De Analytics-app gebruiken

Rapporten selecteren, segmenten selecteren en perioden wijzigen in de app.

 

Walk-through of the new Google Analytics Mobile App In dit artikel:

Verschillende rapportageweergaven openen

Tik op het menupictogram in de linkerbovenhoek om de zijbalk te openen. Wanneer u op de op dat moment geselecteerde Google Analytics-weergave tikt, wordt een scherm weergegeven waarin u een willekeurige Google Analytics-weergave kunt selecteren waartoe u toegang heeft. Hier kunt u de weergaven met ster, de onlangs bekeken weergaven, en al uw weergaven bekijken en doorzoeken.

Inzicht in de weergave van gegevens

In elk rapport worden de gegevens weergegeven op kaarten. Bij sommige kaarten kunt u schakelen tussen de statistieken en dimensies. Wanneer u kaarten ziet zoals deze:

Mobile app card example

 

kunt u op elke statistiek tikken om de statistiek te wijzigen die wordt weergegeven in het diagram.

Als u die statistiek in een andere mate van detail wilt bekijken, veegt u als volgt naar links of rechts tussen de dimensies:

 

Swipe between cards

In elk rapport kunt u omhoog en omlaag scrollen om meer kaarten weer te geven.

Tik op het menupictogram in de linkerbovenhoek om de zijbalk te openen. In deze balk kunt u elk rapport selecteren dat beschikbaar is in de app.

De periode aanpassen en segmenten toepassen

Tik in een rapport op de balk met de periode om het deelvenster Gegevensinstellingen te openen. Hier kunt u de periode aanpassen en segmenten toepassen en verwijderen. Houd er rekening mee dat in Realtime-rapporten geen segmenten staan en dat er geen perioden kunnen worden aangepast.

Interessante bevindingen delen

U kunt elk rapport dat u ziet met iedereen delen door op het deelpictogram in het rapport te klikken. Rapporten worden gedeeld als afbeeldingsbestanden, zodat u ze kunt delen via elke optie waarmee u afbeeldingen op een apparaat kunt delen (e-mail, sms, chat, enzovoort).

Meer informatie over de Analytics-app

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?