Segment analizi örnekleri

Analiz ve yeniden pazarlama için segmentler uygulayın ve oluşturun.

Bu makalede verilerinizi analiz etmek için yeni segmentlerin nasıl kullanıldığı, değiştirildiği ve oluşturulduğu özetlenmiştir.

 

Bu makalede ele alınan konular:

 

Dönüşüm sağlayanlar ile Dönüşüm sağlamayanlar karşılaştırması

Sistem segmentleri çok çeşitli yaygın kullanım örneklerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu örnekte, her site veya uygulama sahibinin önem verdiği iki şeyi; dönüşüm sağlayan kullanıcılar (hedef ve/veya işlem gerçekleştirenler) ve sağlamayan kullanıcıları karşılaştırmak için iki sistem segmenti kullanacağız: Dönüşüm sağlayanlar ve Dönüşüm sağlamayanlar.

Dönüşüm sağlayan kullanıcıları anlamak, pazarlama faaliyetinizin başarılı yönlerini geliştirmenize yardımcı olur ve kullanılmamış bir potansiyele sahip kullanıcılara ulaşmak için çabalarınızı hangi noktalarda iyileştirebileceğinizi gösterir.

Kullanıcıların neden dönüşüm sağlamadığına ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek, onlara yaklaşımınızdaki zayıf noktaları gidermenize olanak tanır.

Bu ilk örnekte, Dönüşüm sağlayanlar ve Dönüşüm sağlamayanlar adlı iki sistem segmentini Kitleye Genel Bakış raporuna uygulayarak, bu segmentlerin verilere ilişkin nasıl bir yeni bakış açısı sağladığını görelim.

Dönüşüm sağlayanlar ve Dönüşüm sağlamayanlar segmentleri uygulanmış Kitleye Genel Bakış raporu.

 

Dönüşüm sağlayan kullanıcı sayısının daha az olduğunu (20.042'ye 54.212) ve bu kullanıcıların daha az sayıda oturumu (27.788'ye 59.080) olduğunu görebilirsiniz.

Ancak, siteye yönelik trafiğin Dönüşüm sağlamayanlara kıyasla yarısından azı Dönüşüm sağlayanlarla bağlantılı olsa da, sitedeki etkinliğin çok daha fazlası dönüşüm sağlayanlarla bağlantılıdır:

 • Sayfa görüntüleme sayısının 4 katından fazlası
 • Oturum başına sayfa sayısının 7 katından fazlası
 • Ortalama oturum süresinin 10 katından fazlası
 • Hemen çıkma oranının 6'da 1'i

Dönüşüm sağlayan kullanıcıların daha fazla etkileşime girmesi şaşırtıcı değildir. Ancak veriler, dönüşüm sağlayan kullanıcıların sitenize bir kez geldikten sonra çok etkileşime girdiklerini gösteriyor. Ayrıca sitenize tekrar geliyorlar: Dönüşüm sağlayanların tümünün üçte birinden biraz fazlası geri gelen kullanıcılardan oluşuyor.

Segmentleri uyguladığınızda, tüm raporlarınız için geçerli olurlar. Böylece verileri, herhangi bir sayıdaki farklı bağlamda daha kolay değerlendirebilirsiniz.

Demografi > Yaş raporunu açın.

Dönüşüm sağlayanlar ve Dönüşüm sağlamayanlar segmentleri uygulanmış Demografi > Yaş raporu.

 

Dönüşüm sağlayanların dönüşüm sağlamayanlara oranının yaşla birlikte sabit bir şekilde azaldığına dikkat edin.

Dönüşüm sağlayan oturumların çoğu (6312 veya %42,65) 25-34 yaş grubunda açılmış ve bu, dönüşüm sağlayan ve sağlamayan oturumlar arasındaki dağılımı en eşit olan grup (6312'ye 6886) olarak görünüyor.

Demografi > Yaş raporu, 25-34 Yaş Aralığında Dönüşüm sağlayanlar ve Dönüşüm sağlamayanlar.

 

Bunun nedeni, 25-34 yaş aralığındaki kullanıcıların İnternet'ten ürün veya hizmet satın almak yönünde doğal bir eğilime sahip olması veya ürün veya hizmetlerinizin bu yaş grubu için özel bir çekiciliğe sahip olması olabilir. Belki de pazarlama faaliyetleriniz nispeten genç kullanıcılara odaklanıyordur. Bu istatistikler, sitenizin daha genç ve teknik olarak daha becerikli bir kitleye uygun olduğuna da işaret edebilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak bu sonuçların elde edilmesinde neyin rol oynadığı söylenemez. Yine de veriler bu haliyle, en genç demografik grubun sizin için özellikle değerli olduğuna ve diğer demografik grupların yaş yükseldikçe daha az değerli olabileceğine ilişkin bir kanıt oluşturmaktadır.

25-34 ve 35-44 yaş grupları birlikte tüm oturumların yarıdan fazlasını (%56,9) gerçekleştirmekte ve dönüşümlerin daha da büyük bir yüzdesi (%64) bu gruplardan kaynaklanmaktadır.

Demografi > Yaş raporu, 25-34 ve 35-44 Yaş Aralığında Dönüşüm sağlayanlar ve Dönüşüm sağlamayanlar.

 

65 üstü yaş grubunun, tüm oturumların yalnızca %5,1'ini ve tüm dönüşümlerin yalnızca %3,5'ini oluşturduğuna dikkat edin. Bu da, daha genç demografik grupların sizin açınızdan değerini artırır.

Demografi > Yaş raporu, 65 Yaş üstü Dönüşüm sağlayanlar ve Dönüşüm sağlamayanlar.

 

Ancak, dönüşümlerin %64'ü 25-44 yaş grubundan kaynaklanırken, 65 yaşın üstündeki kullanıcıların dönüşüm oranı daha yüksektir: %0,77'ye karşı, 25-44 yaş grubundaki kullanıcılar için %0,63. 65 üstü yaş grubunda daha az dönüşüm gerçekleşmekle birlikte, bu grupta açığa çıkmamış bir potansiyel olduğu anlaşılmaktadır.

Demografi > Yaş raporu, 65 Yaş üstü gruplara karşılık 25-44 Yaş aralığında E-ticaret Dönüşüm Oranı.

 

Cinsiyet gruplarının farklı şekilde dönüşüm sağlayıp sağlamadığını görmek için Demografi > Cinsiyet raporunu açın ve Dönüşüm metriklerini Tüm hedefler olarak ayarlayın.

Dönüşüm sağlayanlar ve Dönüşüm sağlamayanlar segmentleri uygulanmış Demografi > Cinsiyet raporu.

 

Dönüşüm sağlayan oturumların sayısı erkek kullanıcılar için kadın kullanıcılardan 2,5 kat daha fazladır (12.011'e 4.756).

Dönüşüm sağlayanlar ve Dönüşüm sağlamayanlar segmentleri uygulanmış Demografi > Cinsiyet raporu, dönüşümlerle birlikte oturumların ayrıntılı görünümü.

 

Diğer yandan, Hedef Dönüşüm Oranına bakarsanız, daha az sayıda kadın dönüşüm sağlarken, kadın kullanıcıların Hedef Dönüşüm Oranının erkeklerden biraz daha yüksek olduğunu görürsünüz (%84,13'e %83,56).

Dönüşüm sağlayanlar ve Dönüşüm sağlamayanlar segmentleri uygulanmış Demografi > Cinsiyet raporu, Hedef Dönüşüm Oranının ayrıntılı görünümü.

 

İki sistem segmentinin basit bir şekilde uygulanmasıyla, birkaç rapor arasında gezinip kimi kalıpların ortaya çıktığını görmeye başlayabilirsiniz:

 • Daha genç kullanıcılar için toplam dönüşüm sayısı daha fazladır ancak, daha yaşlı kullanıcılar daha yüksek bir dönüşüm oranına sahiptir.
 • Erkek kullanıcıların toplam dönüşüm sayısı daha fazladır ancak, kadınlar daha yüksek bir dönüşüm oranına sahiptir.

Bu ilk sorgulama, kaynakları tahsis etme yönteminizdeki değişiklikler için yeterli sebep teşkil etmese de, sorgulamanın ne yönde derinleştirilmesi gerektiğini gösterebilir.

Örneğin, pazarlama faaliyetlerinizin asıl olarak gruplardan birine cazip gelip gelmediğini görmek için her yaş ve cinsiyet grubu için segmentler oluşturabilir ve bu segmentleri Kampanyalar raporunuza uygulayabilirsiniz. Pazarlama faaliyetleriniz istemediğiniz halde dar bir kesime hitap ediyorsa, potansiyeli olan ancak mevcut pazarlama faaliyetinize iyi karşılık vermeyen bu gruplar (örneğin, kadınlar veya 65 yaşın üstündeki kullanıcılar) için tasarlanmış ek kampanyalar ve reklamlar oluşturabilirsiniz.

Kampanya yayınlamadığınız ancak büyük potansiyel gösteren bu kullanıcıların daha yüksek bir oranda bulunduğu yerler olup olmadığını görmek için aynı segmentleri Coğrafi Yer raporuna uygulayın.

İlgi alanlarının gruplar arasında ne ölçüde çeşitlilik gösterdiğini ve programlı reklam satın almalarınız için daha özel kitleler geliştirmek gerekip gerekmediğini görmek için bu segmentleri İlgi alanlarına Genel Bakış raporuna uygulayın.

Anlamlı verileri (örneğin, potansiyel bir dönüşüm kaynağını temsil eden gruplar) ortaya çıkaran bu ilk keşfi yaptıktan sonra, bu verilere karşılık gelen segmentler oluşturabilir, bu segmentleri raporlarınıza uygulayabilir ve elde edilen ayrıntılı bilgilerden yararlanabilmek için ne türden yeni girişimler ve kaynak dağıtımları yapabileceğinizi görmek üzere ayrıntılı bir analiz yapabilirsiniz.

 

Belirli bir coğrafi bölgeden Dönüşüm Sağlayan Oturumları analiz etme

Bu örnekte, Dönüşüm Sağlayan Oturumlar sistem segmentini kopyalayıp değiştireceğiz.

Kitleye Genel Bakış raporuyla başlayın ve Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmentini uygulayın.

Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmenti uygulanmış Kitleye Genel Bakış raporu.

 

Yalnızca kullanıcıların dönüşüm sağladığı oturumlara odaklanabilmek için Tüm Oturumlar segmentini kaldırın.

Tek başına bu sistem segmenti uygulanmış haldeyken, söz konusu verilerin, nispeten yüksek sayıda dönüşüm sağlayan oturumlara sahip coğrafi bölgeler gibi ilgi çekici olabilecek alt kümeleri olup olmadığını görmek üzere raporlarınızı inceleyebilirsiniz. Coğrafi > Yer raporunu açın.

Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmenti uygulanmış Coğrafi Yer raporu.

 

Bu örnekte, ABD'nin dönüşüm sağlayan oturum sayısı, ardından gelen en başarılı ülkeden 10 kat daha fazladır.

Söz konusu verilerin alt kümelerini (örneğin, ABD'deki Dönüşüm Sağlayan Oturumlar) inceleyebilmek için ek filtreler uygulamak üzere bu orijinal segmenti kopyalayıp değiştirebilirsiniz. Bu daha dar segment uygulanmış haldeyken, raporlarınız arasında gezinerek yalnızca söz konusu alt kümeye odaklanabilirsiniz.

Raporun üst kısmında, Dönüşüm Sağlayan Oturumlar menüsünü açın ve Kopyala'yı tıklayın.

Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmenti için Kopyala komutu.

 

Segment oluşturucuda orijinal segment tanımı açılır.

Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmenti için filtre yapılandırmasıyla segment oluşturucu.

 

Segmenti, yalnızca dönüşüm sağlayan ABD kaynaklı oturumlarla sınırlandıran ek bir koşul uygulamak için + Filtre Ekle'yi tıklayın.

Yeni segmente sizin için anlamlı bir ad verin (ör. Dönüşüm Sağlayan Oturumlar - ABD).

Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmenti için filtre yapılandırmasıyla ve Ülke/Bölge filtresi eklenmiş olarak segment oluşturucu.

 

Kaydet'i tıklayın.

Yalnızca ABD'deki dönüşümlere odaklanabilmek için Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmentini kaldırın.

Değiştirilmiş Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmenti uygulanmış Coğrafi Yer raporu, ABD için harita ve tablo verileriyle.

 

Bu aşamadan sonra, diğer raporlarınızdan herhangi birini açıp verilerinizin bu özel alt kümesini inceleyebilirsiniz.

Yüksek dönüşüm oranları göz önüne alındığında, bu kitlenin ne tür kullanıcıları kapsadığını öğrenmek faydalı olabilir.

Demografi > Genel Bakış raporunu açın.

Değiştirilmiş Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmenti uygulanmış Demografiye Genel Bakış Raporu, ABD için yaş ve cinsiyet verileriyle.

 

Dönüşüm sağlayan kullanıcıların 25-34 yaş grubundaki erkekler olduğunu hemen fark edebilirsiniz.

İlgi alanları > Yakın İlgi Alanı Kategorileri raporunu açın.

Değiştirilmiş Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmenti uygulanmış İlgi alanları > Yakın İlgi Alanı Kategorileri raporu, ABD için ilgi alanı verileriyle.

 

Sıralamanın en üstündeki 10 ilgi alanı kategorisi arasında son derece eşit bir dağılım olsa da, Teknoloji Düşkünleri, Sinemaseverler ve Televizyon Tutkunları en popüler kategorileri oluşturuyor.

Teknoloji > Tarayıcı ve İşletim Sistemi raporunu açın.

Değiştirilmiş Dönüşüm Sağlayan Oturumlar segmenti uygulanmış Teknoloji > Tarayıcı ve İşletim Sistemi raporu, ABD için tarayıcı verileriyle.

 

Bu kullanıcılar için, açık arayla en popüler tarayıcı Chrome'dur.

Minimum yapılandırma ve sadece birkaç tıklamayla, verilerinizin anlamlı yönlerine odaklanabilir ve söz konusu segmentte en değerli kullanıcıların kim olduğunu tam olarak anlamaya başlayabilirsiniz. Bu örnekte, 25-34 yaş grubundaki, Teknoloji, Sinema ve TV'ye ilgi duyan ve tarayıcı olarak Chrome kullanıp ABD kaynaklı oturumlar başlatan Erkekler en değerli kullanıcılardır. Bu tür bilgilerden yararlanarak, en duyarlı kullanıcılarınızı hedefleyen pazarlama faaliyeti kitleleri oluşturmak kolaydır.

 

Çok değerli kullanıcı segmenti oluşturma

Sistem segmentlerini varsayılan yapılandırmalarıyla kullanmaya veya onlar üzerinde değişiklik yapmaya ek olarak, ilgilendiğiniz verilere odaklanan kendi özel segmentlerinizi de oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılarınızla ilgili en değerli bilgi, aralarında hangilerinin işletmeniz açısından yüksek değere sahip olduğudur: içeriğinizle etkileşime girenler veya kısa süre önce alışveriş yapanlar, sık sık etkileşime giren veya alışveriş yapanlar ve değerli dönüşümler sağlayanlar.

Bu kullanıcıları tanımlayan bir Yenilik-Sıklık-Parasal Değer (RFM) segmenti oluşturabilirsiniz.

Yenilik: Kısa süre önce (örneğin, son iki gün içinde veya geçen hafta) içeriğinizle etkileşime giren veya alışveriş yapan kullanıcıların tekrar etkileşime girme veya alışveriş yapma olasılıkları daha yüksektir.

Sıklık: Kısa süre önce ve sık sık (örneğin, her hafta veya ay) etkileşime giren ve alışveriş yapan kullanıcıların tekrar etkileşime girme veya alışveriş yapma olasılıkları daha yüksektir.

Parasal Değer: En değerli dönüşümleri, kısa süre önce ve sık sık sağlayan kullanıcıların tekrar dönüşüm sağlama olasılıkları daha yüksektir.

Sizin için değeri yüksek kullanıcıları tanımlayan RFM eşikleri belirlemelisiniz.

Aşağıdaki gibi filtreleri temel alarak RFM segmenti oluşturabilirsiniz:

Davranış

Son Oturumdan Beri Geçen Gün Sayısı < 5 (yenilik)

Oturum Sayısı > 5 (sıklık)

E-ticaret

Kullanıcı başına gelir > 100 (parasal değer)

Koşullar > Kullanıcıları Filtreleme

Kullanıcı başına Hedef Tamamlama > 10 (parasal değer)

Kullanıcı başına Hedef Değeri > 10 (parasal değer)

Önceki örneklerde olduğu gibi, bu türden bir segment oluşturup sonuçların hangi kullanıcıları içerdiğini (örneğin, hangi ülkeler/eyaletler/şehirler, hangi demografik gruplar, hangi teknolojiler, hangi kanallar) görmek için raporlarınız arasında gezinebilir, kitlelerinizi ve pazarlama planınızı bu veriler etrafında geliştirebilirsiniz.

 

Kohort segmenti oluşturma

Kohortlar (örneğin, belirli bir günde sitenize gelen yeni kullanıcılar veya spesifik bir tarih aralığında belirli bir kampanya sonucunda sitenize ulaşan kullanıcılar) tanımlamak için segmentler oluşturabilirsiniz. Aşağıdakilere benzer filtreler kullanın:

İlk Oturumun Tarihi: Kampanyanızın tarih aralığı

Trafik Kaynakları: Kampanyanızın adıyla tam olarak eşleşen kampanya

Kohortlarla, aynı kullanıcı kümesinin zaman içindeki davranışını izleyebilirsiniz. Örneğin, kampanyaları temel alan kohortlar oluşturabilir ve söz konusu kullanıcıları haftalık veya aylık dönemler boyunca izleyerek hangi hızda ve ölçekte dönüşüm sağladıklarını ve ne kadar süreyle dönüşüm sağlamaya devam ettiklerini görebilirsiniz. Kampanyalarınızdan kaynaklanan artışın beklediğinizden daha uzun süre korunabildiğini tespit ederseniz, daha az kampanya yayınlamaya karar verebilirsiniz. Artışta ve düşüşte bir düzen varsa, bu bilgileri yeni kampanyalarınızı öncekiler etkisini yitirmeye yüz tutarken başlatmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, kampanyalar arasında doğrudan karşılaştırmalar yaparak, hangilerinin toplam dönüşüm sayısı ve gelir bakımından daha etkili olduğunu ve hangilerinin en uzun sürdürülebilir bir etkiye sahip olduğunu görebilirsiniz.

 

Potansiyel alıcı segmenti oluşturma

Tespit etmek ve yeniden pazarlama yoluyla tekrar ulaşmak isteyeceğiniz bir kullanıcı grubu da, dönüşüm hunisinde ilerlemeye başlamış ancak işlemi tamamlamamış olanlardır (örneğin, alışveriş sepetlerine ürün eklemiş ancak satın alma işlemlerini hiç tamamlamamış olan kullanıcılar).

Bu kullanıcıları tespit etmek için aşağıdakiler gibi Koşul filtreleri içeren bir segment oluşturun:

 • Kullanıcılar > Dahil et
  Ürün Ayrıntılarını içeren Sayfa
 • Kullanıcılar > Dahil et
  Alışveriş Sepetine Ekle ile tam eşleşen İşlem
 • Kullanıcılar > Hariç tut
  ThankYou.html ile tam eşleşen Sayfa

Bu segment, ürün ayrıntıları sayfalarını görüntülemiş, Alışveriş Sepetine Ekle düğmesini tıklamış ancak, genellikle bir siparişin sonunda gösterilen sipariş onay sayfasını hiçbir zaman görüntülememiş (bu, siparişlerinin hiçbir zaman tamamlanmadığını gösterir) kullanıcılarla eşleşir. Bu kullanıcılar, ürün veya hizmet satın almakla güçlü bir şekilde ilgilenmeleri nedeniyle yeniden pazarlama kampanyasıyla tekrar bağlantı kurmak için ideal kitleyi oluştururlar.

 

 

İlgili kaynaklar

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?