Σχετικά με τα τμήματα

Απομονώστε και εξετάστε υποσύνολα των δεδομένων σας.
Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

 

Εισαγωγή

Τα τμήματα είναι ένα υποσύνολο των δεδομένων σας στο Analytics. Για παράδειγμα, από το σύνολο των χρηστών σας, ένα τμήμα θα μπορούσε να είναι οι χρήστες από μια συγκεκριμένη χώρα ή πόλη. Ένα άλλο τμήμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει τους χρήστες που αγοράζουν μια συγκεκριμένη σειρά προϊόντων ή εκείνους που επισκέπτονται ένα συγκεκριμένο τμήμα του ιστότοπού σας.

Τα τμήματα σάς επιτρέπουν να απομονώνετε και να αναλύετε τα συγκεκριμένα υποσύνολα δεδομένων, προκειμένου να μπορείτε να εξετάζετε τις τάσεις στοιχείων στην επιχείρησή σας και να ανταποκρίνεστε σε αυτές. Για παράδειγμα, αν διαπιστώσετε ότι οι χρήστες από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή δεν αγοράζουν πλέον μια σειρά προϊόντων στις ίδιες ποσότητες όπως συνήθως, μπορείτε να δείτε αν μια ανταγωνιστική επιχείρηση προσφέρει τους ίδιους τύπους προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα μπορούσατε να ανταποκριθείτε προσφέροντας έκπτωση αφοσίωσης στους συγκεκριμένους χρήστες, η οποία μπορεί να "χτυπήσει" τις τιμές των ανταγωνιστών σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα τμήματα ως βάση για τα είδη κοινού. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τμήμα για τους χρήστες που επισκέπτονται τις σελίδες σας για ανδρικά ρούχα και, στη συνέχεια, να στοχεύσετε τους συγκεκριμένους χρήστες (το κοινό σας) με μια καμπάνια επαναληπτικού μάρκετινγκ που εστιάζει στα νέα στοιχεία τα οποία προσθέτετε σε αυτές τις σελίδες. Μάθετε περισσότερα

 

Τύποι τμημάτων

Τα τμήματα αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μη καταστρεπτικά φίλτρα (φίλτρα που δεν αλλοιώνουν τα υποκείμενα δεδομένα). Τα εν λόγω φίλτρα απομονώνουν υποσύνολα χρηστών, περιόδων σύνδεσης και επισκέψεων:

 • Υποσύνολα χρηστών: Για παράδειγμα, χρήστες που έχουν κάνει αγορές στο παρελθόν ή χρήστες που έχουν προσθέσει είδη στο καλάθι αγορών τους, αλλά δεν ολοκλήρωσαν την αγορά
 • Υποσύνολα περιόδων σύνδεσης: Για παράδειγμα, όλες οι περίοδοι σύνδεσης που προέρχονται από την Καμπάνια A ή όλες οι περίοδοι σύνδεσης κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε μια αγορά
 • Υποσύνολα επισκέψεων: Για παράδειγμα, όλες οι επισκέψεις στις οποίες τα έσοδα ήταν μεγαλύτερα από 10 €

Μπορείτε να συμπεριλάβετε φίλτρα για χρήστες, περιόδους σύνδεσης και επισκέψεις στο ίδιο τμήμα.

Το μοντέλο χρηστών του Analytics δείχνει πώς τα τμήματα αντιστοιχούν στην ιεραρχία δεδομένων του Analytics:

 • Χρήστες: Άτομα που αλληλεπιδρούν με την ιδιότητά σας (π.χ. τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας)
 • Περίοδοι σύνδεσης: Οι αλληλεπιδράσεις από έναν και μόνο χρήστη ομαδοποιούνται σε περιόδους σύνδεσης.
 • Επισκέψεις: Οι αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης αναφέρονται ως επισκέψεις. Στις επισκέψεις περιλαμβάνονται αλληλεπιδράσεις όπως προβολές σελίδων, συμβάντα και συναλλαγές.

Ένας χρήστης μπορεί να έχει πολλές περιόδους σύνδεσης και κάθε περίοδος σύνδεσης μπορεί να έχει πολλές επισκέψεις, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

ΧΡΗΣΤΗΣ
περίοδος σύνδεσης περίοδος σύνδεσης περίοδος σύνδεσης
επίσκεψη επίσκεψη επίσκεψη επίσκεψη επίσκεψη επίσκεψη επίσκεψη επίσκεψη επίσκεψη

 

Χρήση τμημάτων

Όταν εφαρμόζετε ένα τμήμα και κάνετε πλοήγηση στις αναφορές σας, το τμήμα παραμένει ενεργό μέχρι να το καταργήσετε. Μπορείτε να εφαρμόσετε ταυτόχρονα έως και τέσσερα τμήματα και να συγκρίνετε τα επιμέρους δεδομένα σε παράθεση στις αναφορές σας.

Εκτός από την ανάλυση δεδομένων με τα τμήματα, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία ειδών κοινού.

Το Analytics περιλαμβάνει προκαθορισμένα τμήματα (τμήματα συστήματος) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως έχουν ή να τα αντιγράψετε και να τα επεξεργαστείτε, για να δημιουργήσετε νέα προσαρμοσμένα τμήματα. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε τα δικά σας τμήματα από την αρχή. Επιπλέον, μπορείτε να εισαγάγετε τμήματα από το Gallery λύσεων του Analytics, μια δωρεάν αγορά όπου οι χρήστες του Analytics μπορούν να μοιράζονται τμήματα και άλλες λύσεις που έχουν αναπτύξει.

 

Ορισμός και εύρος τμημάτων

Βασίζετε τα τμήματα στις ιδιότητες και τις μετρήσεις στις αναφορές του Analytics. Για παράδειγμα:

 • Τύπος χρήστη ακριβής αντιστοίχιση “Επανερχόμενος χρήστης”
 • Χώρα/Περιοχή ακριβής αντιστοίχιση “Ηνωμένες Πολιτείες”
 • Ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου > "0,2%"

Εκτός από τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων και των μετρήσεων για επιμέρους φίλτρα σε ένα τμήμα, μπορείτε επίσης να ορίσετε το εύρος των δεδομένων για ένα φίλτρο. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές εύρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

 • Επίσκεψη: συμπεριφορά που περιορίζεται σε μια μεμονωμένη ενέργεια, όπως είναι η προβολή μιας σελίδας ή η αναπαραγωγή ενός βίντεο.
 • Περίοδος σύνδεσης: συμπεριφορά στα πλαίσια μίας μοναδικής περιόδου σύνδεσης, όπως είναι οι στόχοι που ολοκλήρωσαν οι χρήστες στα πλαίσια μιας περιόδου σύνδεσης ή το ύψος των εσόδων που παρήγαγαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης.
 • Χρήστης: συμπεριφορά σε όλες τις περιόδους σύνδεσης εντός του εύρους δεδομένων που χρησιμοποιείτε, για έως 90 ημέρες. Για παράδειγμα, όλοι οι στόχοι που πέτυχαν οι χρήστες ή όλα τα έσοδα τα οποία προέκυψαν από αυτούς (σε όλες τις περιόδους σύνδεσης) εντός του εύρους ημερομηνιών.

Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο δημιουργίας τμημάτων, για να προσδιορίσετε τα φίλτρα στοιχείων ενός τμήματος.

 

Όρια στα τμήματα

Τα τμήματα που δημιουργείτε ή εισάγετε είναι υποκείμενα στα ακόλουθα όρια:

Συνολικά τμήματα

 • 1000 ανά χρήστη για τμήματα που μπορούν να εφαρμοστούν/υποστούν επεξεργασία σε οποιαδήποτε αναλυτική προβολή (Διαθεσιμότητα τμημάτων: Μπορώ να εφαρμόσω/επεξεργαστώ το τμήμα σε οποιαδήποτε αναλυτική προβολή).
 • 100 ανά χρήστη ανά αναλυτική προβολή για τμήματα που μπορούν να εφαρμοστούν/υποστούν επεξεργασία μόνο από τον συγκεκριμένο χρήστη στη συγκεκριμένη αναλυτική προβολή (Διαθεσιμότητα τμημάτων: Μπορώ να εφαρμόσω/επεξεργαστώ το τμήμα σε αυτήν την αναλυτική προβολή).
 • 100 ανά αναλυτική προβολή για τμήματα που μπορούν να εφαρμοστούν/υποστούν επεξεργασία από όλους τους χρήστες στη συγκεκριμένη αναλυτική προβολή (Διαθεσιμότητα τμημάτων: Οι συνεργάτες μου και εγώ μπορούμε να εφαρμόσουμε/επεξεργαστούμε το τμήμα σε αυτήν την αναλυτική προβολή).

Για παράδειγμα:

Κάποιος χρήστης μπορεί να έχει:

 • 1000 τμήματα που μπορούν να εφαρμοστούν/υποστούν επεξεργασία σε οποιαδήποτε αναλυτική προβολή, καθώς και
 • 1000 τμήματα που μπορούν να εφαρμοστούν/υποστούν επεξεργασία μόνο από τον συγκεκριμένο χρήστη μόνο στην αναλυτική προβολή Α, καθώς και
 • 1000 τμήματα που μπορούν να εφαρμοστούν/υποστούν επεξεργασία μόνο από τον συγκεκριμένο χρήστη μόνο στην αναλυτική προβολή Β

Μια αναλυτική προβολή μπορεί να έχει:

 • 100 τμήματα ανά χρήστη που μπορούν να εφαρμοστούν/υποστούν επεξεργασία μόνο από τον συγκεκριμένο χρήστη στη συγκεκριμένη αναλυτική προβολή
 • 100 τμήματα που μπορούν να εφαρμοστούν/υποστούν επεξεργασία από οποιονδήποτε χρήστη μόνο στη συγκεκριμένη αναλυτική προβολή

Αφού συμπληρώσετε αυτά τα όρια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να εισαγάγετε επιπλέον τμήματα.

Αυτά τα όρια δεν ισχύουν για τμήματα συστήματος.

Τμήματα που εφαρμόζονται σε αναφορές

Μπορείτε να εφαρμόσετε έως και 4 τμήματα ταυτόχρονα στις αναφορές σας.

Εύρη ημερομηνιών

Στα τμήματα που βασίζονται σε χρήστες, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα μέγιστος εύρος ημερομηνιών 90 ημερών στις αναφορές σας. Αν το εύρος ημερομηνιών έχει ήδη οριστεί σε περισσότερες από 90 ημέρες, τότε όταν δημιουργείτε ένα τμήμα βάσει χρηστών, το Analytics επαναφέρει το εύρος ημερομηνιών στις 90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης.

Τα τμήματα που βασίζεται στην επιλογή Ημερομηνία πρώτης περιόδου σύνδεσης έχουν μέγιστο εύρος ημερομηνιών 31 ημερών.

Όρια δεδομένων σε τμήματα που βασίζονται σε χρήστες

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα τμήματα που βασίζονται σε χρήστες έχουν μέγιστο εύρος ημερομηνιών 90 ημερών. Για αυτές τις 90 ημέρες, το Analytics δημιουργεί αναφορές μόνο για τις πρώτες 1000 περιόδους σύνδεσης για κάθε χρήστη. Αριθμός περιόδων σύνδεσης άνω των 1000 σε διάστημα 90 ημερών συνήθως υποδηλώνει επισκεψιμότητα που δεν προέρχεται από ανθρώπους.

Πολυκαναλικές διοχετεύσεις

Μη χρησιμοποιείτε τα τμήματα στις αναφορές με Πολυκαναλικές διοχετεύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε Τμήματα μετατροπής.

Δεδομένα κόστους Google Ads

Τα δεδομένα κόστους Google Ads δεν είναι συμβατά με τα τμήματα. Αν εφαρμόσετε ένα τμήμα σε μια αναφορά του Google Ads που περιλαμβάνει δεδομένα κόστους, τότε όλα τα δεδομένα κόστους θα έχουν μηδενικές τιμές.

 

Επόμενα βήματα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας