieras.

Rätt

Startsida: (www.example.com)
	_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-XXXXXXX-X’]);
	_gaq.push(['_setDomainName', 'example.com']);
	_gaq.push([‘_trackPageview’]);
	
Kundvagnssida: (basket.example.com)
	_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-XXXXXXX-X’]);
	_gaq.push(['_setDomainName', 'example.com']);
	_gaq.push([‘_trackPageview’]);
	

Exempel med flera Analytics-spårningskoder

En vanlig konfiguration som många kunder använder men som inte stöds allmänt, är en konfiguration med flera spårare. Den används för att skicka information till flera Analytics-konton samtidigt.

En vanlig missuppfattning om den här konfigurationen är att varje spårare tolkas som en separat enhet (eller ett separat objekt). I själva verket ställs cookies in på domännivå och inte på spårarnivå. Det innebär att alla spårarobjekt på samma sida delar och läser samma uppsättning cookies.

Därför är det lika viktigt att spårningskoden är konsekvent över flera spårarobjekt som att den är konsekvent på alla sidor på webbplatsen, som i vårt exempel med underdomän ovan.

Fel

	_gaq.push(
	 ['firstTracker._setAccount', 'UA-XXXXX-1'],
	 [‘firstTracker._setDomainName’, ‘example.com’],
	 ['firstTracker._trackPageview'],
	 ['secondTracker._setAccount', 'UA-XXXXX-2'],
	 ['secondTracker._trackPageview']
	);
	

Lägg märke till att secondTracker inte anropar metoden _setDomainName. Detta kan eventuellt leda till problem med självhänvisningar för både spårare och webbegendomarna UA-XXXXX-1 och UA-XXXXX-2.

Lösning: Se alltid till att alla spårarobjekt på samma domän anropar samma metoder, det vill säga är konfigurerade på samma sätt, för att undvika risken för konflikt mellan spårare. I nästa exempel anropas example _setDomainName konsekvent för båda spårarna.

Rätt

	_gaq.push(
	 ['firstTracker._setAccount', 'UA-XXXXX-1'],
	 [‘firstTracker._setDomainName’, ‘example.com’],
	 ['firstTracker._trackPageview'],
	 ['secondTracker._setAccount', 'UA-XXXXX-2'],
	 [‘secondTracker._setDomainName’, ‘example.com’],
	 ['secondTracker._trackPageview']
	);
	

Exempel på spårning över flera domäner

En annan vanlig konfiguration av Analytics är att användaraktiviteten spåras över flera toppnivådomäner. Läs mer om spårning över flera domäner

När du har 2 domäner t.ex.: www.example.com och www.otherexample.com och du vill spåra aktivitet för användare som rör sig mellan dessa domäner, måste du använda en av följande metoder:

Med de här metoderna kan cookiedata för Analytics skickas mellan domäner. Vilken metod du ska använda beror främst på hur användarna rör sig mellan domänerna, det vill säga om de klickar på en länk, skickar ett formulär, öppnar en iframe eller liknande.

Ett vanligt problem är att inte alla länkar, formulär eller iframes är korrekt märkta för att skicka information mellan de olika domänerna.

Exempel på HTML-sida (på www.example.com)

Fel

	<html>
	<head></head>
	<body>
	   <a href="http://www.otherexample.com/" onclick="_gaq.push([‘_link’, this.href]); return false;">Länk 1</a>

	   <a href="http://www.otherexample.com/page2">Länk 2</a>
	</body>
	</html>
	

I exemplet ovan är Länk 1 konfigurerad för att skicka Analytics-cookieinformation till otherexample.com, men Länk 2 innehåller inte attributet onclick.

Användare som klickar på länk 1 spåras korrekt över domänerna. Användare som klickar på länk 2 registreras som en länk från example.com.

Lösning: Se till att alla länkar är korrekt märkta så att de skickar cookie-information från example.com till otherexample.com.

Rätt

	<html>
	<head></head>
	<body>
	   <a href=”http://www.otherexample.com/” onclick=”_gaq.push([‘_link’, this.href]); return false;”>Länk 1</a>

	   <a href=”http://www.otherexample.com/page2” onclick=”_gaq.push([‘_link’, this.href]); return false;”>Länk 2</a>
	</body>
	</html>
	

Tips: Om du har flera länkar som leder till en annan domän, kan du använda ett Javascript-ramverk (till exempel JQuery) och lyssna efter onclick-händelser som skickar besökare till dina andra domäner.

Då behöver du inte tagga varje länk manuellt, och det är en smidig metod som vi rekommenderar när du behöver hantera länkar mellan domäner.

Omdirigeringar mellan domäner

Vi går igenom omdirigeringar mer i detalj längre fram i artikeln, men en annan vanlig orsak till självhänvisningar med spårning över flera domäner är när en omdirigering gör att informationen om den domänöverskridande cookien tas bort innan Analytics ga.js har haft möjlighet att läsa information från webbadressen på den mottagande domänen.

Vi fortsätter med vårt tidigare exempel med HTML över flera domäner:

Exempel på HTML-sida (på www.example.com)

	<html>
	<head></head>
	<body>
	   <a href=”http://www.otherexample.com/” onclick=”_gaq.push([‘_link’, this.href]); return false;”>Länk 1</a>
	</body>
	</html>
	

Metoden _link genererar en domänöverskridande Analytics-webbadress som denna:

http://www.otherexample.com/?__utma=117945243.497169939.1345210711.1359390130.1360067715.18&__utmb=117945243.3.10.1360067715&__utmc=117945243&__utmx=-&__utmz=117945243.1358253212.11.5.utmgclid=TeSt1234|utmcsr=(not set)|utmccn=(not set)|utmcmd=(not set)|utmcct=(not set)&__utmv=-&__utmk=258513226

Men om en omdirigering sker på startsidan:

http://www.otherexample.com/

 

och användarna vidarebefordras till:

 

http://www.otherexample.com/home

kan omdirigeringen göra att den domänöverskridande Analytics-informationen inte inkluderas och vidarebefordras till den omdirigerade webbadressen.

http://www.otherexample.com/?__utma=117945243.497169939.1345210711.1359390130.1360067715.18&__utmb=117945243.3.10.1360067715&__utmc=117945243&__utmx=-&__utmz=117945243.1358253212.11.5.utmgclid=TeSt1234|utmcsr=(not set)|utmccn=(not set)|utmcmd=(not set)|utmcct=(not set)&__utmv=-&__utmk=258513226

omdirigeras till:

http://www.otherexample.com/home

Obs! Frånvaron av Analytics domänöverskridande parametrar (?__utma=......).

Det här är ett vanligt problem, eftersom många omdirigeringar på serversidan inte tar hänsyn till frågeparametrarna i den föregående webbadressen. Omdirigeringsregeln flyttar helt enkelt besökare från en webbadress till nästa, men bevarar inte cookie-parametrarna under omdirigeringen.

Lösningar:

 1. Se till att omdirigeringen inbegriper att Analytics-spårningsparametrarna skickas till nästa webbadress, till exempel:

  http://www.otherexample.com/home?__utma=117945243.497169939.1345210711.1359390130.1360067715.18&__utmb=117945243.3.10.1360067715&__utmc=117945243&__utmx=-&__utmz=117945243.1358253212.11.5.utmgclid=TeSt1234|utmcsr=(not set)|utmccn=(not set)|utmcmd=(not set)|utmcct=(not set)&__utmv=-&__utmk=258513226

 2. Alternativt kan du ta bort omdirigeringen eller uppdatera länken på föregående domäner så att den pekar på den nya platsen, så att det inte anropas någon omdirigering.

Mobilunderdomän

Använder du en mobilunderdomän eller har du en mobilanpassad version av webbplatsen på samma domän?

Ett vanligt tillvägagångssätt är att skapa en mobilversion av webbplatsen som går att komma åt från en underdomän, till exempel m.example.com.

Om du har konfigurerat mobilversionen av webbplatsen så att Analytics spårningsbibliotek används på serversidan (PHP, JSP, ASP.NET och Perl) – vilket brukar benämnas WAP-spårning – och användarna kan navigera mellan mobilversionen och den kompletta versionen av webbplatsen, kan du få självhänvisningar från mobildomänen och den primära domänen.

Om mobilsidorna inte använder den vanliga spårningskoden ga.js, blir effekten densamma som att ha omärkta sidor på webbplatsen.

Det främsta syftet med WAP-spårningsbiblioteket är att göra det möjligt att spåra mindre avancerade mobila enheter, alltså enheter med begränsat stöd för cookies och/eller Javascript.

De flesta av de senaste smartphonemodellerna har stöd för Javascript, cookies och bilder, precis som vanliga stationära datorer. Till följd av den ökade användningen av smartphones rekommenderar vi att du övergår till att använda spårningskodavsnittet ga.js på dina mobilsidor, i stället för att använda WAP-spårningsbiblioteket.

Omdirigeringar och självhänvisningar

Orsakar omdirigeringar självhänvisningar? För det mesta ska omdirigeringar inte orsaka självhänvisningar. Men det finns ett undantag, som du kan läsa om i avsnittet om hänvisningar över domäner i den här artikeln. Låt oss se närmare på ett par exempel på omdirigeringar och vad de har för inverkan på kampanjinställningen i Analytics.

301/302-omdirigeringar

Den här typen av omdirigering aktiveras på serversidan och skickar HTTP-statuskoden 301 eller 302. Omdirigeringen införs av den webbansvariga, och den vanligaste orsaken är att en sida eller grupp sidor har flyttats.

301/302-omdirigeringar ska bevara den ursprungliga hänvisningsinformationen.

Exempel:

I exemplet ovan klickar en användare på some-other-website.com på en länk som leder till startsidan på example.com. En 301-omdirigering på serversidan vidarebefordrar användaren till den nya webbadressen till startsidan /home.

I det här scenariot bör 301-omdirigeringen bevara hänvisningsinformationen (som hämtas via Javascriptet document.referrer) från some-other-website.com.

meta refresh och Javascript-baserade omdirigeringar

Omdirigeringar som inte sker på serversidan, till exempel metoderna med HTML-taggen meta refresh och Javascript-anropet window.location, kan dölja eller skymma hänvisningsinformation från Google Analytics. Vi rekommenderar därför att sådana metoder inte används på sidor som kan fungera som målsidor för användarna.

Ramar

Om du vill veta mer om vilken effekt en iframe kan ha om den används med Analytics och sannolikheten för självhänvisningar ska du läsa följande artikel om webbplatser med ramar och Analytics.

Adobe Flash-spårning

Använder du API:er för Flash-spårning? Om du använder det här spårningsbiblioteket är det lämpligast att använda Bridge-läget i stället för AS3-läget. Läs mer här. Med Bridge-läget kan Flash-spårningsbiblioteket kommunicera med samma cookies som den vanliga spårningskoden ga.js. Det innebär att aktiviteten i ett Flash-objekt kan spåras tillbaka till rätt kampanjkälla, det vill säga källan som användes för att hitta din webbplats.

Om du använder AS3-läget, använder biblioteket Flash-cookies. För att fastställa kampanjkällan letar biblioteket efter den hänvisningsadress som användes för att öppna Flash-objektet, vilket vanligtvis är din egen webbplats (den överordnade sidan), till exempel www.example.com.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?