Nieuwe segmenten maken

U gebruikt de functie 'Segmenten maken' om een aantal afzonderlijke filters te configureren die samen een segment vormen. Vervolgens past u segmenten toe op uw rapporten en dashboards om deze specifieke gegevens weer te geven.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

 

De gebruikersinterface voor het maken van segmenten

Segmenten maken.

Met 'Segmenten maken' kunt u verschillende filters voor een segment combineren op basis van dimensies en statistieken in Google Analytics. U kiest een dimensie of statistiek en een vergelijkende operator en vervolgens voert u een waarde in om de voorwaarde voor het filter in te stellen. In veel gevallen kunt u ook het bereik van de gegevens kiezen (hits, sessies, gebruikers). Bijvoorbeeld:

Taal - komt exact overeen met - 'fr'
(dimensie - operator - waarde van dimensie)

Opbrengst - per gebruiker - > - '100'
(statistiek - bereik - operator - waarde voor statistiek)

In sommige gevallen wordt de operator geïmpliceerd, bijvoorbeeld wanneer u de dimensie Leeftijd of Geslacht gebruikt:

Leeftijd - '18-24' (leeftijd = 18-24)
(dimensie - geïmpliceerde operator - waarde van dimensie)

Een segment kan uit maximaal twintig filters bestaan.

 

Gegevensbereik

Elk filter in een segment bevat een of meer bereiken die worden toegepast op de gegevens die worden gefilterd:

 • Hit: gedrag dat beperkt is tot één actie, bijvoorbeeld een pagina weergeven of een video afspelen.
 • Sessie: gedrag binnen één sessie, bijvoorbeeld de doelen die gebruikers tijdens een sessie hebben bereikt of de opbrengst die tijdens een sessie wordt gegenereerd.
 • Gebruiker: gedrag van alle sessies in de betreffende periode (maximaal 90 dagen), bijvoorbeeld alle doelen die gebruikers hebben bereikt of alle opbrengst die tijdens alle sessies en gedurende de gehele periode is gegenereerd.

Bij sommige filters kunt u het bereik kiezen, bij andere filters staat het bereik vast. Wanneer u het bereik kunt kiezen, ziet u een of meer menu's waarin u de bereiken kunt selecteren, bijvoorbeeld:

Voorwaardenfilters met opties voor gegevensbereiken.

Wanneer een filter meerdere bereiken bevat, werkt dit als volgt:

Sessies met een opbrengst per hit van > 10

Gebruikers met een opbrengst per sessie van > 10

Gebruikers met een opbrengst per hit van > 10

Bereiken voor filtercategorieën, dimensies en statistieken
Categorie Dimensie/Statistiek Bereik
Demografische gegevens Leeftijd Gebruiker
Geslacht Gebruiker
Taal Sessie
Affiniteitscategorie Gebruiker
In-market-segment Gebruiker
Overige categorie Gebruiker
Locatie Sessie
 
Technologie Alle dimensies Sessie
 
Gedrag Sessies Gebruiker
Dagen sinds laatste sessie Gebruiker
Transacties Hit/Sessie/Gebruiker
Sessieduur Sessie/Gebruiker
 
Datum van eerste sessie Eerste sessie Gebruiker
 
Verkeersbronnen Alle dimensies Sessie/Gebruiker
 
Geoptimaliseerde e-commerce Alle dimensies Gebruiker
Opbrengst (statistiek) Gebruiker + Hit/Sessie/Gebruiker
Alle dimensies en statistieken Naast Hit/Sessie/Gebruiker kunt u filters verder verfijnen op basis van bepaalde winkelactiviteiten:
 • Een of meer acties uitgevoerd
 • Aan winkelwagen toegevoegd
 • Een artikel gekocht
Bijvoorbeeld:
Gebruikers die een artikel hebben gekocht EN van wie de opbrengst > 10
 
 
Voorwaarden Alle dimensies en statistieken Sessies/Gebruikers
Sommige statistieken Sessies/Gebruikers + Hit, Sessie of Gebruiker
 
Reeksen Alle dimensies en statistieken Sessies/Gebruikers
Sommige statistieken Sessies/Gebruikers + Hit, Sessie of Gebruiker

 

 

Hoe filters worden geëvalueerd

Voor EN-voorwaarden in gebruikersfilters moet aan alle voorwaarden worden voldaan in één hit.

Voor EN-voorwaarden in sessiefilters moet aan alle voorwaarden worden voldaan door alle combinaties van hits in dezelfde sessie.

Meerdere waarden binnen dezelfde dimensie worden gekoppeld door OF-logica, bijvoorbeeld:

 • Leeftijd: 18-24 OF Leeftijd: 25-34

Gegevens worden opgenomen als aan een van de voorwaarden wordt voldaan.

 

Meerdere dimensies en waarden binnen dezelfde categorie worden gekoppeld met EN-logica, bijvoorbeeld:

 • (Demografie/Leeftijd: 18-24) EN (Demografie/Geslacht: vrouwelijk)

Gegevens worden opgenomen wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan.

 

Meerdere statistische waarden binnen dezelfde categorie worden gekoppeld met EN-logica, bijvoorbeeld:

 • Gedrag: sessies > 1 EN Gedrag: transacties per gebruiker > 1

 

Gegevens worden opgenomen wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan.

 

 

Statistische waarden en dimensies binnen dezelfde categorie worden gekoppeld met EN-logica, bijvoorbeeld:

 • E-commerce: opbrengst per gebruiker > 10 EN E-commerce: product = T-shirt

Gegevens worden opgenomen wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan.

 

Filters van verschillende categorieën worden gekoppeld met EN-logica, bijvoorbeeld:

 • Demografiefilter EN Technologiefilter EN Reeksenfilter

Gegevens worden opgenomen wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan.

 

 

Werken met voorwaarden en reeksen

Filters voor voorwaarden en reeksen zijn ook gebaseerd op dimensies en statistieken, maar bieden een aantal extra mogelijkheden:

 • Met voorwaarden en reeksen kunt u filters maken die niet slechts van toepassing zijn op specifieke categorieën, maar die voor elke dimensie en statistiek gelden.
 • U kunt specifieke gegevens opnemen of uitsluiten.
 • U kunt EN- en OF-voorwaarden maken.
 • Wanneer u gebruikers- en sessieregels in hetzelfde filter combineert, worden deze aan elkaar gekoppeld met EN-logica. Gegevens worden opgenomen wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan.
 • U kunt met behulp van reeksenfilters bepalen of de reeks begint met de eerste of met een willekeurige gebruikersinteractie.
 • Wanneer u meerdere stappen in een reeksenfilter, opneemt, kunt u specificeren dat één stap op elk willekeurig tijdstip een andere kan volgen of dat dit onmiddellijk moet gebeuren. De volgende stap kan tijdens dezelfde sessie plaatsvinden, of pas in een volgende sessie.

 

 

Sessies en aantal sessies

Als u een segment maakt, is het u wellicht niet direct duidelijk wanneer u de statistiek Sessies in het gedeelte Gedrag gebruikt en wanneer u de statistiek Aantal sessies in het gedeelte Voorwaarden gebruikt.

Zowel 'Sessies' als 'Aantal sessies' geeft het aantal sessies op gebruikersniveau weer. Ze bestrijken echter verschillende periodes:

 • Sessies is het aantal keer dat gebruikers een sessie beginnen in de periode die u voor uw rapport heeft ingesteld, bijvoorbeeld: Sessies = 5 of Sessies > 5 van 1 januari tot 15 januari.
 • Aantal sessies is het aantal keer dat gebruikers in totaal een sessie beginnen, waarbij de laatste sessie nog plaatsvindt in de periode die u heeft ingesteld voor uw rapport (ongeacht of de voorgaande sessies binnen die periode hebben plaatsgevonden). Bijvoorbeeld: aantal sessies = 5 houdt in dat gebruikers hun vijfde sessie zijn begonnen in de periode voor het rapport. Aantal sessies > 5 houdt in dat gebruikers de zesde of latere sessie zijn begonnen in de periode voor het rapport.

 

 

Nieuwe segmenten maken

Bekijk de segmentlimieten per gebruiker en per weergave. Zodra u deze limieten heeft bereikt, kunt u geen extra segmenten maken of importeren.

Als geen van uw bestaande segmenten de gegevens bevat die u wilt analyseren, kunt u nieuwe segmenten maken en deze naar wens configureren.

Een segment maken:

 1. Log in op uw Analytics-account.
 2. Open de weergave waarvan u de gegevens wilt analyseren.
 3. Open Rapporten. U kunt met elk willekeurig rapport beginnen.
 4. Klik op + Segment toevoegen...
  Rapport 'Doelgroepoverzicht', '+ Segment toevoegen' gemarkeerd.
  ...om de lijst van segmenten te openen.
  Lijst van segmenten.
 5. Klik op + NIEUW SEGMENT...
  Lijst van segmenten, '+ NIEUW SEGMENT' gemarkeerd.
  ...om 'Segmenten maken' te openen.
  Segmenten maken.
 6. Voer een naam in voor het segment.
 7. Kies de gewenste opties in de verschillende categorieën om de filters voor uw segment te configureren.

  Wanneer u filters toevoegt, wordt het deelvenster Overzicht geüpdatet om een schatting te geven van hoeveel gebruikers en sessies in het segment worden opgenomen. Deze schatting is gebaseerd op steekproefgegevens en komt niet exact overeen met het aantal gebruikers of sessies dat daadwerkelijk wordt opgenomen wanneer u het segment op uw rapporten toepast.
  'Overzicht' wordt geüpdatet wanneer u filters toevoegt.
 8. Wanneer u klaar bent met de configuratie van de filters, kunt u een voorbeeld weergeven en het segment testen.

  Klik op Testen om het percentage gebruikers en sessies te zien dat overeenkomt met uw segmentfilters.

  Klik op Voorbeeld om te zien welke invloed het segment heeft op het huidige rapport. Ziet u in het rapport niet de gewenste informatie, dan kunt u het segment verder bewerken en vervolgens opnieuw een voorbeeld bekijken. (Wanneer u op 'Voorbeeld weergeven' klikt, wordt de testfunctie automatisch ingeschakeld.)
 9. Wanneer het segment precies de gewenste gegevens bevat, klikt u op Opslaan om 'Segmenten maken' te sluiten en het segment toe te passen op uw rapporten.

 

 

Bestaande segmenten kopiëren en wijzigen

Bestaande segmenten kunnen een goed uitgangspunt vormen voor nieuwe segmenten.

U kunt bijvoorbeeld beginnen met het systeemsegment Sessies met conversies, dit kopiëren en vervolgens filters toevoegen voor items als 'Land/regio' of 'Campagne' (als u zich wilt richten op gegevens over bepaalde landen waar sessies met conversies plaatsvinden of op gegevens over bepaalde campagnes die leiden tot sessies met conversies).

Een segment kopiëren:

 1. Open de lijst van segmenten en ga naar het segment dat u wilt kopiëren.
  Lijst van segmenten, segment 'Sessies met conversies' gemarkeerd.
 2. Klik op Acties > Kopiëren...
  Lijst van segmenten: segment 'Sessies met conversies'; menu 'Acties' > opdracht 'Kopiëren'.
  ...als u 'Segmenten maken' wilt openen met dezelfde configuratie als het huidige segment:
  Standaardfilterconfiguratie voor segment 'Sessies met conversies'.
 3. Geef het segment een nieuwe naam.
 4. Bewerk de bestaande filters en/of voeg nieuwe filters toe. Bijvoorbeeld:
  Segment 'Sessies met conversies' met de extra filters 'Land/regio' en 'Campagne'.
  In de oorspronkelijke configuratie bestond het segment uitsluitend uit sessies waarin de behaalde doelen groter zijn dan nul. Met een kleine aanpassing worden deze sessies in het segment nu beperkt tot sessies in de Verenigde Staten naar aanleiding van de campagne voor zwemkleding.
 5. Wanneer u klaar bent met de aanpassingen van het oorspronkelijke segment, klikt u op Opslaan.

 

 

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?