Denne artikel omhandler Universal Analytics-ejendomme, hvor databehandlingen ophører den 1. juli 2023 (for Analytics 360-ejendommes vedkommende sker det den 1. oktober 2023). Begynd at bruge en Google Analytics 4-ejendom, hvis du ikke allerede gør det.

Opret nye segmenter

Du bruger værktøjet til segmentoprettelse til at konfigurere de individuelle filtre, der til sammen konstituerer et segment. Derefter anvender du segmenter i dine rapporter og kontrolpaneler, så du kan se de pågældende specifikke data.

I denne artikel kan du læse om følgende:

 

Brugerfladen i værktøjet til segmentoprettelse

Værktøj til segmentoprettelse.

Værktøjet til segmentoprettelse giver dig mulighed for at oprette komponentfiltrene til et segment baseret på Analytics-dimensioner og -metrics. Du vælger en dimension eller metric samt en komparativ operator, og du angiver en værdi for at indstille betingelsen for filtret. I mange tilfælde kan du også vælge omfanget for dataene (hit, session, bruger). Eksempel:

Sprogmatcher præcis – "fr"
(dimension – operator – dimensionsværdi)

Omsætningpr. bruger – >. – "100"
(metric – omfang – operator – metricværdi)

I visse tilfælde er operatoren underforstået, f.eks. når du bruger alder eller køn som dimension:

Alder – "18-24" (Alder = 18-24)
(dimension – underforstået operator – dimensionsværdi)

Et segment kan indeholde op til 20 filtre.

 

Dataomfang

Hvert enkelt filter i et segment har et eller flere omfang for de data, det definerer:

 • Hit: Adfærd i form af en enkelt handling, f.eks. at se en side eller starte en video.
 • Session: Adfærd inden for en enkelt session, f.eks. de mål, en bruger fuldfører i løbet af en session, eller den indtjening, vedkommende genererer i løbet af en session.
 • Bruger: Adfærd på tværs af alle sessioner inden for det anvendte datointerval (op til 93 dage). Eksempelvis alle de mål, en bruger fuldfører, eller den samlede indtjening, vedkommende genererer (på tværs af alle sessioner), i løbet af det pågældende datointerval.
 • Produkt: Adfærd i forbindelse med produkter. Dette er kun tilgængeligt ved brug af en produktrelateret metric.

Du kan vælge omfang for nogle filtre, mens omfanget for andre filtre er fast. Når du kan vælge omfang, vil du se en eller flere menuer, som tilbyder disse valg, f.eks.:

Betingelsesfiltre med indstillinger for dataomfang.

Når et filter omfatter flere omfang, fungerer det som i følgende eksempler:

Sessioner, hvor indtjeningen pr. hit > 10

Brugere, hvor indtjeningen pr. session > 10

Brugere, hvor indtjeningen pr. hit > 10

Omfang for filterkategorier, dimensioner og metrics
Kategori Dimension/metric Omfang
Demografi Alder Bruger
Køn Bruger
Sprog Session
Tilknyttet kategori Bruger
Segment på markedet Bruger
Anden kategori Bruger
Placering Session
 
Teknologi Alle dimensioner Session
 
Adfærd Sessioner Bruger
Dage siden sidste session Bruger
Transaktioner Hit/session/bruger
Sessionsvarighed Session/bruger
 
Dato for første session Første session Bruger
 
Trafikkilder Alle dimensioner Session/bruger
 
Udvidet e-handel Alle dimensioner Bruger
Omsætning (metric) Bruger + hit/session/bruger
Alle dimensioner og metrics Udover hit/session/bruger kan du også anvende en overordnet grænse for disse filtre baseret på specifikke shoppingaktiviteter:
 • Har foretaget en handling
 • Har lagt varer i kurven
 • Har købt en vare
Eksempel:
Brugere, som købte en vare, OG hvor omsætningen var > 10
 
Produktrelaterede metrics Produkt
 
Betingelser Alle dimensioner og metrics Sessioner/brugere
Nogle metrics Sessioner/brugere + hit, session, bruger eller produkt
 
Sekvenser Alle dimensioner og metrics Sessioner/brugere
Nogle metrics Sessioner/brugere + hit, session, bruger eller produkt

 

 

Sådan evalueres filtre

OG-betingelser i brugerfiltre kræver, at alle betingelser opfyldes i ét enkelt hit.

OG-betingelser i sessionsfiltre kræver, at alle betingelser opfyldes af alle vilkårlige kombinationer af hits i samme session.

Flere værdier inden for den samme dimension sammenknyttes med ELLER-logik, f.eks.:

 • Alder: 18-24 ELLER Alder: 25-34

Data inkluderes, hvis blot en af betingelserne er opfyldt.

 

Flere dimensioner og værdier inden for den samme kategori sammenknyttes med OG-logik, f.eks.:

 • (Demografi/alder: 18-24) OG (Demografi/køn: Kvinde)

Data inkluderes, når begge betingelser er opfyldt.

 

Flere metric-værdier inden for den samme kategori sammenknyttes med OG-logik, f.eks.:

 • Adfærd: Sessioner > 1 OG Adfærd: Transaktioner pr. bruger > 1

 

Data inkluderes, når begge betingelser er opfyldt.

 

 

Metric-værdier og dimensionsværdier inden for den samme kategori sammenknyttes med OG-logik, f.eks.:

 • E-handel: Omsætning pr. bruger > 10 OG E-handel: Produkt = T-shirt

Data inkluderes, når begge betingelser er opfyldt.

 

Filtre fra flere kategorier sammenknyttes med OG-logik, f.eks.:

 • Filter for demografi OG filter for teknologi OG filter for sekvens

Data inkluderes, når alle betingelser er opfyldt.

 

 

Sådan arbejder du med betingelser og sekvenser

Filtrene for betingelser og sekvenser er også baseret på dimensioner og metrics, men de tilbyder nogle ekstra muligheder:

 • I stedet for at være begrænset til specifikke kategorier giver de dig mulighed for at oprette filtre for en hvilken som helst dimension eller metric.
 • De kan inkludere eller ekskludere specifikke data.
 • De kan inkludere OG- og ELLER-betingelser.
 • Når du inkluderer bruger- og sessionsbaserede regler i det samme filter, sammenknyttes de med OG-logik. Data inkluderes, når begge betingelser er opfyldt.
 • Med filtre for sekvenser kan du bestemme, om sekvensen skal begynde med den første brugerinteraktion eller med hvilken som helst brugerinteraktion.
 • Når du inkluderer flere trin i et sekvensfilter, kan du specificere, at ét trin skal følge et andet enten når som helst eller umiddelbart efter. Det efterfølgende trin kan finde sted i den samme session eller i en efterfølgende session.

 

 

Sessioner i forhold til Antal sessioner

Når du opretter et segment, vil du måske opleve lidt forvirring i forhold til brugen af metric'en Sessioner i sektionen Adfærd og brugen af dimensionen Antal sessioner i sektionen Betingelser.

Både Sessioner og Antal sessioner dækker over en optælling af sessioner på brugerniveau, men de adskiller sig med hensyn til de tidsperioder, de omfatter:

 • Sessioner er det antal gange, brugerne igangsætter sessioner i løbet af det specifikke datointerval, du benytter i rapporten, f.eks. Sessioner = 5 eller Sessioner > 5 fra 1. januar til 15. januar.
 • Antal sessioner er det antal gange, brugere igangsætter sessioner i løbet af en levetid, og hvor den sidste session i optællingen finder sted i det datointerval, du benytter i rapporten (uanset om de foregående sessioner har fundet sted inden for det pågældende datointerval). Eksempel: Antal sessioner = 5 betyder, at brugere igangsatte den femte session i løbet af rapportens datointerval. Antal sessioner > 5 betyder, at brugerne igangsatte den sjette session, eller efterfølgende sessioner, i løbet at rapportens datointerval.

 

 

Opret nye segmenter

Gennemgå grænser for segmenter pr. bruger eller pr. visning. Hvis du har nået disse grænser, kan du ikke oprette eller importere flere segmenter.

 

Du kan ikke oprette et segment, der både har:

Hvis du forsøger at oprette et segment med begge typer betingelser, giver Analytics dig ikke mulighed for at se en forhåndsvisning af eller oprette segmentet, før du sletter en af betingelserne.

Hvis ingen af dine eksisterende segmenter giver resultater for de data, du vil analysere, kan du oprette nye segmenter og konfigurere dem så bredt eller så smalt som nødvendigt.

Sådan opretter du et segment:

 1. Log ind på din Analytics-konto.
 2. Åbn den visning, hvis data du vil analysere.
 3. Åbn Rapporter. Du kan starte med en hvilken som helst rapport.
 4. Klik på + Tilføj segment...
  Rapporten Målgruppeoversigt med "+ Tilføj segment" fremhævet.
  ... for at åbne listen Segmenter.
  Listen Segmenter.
 5. Klik på + NYT SEGMENT...
  Listen Segmenter med "+ NYT SEGMENT" fremhævet.
  ... for at åbne Værktøj til segmentoprettelse.
  Værktøj til segmentoprettelse.
 6. Angiv et navn til segmentet.
 7. Brug indstillingerne i de forskellige kategorier til at konfigurere de ønskede filtre for segmentet.

  Når du tilføjer filtre, opdateres oversigtsruden for at give dig et estimat over, hvor mange brugere og sessioner der inkluderes i segmentet. Dette estimat er baseret på data fra stikprøven og er ikke beregnet til præcist at matche antallet af brugere eller sessioner, der inkluderes, når du til sidst anvender segmentet på dine rapporter.
  Oversigten opdateres, når du tilføjer filtre.
 8. Når du har konfigureret filtrene, kan du se et eksempel og teste segmentet.

  Klik på Test for at se den procentdel af brugere og sessioner, der matcher dine segmentfiltre.

  Klik på Se eksempel for at se segmentets indflydelse på den aktuelle rapport. Hvis du ikke kan se de ønskede oplysninger i rapporten, kan du fortsætte med at redigere segmentet og se et eksempel igen. (Når du klikker på Se eksempel, startes testfunktionen automatisk).
 9. Når du har konstateret, at segmentet indeholder præcis de data, du ønsker, klikker du på Gem for at lukke værktøjet til oprettelse af segmenter og anvende segmenterne i dine rapporter.

 

 

Kopiér og rediger eksisterende segmenter

Eksisterende segmenter kan være et godt udgangspunkt for nye segmenter.

Du kan f.eks. starte med systemsegmentet Sessioner med konverteringer, lave en kopi og derefter tilføje flere filtre for f.eks. land/område og kampagne for at fokusere på data om bestemte lande, hvor sessioner med konverteringer stammer fra, og på data om bestemte kampagner, der har ført til sessioner med konverteringer.

Sådan kopierer du et segment:

 1. Åbn listen Segmenter, og find frem til det segment, du vil kopiere.
  Listen Segmenter, segmentet Sessioner med "Konverteringer" fremhævet.
 2. Klik på Handlinger > Kopiér...
  Listen Segmenter, segmentet Sessioner med konverteringer, menuen Handling > kommandoen Kopiér.
  ... for at åbne Værktøj til segmentoprettelse med konfigurationen for det aktuelle segment:
  Standard filterkonfiguration for segmentet Sessioner med konverteringer.
 3. Giv segmentet et nyt navn.
 4. Rediger de eksisterende filtre, og/eller tilføj nye. Eksempel:
  Segmentet Sessioner med konverteringer redigeret, så det inkluderer filtre for land/område og kampagne.
  I den oprindelige konfiguration inkluderede segmentet kun sessioner, hvor opnåelser af mål var større end nul. Med en lille ændring begrænser segmentet nu disse sessioner til udelukkende at inkludere dem, der stammer fra USA, og som blev igangsat på baggrund af kampagnen for sommerbadetøj.
 5. Når du er færdig med at redigere det oprindelige segment, klikker du på Gem.

 

 

Relaterede ressourcer

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false
false