Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Anvisningarna i den här hjälpartikeln kan påverkas av de senaste ändringarna i Analytics-gränssnittet. Mer information finns i det här blogginlägget. Hjälpcenteruppdateringar kommer snart.

Orsaker till självhänvisningar i webbtrafik

Informationen gäller endast JavaScript för klassiska Analytics (ga.js). Ta reda på om du använder klassiska eller Universal Analytics eller lär dig att uppgradera från klassiska Analytics till Universal Analytics.

Risken för självhänvisningar i rapporterna minskar om du använder Universal Analytics, inräknat Mobile App Analytics.

Bakgrund

När en användare kommer till din webbplats fastställer Analytics var de har kommit från – deras trafikkälla. Källan kan klassificeras som direkt, organisk (inte betald), kampanj eller länk.

Länkar avser vanligtvis trafik till din webbplats från en annan webbplats. Du kan analysera den här typen av trafik med rapporten Alla länkar i rapportkategorin Förvärv.

Hur vet jag om jag har självhänvisningar?

En självhänvisning i Analytics innebär att du ser dina egna domäner i rapporten Förvärv -> Alla länkar. Om din webbplats exempelvis är www.example.com, är alla poster i rapporten som gäller www.example.com självhänvisningar.

Om den aktuella implementeringen av Analytics mäter besök över flera domäner och/eller underdomäner, kan det vara naturligt med ett mindre antal självhänvisningar.

Men självhänvisningar kan också vara ett tecken på problem med implementeringen av Analytics, som gör statistiken missvisande och döljer de verkliga trafikkällorna som konverteringar och andra aktiviteter på webbplatsen egentligen borde tillskrivas.

Ta reda på ursprunget till självhänvisningar

analytics.js

Om dina sidor har taggats med kodavsnittet analytics.js, måste du se till att du har lagt till alla dina egna domäner (och underdomäner) i undantagslistan för hänvisningsadresser för egendomen:

 1. Klicka på Administratör i Analytics.
 2. Välj aktuell egendom.
 3. Klicka på Spårningsinformation.
 4. Klicka på Undantagslista för hänvisningsadresser.
 5. Klicka på + LÄGG TILL UTESLUTEN LÄNK.
 6. Ange den domän som du vill utesluta och klicka på Skapa.

 

ga.js

Om dina sidor har taggats med kodavsnittet ga.js finns det flera möjliga orsaker till självhänvisningar. I den här guiden visar vi en lista med de vanligaste orsakerna som vi har sett på kundernas webbplatser. Använd guiden som checklista när du vill minska förekomsten av självhänvisningar på din webbplats.

För att du enklare ska kunna hitta de problematiska delarna i ditt innehåll, använder vi följande dataurvalsfilter och anpassade rapport som har visat sig vara användbara för att felsöka problem med självhänvisningar. Utöka avsnitten om du vill läsa mer:

Dataurvalsfilter

Du kan se mer detaljerad information om orsaken till självhänvisningarna i rapporten Förvärv -> Alla länkar.

När du ser en post med en av dina egna domäner, kan du klicka på raden så att du ser dimensionen Länkväg. Länkvägarna kan vara sidor på din webbplats som du bör titta närmare på.

Dimensionen Länkväg anger på vilken sida besökaren befann sig innan han eller hon kom till din webbplats. Som standard omfattar länkvägen inte själva sökfrågeparametern i hänvisningsadressen, vilken kan vara värdefull information. Om du vill se hela hänvisningsadressen, inklusive sökfrågeparametrar, måste du skapa ett dataurvalsfilter.

Titta på det här exemplet på en länkväg:
/path/sub-path/?query=123&parameter=456

Som standard visar rapporten för länkväg endast
/path/sub-path/

Använd dataurvalsfiltret nedan om du vill att hela länkvägen ska visas i rapporterna i Analytics:

Varning! Innan du använder ett filter på ett dataurval i Analytics, rekommenderar vi att du skapar ett nytt testdataurval (läs om hur du kopierar dataurval). Behåll alltid ett ofiltrerat dataurval som referens. Då har du en säkerhetskopia av den obearbetade informationen och kan se till att datainsamlingen fungerar som den ska.

Vårt vanliga filter kan konstrueras så här:

filter for self-referrals

Attribut för dataurvalsfilter

 • Filternamn: Visa fullständig länkadress inklusive parametrar
 • Filtertyp: Anpassat filter => Avancerat
 • Fält A -> Utdrag A: Kampanjmedium, ^referral$
 • Fält B -> Utdrag B: Länk, ^https?://[^/]+(/.*)
 • Utdata till -> Konstruktör: Kampanjinnehåll, $B1
 • Fältet A är obligatoriskt: Ja
 • Fältet B är obligatoriskt: Nej
 • Åsidosätt utdatafältet: Ja
 • Skillnad mellan små och stora bokstäver: Nej
Anpassad rapport
Hämta den här anpassade rapporten från vårt lösningsgalleri om du snabbt vill hitta sidorna på din webbplats som eventuellt innehåller inkonsekventa spårningskoder. Med hjälp av den här rapporten kan du enkelt jämföra dimensionerna Länkväg och Målsida, Källa och Länkväg, Värdnamn och Målsida i en och samma rapport. Då kan du hitta det eller de sidpar som orsakar självhänvisningar.

Vanliga orsaker till och lösningar på självhänvisningar

Det finns flera vanliga orsaker till självhänvisningar. Expandera avsnitten om du vill läsa mer:

Spårningskoden saknas eller fungerar inte på målsidan

En vanlig orsak till självhänvisningar är att målsidor eller sidor på webbplatsen inte är märkta med Analytics-spårningskoden. Med tillägget Google Tag Assistant till Google Chrome kan du hitta problem som beror på att spårningskoden saknas eller inte fungerar.

Se efter att Analytics-spårningskoden är införd på alla sidor på din webbplats.

Ta hjälp av den anpassade rapporten och dataurvalsfiltret ovan för att hitta sidor där koden saknas eller är felaktig.

Spårningskoden är inkonsekvent konfigurerad

En av de vanligaste orsakerna till självhänvisningar är fel i konfigureringen av spårningskoden. Följande metoder ändrar hur Analytics-cookies ställs in och lagras på dina domäner.

Det är mycket viktigt att de här metoderna anropas konsekvent på hela webbplatsen. Om de anropas inkonsekvent på samma eller olika sidor på webbplatsen, kan det medföra att Analytics antingen återställer eller skapar en ny uppsättning cookies. I båda situationerna försöker Analytics fastställa besökets kampanjkälla, och det är detta som ofta ger upphov till en självhänvisning.

Vi ska titta på några exempel där det här kan inträffa:

Exempel på spårning av underdomän:

Spårning av underdomän är en vanlig konfiguration som du kan läsa mer om här. Vissa webbplatser använder flera mallfiler och kräver att Analytics-spårningskoden infogas på flera ställen (koden infogas inte globalt på hela webbplatsen). I så fall måste du kontrollera att var och en av mallarna innehåller ett konsekvent Analytics-spårningskodavsnitt.

Vi fortsätter med exemplet ovan, där startsidan och produktsidorna använder en mall och kundvagnssidorna använder en annan.

Fel

Startsida: (www.example.com)
	_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-XXXXXXX-X’]);
	_gaq.push(['_setDomainName', 'example.com']);
	_gaq.push([‘_trackPageview’]);
	
Kundvagnssida: (basket.example.com)
	_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-XXXXXXX-X’]);
	_gaq.push([‘_trackPageview’]);
	

I exemplet ovan får besökare som går från startsidan till kundvagnssidan två uppsättningar cookies (utma, utmb, utmz) vid sina besök, en uppsättning under varje domän:

 1. example.com (start- och produktsidan)
 2. basket.example.com (kundvagnen)

Att inte anropa _setDomainName får samma effekt som att anropa _setDomainName(‘auto’). Om metoden document.domain används, skapar ga.js cookies för basket.example.com.

Om du vill förhindra självhänvisningar i den här situationen, måste Analytics läsa en enda uppsättning cookies, oavsett om besökaren befinner sig på toppdomänen www.example.com eller på underdomänen basket.example.com.

Se till att det används en enda uppsättning cookies på toppdomänen och dess underdomäner genom att infoga raden _setDomainName i Analytics-kodavsnittet på hela webbplatsen.

Lösning: Se till att spårningskoden konsekvent anropar metoder som ändrar hur Analytics-cookies definieras.

Rätt

Startsida: (www.example.com)
	_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-XXXXXXX-X’]);
	_gaq.push(['_setDomainName', 'example.com']);
	_gaq.push([‘_trackPageview’]);
	
Kundvagnssida: (basket.example.com)
	_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-XXXXXXX-X’]);
	_gaq.push(['_setDomainName', 'example.com']);
	_gaq.push([‘_trackPageview’]);
	

Exempel på flera Analytics-spårningskoder

En vanlig konfiguration som många kunder använder men som inte stöds allmänt, är en konfiguration med flera spårare. Den används för att skicka information till flera Analytics-konton samtidigt.

En vanlig missuppfattning om den här konfigurationen är att varje spårare tolkas som en separat enhet (eller ett separat objekt). I själva verket ställs cookies in på domännivå och inte på spårarnivå. Det innebär att alla spårarobjekt på samma sida delar och läser samma uppsättning cookies.

Därför är det lika viktigt att spårningskoden är konsekvent över flera spårarobjekt som att den är konsekvent på alla sidor på webbplatsen, som i vårt exempel med underdomän ovan.

Fel

	_gaq.push(
	 ['firstTracker._setAccount', 'UA-XXXXX-1'],
	 [‘firstTracker._setDomainName’, ‘example.com’],
	 ['firstTracker._trackPageview'],
	 ['secondTracker._setAccount', 'UA-XXXXX-2'],
	 ['secondTracker._trackPageview']
	);
	

Lägg märke till att secondTracker inte anropar metoden _setDomainName. Detta kan eventuellt leda till problem med självhänvisningar för både spårare och webbegendomarna UA-XXXXX-1 och UA-XXXXX-2.

Lösning: Se alltid till att alla spårarobjekt på samma domän anropar samma metoder, det vill säga är konfigurerade på samma sätt, för att undvika risken för konflikt mellan spårare. I nästa exempel anropas example _setDomainName konsekvent för båda spårarna.

Rätt

	_gaq.push(
	 ['firstTracker._setAccount', 'UA-XXXXX-1'],
	 [‘firstTracker._setDomainName’, ‘example.com’],
	 ['firstTracker._trackPageview'],
	 ['secondTracker._setAccount', 'UA-XXXXX-2'],
	 [‘secondTracker._setDomainName’, ‘example.com’],
	 ['secondTracker._trackPageview']
	);
	

Exempel på spårning över flera domäner

En annan vanlig konfiguration av Analytics är spårning av användaraktivitet på flera toppdomäner. Läs mer om spårning över flera domäner

När du har 2 domäner t.ex.: www.example.com och www.otherexample.com och du vill spåra aktivitet för användare som rör sig mellan dessa domäner, måste du använda en av följande metoder:

Med de här metoderna kan cookie-data för Analytics skickas mellan domäner. Vilken metod du ska använda beror främst på hur användarna rör sig mellan domänerna, det vill säga om de klickar på en länk, skickar ett formulär, öppnar en iframe eller liknande.

Ett vanligt problem är att inte alla länkar, formulär eller iframes är korrekt märkta för att skicka information mellan de olika domänerna.

Exempel på HTML-sida (på www.example.com)

Fel

	<html>
	<head></head>
	<body>
	   <a href="http://www.otherexample.com/" onclick="_gaq.push([‘_link’, this.href]); return false;">link 1</a>

	   <a href="http://www.otherexample.com/page2">link 2</a>
	</body>
	</html>
	

I exemplet ovan är länk 1 konfigurerad för att skicka cookie-information för Analytics till otherexample.com, men länk 2 innehåller inte attributet onclick.

Användare som klickar på länk 1 spåras korrekt över domänerna. Användare som klickar på länk 2 registreras som en länk från example.com.

Lösning: Se till att alla länkar är korrekt märkta så att de skickar cookie-information från example.com till otherexample.com.

Rätt

	<html>
	<head></head>
	<body>
	   <a href=”http://www.otherexample.com/” onclick=”_gaq.push([‘_link’, this.href]); return false;”>link 1</a>

	   <a href=”http://www.otherexample.com/page2” onclick=”_gaq.push([‘_link’, this.href]); return false;”>link 2</a>
	</body>
	</html>
	

Tips: Om du har flera länkar som leder till en annan domän, kan du använda ett Javascript-ramverk (till exempel JQuery) och lyssna efter onclick-händelser som skickar besökare till dina andra domäner.

Då behöver du inte tagga varje länk manuellt, och det är en smidig metod som vi rekommenderar när du behöver hantera länkar mellan domäner.

Omdirigeringar mellan domäner

Vi kommer att ta upp omdirigeringar mer detaljerat längre fram, men en annan vanlig orsak till självhänvisningar med spårning över flera domäner är att en omdirigering tar bort cookie-informationen över flera domäner innan Analytics ga.js har hunnit läsa informationen från webbadressen på den mottagande domänen.

Vi fortsätter med vårt tidigare exempel med HTML över flera domäner:

Exempel på HTML-sida (på www.example.com)

	<html>
	<head></head>
	<body>
	   <a href=”http://www.otherexample.com/” onclick=”_gaq.push([‘_link’, this.href]); return false;”>link 1</a>
	</body>
	</html>
	

Metoden _link genererar en Analytics-webbadress över flera domäner enligt nedan:

http://www.otherexample.com/?__utma=117945243.497169939.1345210711.1359390130.1360067715.18&__utmb=117945243.3.10.1360067715&__utmc=117945243&__utmx=-&__utmz=117945243.1358253212.11.5.utmgclid=TeSt1234|utmcsr=(not set)|utmccn=(not set)|utmcmd=(not set)|utmcct=(not set)&__utmv=-&__utmk=258513226

Men om en omdirigering sker på startsidan:

http://www.otherexample.com/

 

och användarna vidarebefordras till:

 

http://www.otherexample.com/home

kan det hända att omdirigeringarna inte innehåller Analytics-informationen över flera domäner och därför inte skickar informationen till den omdirigerade webbadressen.

http://www.otherexample.com/?__utma=117945243.497169939.1345210711.1359390130.1360067715.18&__utmb=117945243.3.10.1360067715&__utmc=117945243&__utmx=-&__utmz=117945243.1358253212.11.5.utmgclid=TeSt1234|utmcsr=(not set)|utmccn=(not set)|utmcmd=(not set)|utmcct=(not set)&__utmv=-&__utmk=258513226

omdirigeras till:

http://www.otherexample.com/home

Obs! Som du ser finns det inga Analytics-parametrar över flera domäner (?__utma=......).

Det här är ett vanligt problem, eftersom många omdirigeringar på serversidan inte tar hänsyn till frågeparametrarna i den föregående webbadressen. Omdirigeringsregeln flyttar helt enkelt besökare från en webbadress till nästa, men bevarar inte cookie-parametrarna under omdirigeringen.

Lösningar:

 1. Se till att omdirigeringen inbegriper Analytics-spårningsparametrar till nästa webbadress, till exempel:

  http://www.otherexample.com/home?__utma=117945243.497169939.1345210711.1359390130.1360067715.18&__utmb=117945243.3.10.1360067715&__utmc=117945243&__utmx=-&__utmz=117945243.1358253212.11.5.utmgclid=TeSt1234|utmcsr=(not set)|utmccn=(not set)|utmcmd=(not set)|utmcct=(not set)&__utmv=-&__utmk=258513226

 2. Alternativt kan du ta bort omdirigeringen eller uppdatera länken på föregående domäner så att den pekar på den nya platsen, så att det inte anropas någon omdirigering.

Mobilunderdomän

Använder du en mobilunderdomän eller har du en mobilanpassad version av webbplatsen på samma domän?

Ett vanligt tillvägagångssätt är att skapa en mobilversion av webbplatsen som går att komma åt från en underdomän, till exempel m.example.com.

Om du har konfigurerat mobilversionen av webbplatsen så att den använder Analytics-spårningsbiblioteket på serversidan (PHP, JSP, ASP.NET och Perl), vanligtvis kallat WAP-spårning, och om användarna kan gå mellan mobilversionen och den fullständiga versionen av webbplatsen, kan det hända att det inträffar självhänvisningar från mobildomänen respektive den primära domänen.

Om mobilsidorna inte använder den vanliga spårningskoden ga.js, blir effekten densamma som att ha omärkta sidor på webbplatsen.

Det främsta syftet med WAP-spårningsbiblioteket är att göra det möjligt att spåra mindre avancerade mobila enheter, alltså enheter med begränsat stöd för cookies och/eller Javascript.

De flesta av de senaste smartphonemodellerna har stöd för Javascript, cookies och bilder, precis som vanliga stationära datorer. Till följd av den ökade användningen av smartphones rekommenderar vi att du övergår till att använda spårningskodavsnittet ga.js på dina mobilsidor, i stället för att använda WAP-spårningsbiblioteket.

Omdirigeringar och självhänvisningar

Orsakar omdirigeringar självhänvisningar? För det mesta ska omdirigeringar inte orsaka självhänvisningar. Men det finns ett undantag, som du kan läsa om i avsnittet om hänvisningar över domäner i den här artikeln. Nu ska vi titta närmare på några exempel på omdirigeringar och deras effekt på kampanjinställningarna i Analytics.

301/302-omdirigeringar

Den här typen av omdirigering aktiveras på serversidan och skickar HTTP-statuskoden 301 eller 302. Omdirigeringen införs av den webbansvariga, och den vanligaste orsaken är att en sida eller grupp sidor har flyttats.

301/302-omdirigeringar ska bevara den ursprungliga hänvisningsinformationen.

Exempel:

I exemplet ovan klickar en användare på some-other-website.com på en länk som leder till startsidan på example.com. En 301-omdirigering på serversidan vidarebefordrar användaren till den nya webbadressen till startsidan /home.

I det här scenariot bör 301-omdirigeringen bevara hänvisningsinformationen (som hämtas via Javascriptet document.referrer) från some-other-website.com.

meta refresh och Javascript-baserade omdirigeringar

Omdirigeringar som inte aktiveras på serversidan, till exempel metoderna med HTML-taggen meta refresh och Javascriptet window.location, kan dölja hänvisningsadresser från Analytics. Vi rekommenderar därför att sådana metoder inte används på sidor som kan fungera som målsidor för användarna.

Frames

Om du vill veta mer om effekten av att använda iframes med Analytics och risken för självhänvisningar med iframes, kan du läsa den här artikeln om webbplatser med ramar och Analytics.

Adobe Flash-spårning

Använder du API:er för Flash-spårning? Om du använder det här spårningsbiblioteket är det lämpligast att använda Bridge-läget i stället för AS3-läget. Läs mer här. Med Bridge-läget kan Flash-spårningsbiblioteket kommunicera med samma cookies som den vanliga spårningskoden ga.js. Det innebär att aktiviteten i ett Flash-objekt kan spåras tillbaka till rätt kampanjkälla, det vill säga källan som användes för att hitta din webbplats.

Om du använder AS3-läget, använder biblioteket Flash-cookies. För att fastställa kampanjkällan letar biblioteket efter den hänvisningsadress som användes för att öppna Flash-objektet, vilket vanligtvis är din egen webbplats (den överordnade sidan), till exempel www.example.com.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?