Příklad importu vlastních údajů

Import a analýza datových typů pro vlastní účely

Analytics poskytuje celou řadu typů importu, které zajišťují podporu častých specifických případů použití. Než se rozhodnete implementovat import vlastních údajů, ověřte si, zda váš případ použití není už vyřešen některým z ostatních typů importu. Další informace o typech údajů, které lze importovat

Obsah tohoto článku:

Scénář

Účastníte se nějakého marketingového programu pro affiliate partnery a chcete sledovat a analyzovat používání svého webu pro jednotlivé segmenty návštěvnosti získané v rámci tohoto programu.

Krok 1: určení údajů, které chcete importovat

V případě uvedeného příkladu marketingu pro affiliate partnery třeba chcete importovat údaje jako geografická lokalita partnera a rozdělit požadavky na server svého webu, které pocházejí od partnerů, do kategorií a typů.

Krok 2: vytvoření potřebných vlastních dimenzí nebo metrik

(Pouze u služby Universal Analytics) Pokud potřebujete importovat dimenze nebo metriky, které služba Analytics neposkytuje, a implementovali jste kód Universal Analytics (analytics.js), měli byste vytvořit nové vlastní dimenze a/nebo metriky (např. ID affiliate partnera).

Příklad:

Chcete-li sloučit importované údaje s daty požadavků na server zaznamenanými službou Analytics, můžete vytvořit dimenzi ID affiliate partnera. Toto ID lze vyčíst z parametrů v URL, které na váš web směrují návštěvnost od tohoto partnera.

Krok 3: vytvoření souboru dat

Soubor dat je kontejner obsahující údaje, které nahráváte do Analytics. Schéma souboru dat definuje strukturu, která spojuje nahrané údaje s existujícími daty požadavků na server. Soubor dat slouží ke správě nahrávaných souborů s údaji. Soubory dat jsou spojené s výběry dat, díky čemuž můžete do svých přehledů flexibilně zahrnovat importované údaje.

Příklad:

Chcete-li nahrát údaje týkající se marketingového programu pro affiliate partnery, vytvořte soubor dat, do nějž tyto informace uložíte. Schéma souboru dat bude definovat klíč, třeba pomocí vlastní dimenze ID affiliate partnera, a dimenze importu pro metadata, jako jsou například zeměpisné umístění partnera, jeho kategorie atd. Potom můžete do souboru dat podle potřeby nahrávat informace o affiliate partnerech.

Krok 4: vytvoření souboru CSV

Získání záhlaví pro soubor CSV

V tabulce souborů dat vyhledejte soubor dat vytvořený v předchozím kroku a kliknutím na jeho název ho upravte.

Klikněte na Získat schéma.

Zobrazí se text podobný tomuto:

  CSV header
  ga:dimension22,ga:dimension23,ga:dimension24

Toto záhlaví byste měli použít jako první řádek nahrávaných souborů CSV. Čísla a pojmenování dimenzí se budou lišit v závislosti na definici schématu.

Vytvořte tabulku a exportujte ji jako soubor CSV

Vytvořte tabulku Google s výše uvedeným formátem. V prvním řádku (záhlaví) tabulky je třeba použít interní názvy (například ga:pagePath namísto názvu ID affiliate partnera) uvedené v dialogovém okně Záhlaví v kroku 2. Sloupce pod jednotlivými buňkami záhlaví musí obsahovat údaje odpovídající danému záhlaví. V tomto příkladu se záhlaví skládá výhradně z vlastních dimenzí, proto se přesvědčte, že víte, jaké údaje každá z dimenzí obsahuje. (V případě potřeby se vraťte a podívejte se do schématu souboru dat.)

ga:dimension22 ga:dimension23 ga:dimension24
A101 Pardubický kraj Víno a jídlo
A101 Vysočina Víno a jídlo
A102 Východočeský kraj Sport
A103 Jihočeský kraj Filmy, knihy a hudba

Exportujte tabulku ve formátu CSV. Soubor bude vypadat nějak takto:

  ga:dimension22,ga:dimension23,ga:dimension24
  A101,Pardubický kraj,Víno a jídlo
  A101,Vysočina,Víno a jídlo
  A102,Východočeský kraj,Sport
  A103,Jihočeský kraj,"Filmy, knihy a hudba"

V poslední položce si všimněte uvozovek ASCII u buňky "Filmy, knihy a hudba". Jsou potřeba proto, že hodnota buňky obsahuje čárku (,), kterou je třeba deaktivovat. Proces exportu by to měl zvládnout automaticky, pokud však k vytvoření nahrávaných údajů používáte jiný proces, zkontrolujte dodržení formátu podle článku Formátování nahrávaných souborů.

 

Krok 5: nahrání údajů

Údaje můžete nahrát dvěma způsoby: ručně, tedy pomocí webového rozhraní služby Analytics, a pomocí programu – s využitím prostředků pro nahrávání v rámci rozhraní API pro správu.

Krok 6: zobrazení údajů v přehledech

Údaje, které nahrajete pomocí funkce importu vlastních údajů, můžete zahrnout do vlastních přehledů.

Příklad:

Nahráli jste údaje o kategoriích affiliate partnerů a chcete zjistit celkové počty zobrazení stránek v jednotlivých kategoriích. Vytvoříte tedy vlastní přehled s jednou metrikou (zobrazení stránky) a jednou dimenzí (kategorie affiliate partnera).

 

Aby se mohly nahrané údaje zobrazovat v přehledech, je třeba je nejprve zpracovat. Po dokončení zpracování může trvat až 24 hodin, než se importované údaje začnou aplikovat na příchozí data požadavků na server.

Vytváření přehledů v reálném čase není podporováno

Přehledy v reálném čase importované dimenze nezobrazují.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?