Jak używać aplikacji Analytics

Wybór raportów, stosowanie segmentów i zmiana zakresu dat w aplikacji

 

Walk-through of the new Google Analytics Mobile App Tematy w tym artykule:

Otwieranie różnych widoków raportów

Kliknij ikonę menu w lewym górnym rogu, by otworzyć pasek boczny. Kliknięcie wybranego aktualnie widoku danych Google Analytics spowoduje otwarcie ekranu umożliwiającego wybór dowolnego innego widoku danych Google Analytics, do którego masz dostęp. Możesz tu przeglądać widoki danych oznaczone gwiazdką, ostatnio otwierane oraz wszystkie, a nawet je przeszukiwać.

Sposób wyświetlania danych

Dane w raportach są wyświetlane na kartach. Na niektórych kartach możesz wybierać, które dane i wymiary mają być prezentowane. Gdy widzisz karty wyświetlane w taki sposób:

Mobile app card example

 

Możesz klikać poszczególne dane, by wybierać je do przedstawienia na wykresie.

Jeśli chcesz wyświetlić te dane w bardziej szczegółowym widoku, po prostu przesuwaj palcem w lewo lub w prawo między wymiarami w ten sposób:

 

Swipe between cards

W każdym raporcie możesz przewijać w górę i w dół, by zobaczyć więcej kart.

Kliknij ikonę menu w lewym górnym rogu, by otworzyć pasek boczny. Możesz na nim wybrać dowolny raport dostępny w aplikacji.

Zmiana zakresu dat i stosowanie segmentów

Kliknij w raporcie pasek z zakresem dat, by otworzyć panel ustawień danych. Możesz w nim zmieniać zakres dat oraz stosować i usuwać segmenty. Pamiętaj, że raporty w czasie rzeczywistym nie umożliwiają modyfikowania zakresu daty ani segmentów.

Dzielenie się ciekawymi odkryciami

Dowolny wyświetlony raport możesz udostępnić każdej osobie, klikając w nim ikonę udostępniania. Raporty są udostępniane jako pliki graficzne, dzięki czemu możesz się nimi dzielić, korzystając z dowolnej opcji udostępniania obrazów (e-mail, SMS, czat itd.).

Więcej informacji o aplikacji Analytics

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?