Tento článek se týká služeb Universal Analytics, které od 1. července 2023 přestanou zpracovávat data. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. října 2023.) Pokud jste to ještě neudělali, začněte používat službu Google Analytics 4.

Segmenty

Jak izolovat a analyzovat podmnožiny údajů
Obsah tohoto článku:

 

Úvod

Segment je určitá podmnožina údajů v Analytics. Jedním ze segmentů celé množiny vašich uživatelů mohou být například uživatelé z určité země nebo určitého města. Jiný segment mohou tvořit uživatelé, kteří si koupili nějaký produkt z konkrétní řady nebo navštívili konkrétní část vašich webových stránek.

Pomocí segmentů lze tyto podmnožiny údajů oddělit a analyzovat, takže můžete zkoumat trendy jednotlivých komponent vašeho podnikání a reagovat na ně. Když například zjistíte, že uživatelé z určité geografické oblasti již nekupují nějakou řadu produktů tolik jako obvykle, můžete se podívat, jestli konkurenční firma nenabízí stejné typy produktů levněji. Pokud zjistíte, že ano, můžete těmto uživatelům nabídnout věrnostní slevu, díky které budou mít u vás nižší ceny než u konkurence.

Na základě segmentů lze také klasifikovat publika. Můžete například vytvořit segment uživatelů, kteří navštívili vaše stránky s pánskými oděvy, a právě na tyto potenciální zákazníky pak cílit remarketingovou kampaň zaměřenou na nově přidané položky na těchto stránkách. Další informace

 

Typy segmentů

Segment je tvořen jedním nebo několika filtry, které nijak nemění základní údaje. Tyto filtry izolují podmnožiny uživatelů, návštěv a požadavků na server.

 • Podmnožiny uživatelů: například uživatelé, kteří už dříve něco koupili, nebo ti, kteří něco přidali do nákupního košíku, ale nakonec nic nekoupili
 • Podmnožiny návštěv: například všechny návštěvy pocházející z určité kampaně nebo všechny návštěvy, při kterých někdo něco koupil
 • Podmnožiny požadavků na server: například všechny požadavky na server, při kterých byly tržby větší než 250 Kč

Jeden segment může obsahovat filtry uživatelů, návštěv i požadavků na server.

Uživatelský model Analytics objasňuje mapování segmentů na hierarchii údajů v této službě:

 • Uživatelé jsou lidé, kteří provádějí interakce s vaší službou (např. webem nebo aplikací).
 • Návštěvy jsou skupiny interakcí provedených jedním uživatelem.
 • Požadavky na server jsou interakce během návštěvy. Patří mezi ně zobrazení stránek, události a transakce.

Jeden uživatel může mít více návštěv a každá návštěva může obsahovat více požadavků na server:

UŽIVATEL
návštěva návštěva návštěva
požadavek na server požadavek na server požadavek na server požadavek na server požadavek na server požadavek na server požadavek na server požadavek na server požadavek na server

 

Použití segmentů

Když aplikujete nějaký segment a procházíte přehledy, zůstane aktivní, dokud ho neodstraníte. V přehledech můžete použít až čtyři segmenty současně a oddělené údaje vzájemně porovnávat.

Kromě analýzy údajů lze segmenty využívat také k vytváření publik pro remarketing.

Analytics obsahuje předdefinované (systémové) segmenty, které můžete buď použít v původní podobě, nebo je zkopírovat a upravit, a vytvořit tak nové vlastní segmenty. Vlastní segmenty můžete také sestavovat úplně od začátku. Kromě toho můžete segmenty importovat z galerie řešení v Analytics, což je bezplatné online tržiště, kde uživatelé služby Analytics sdílejí segmenty a jiná řešení, která vyvinuli.

 

Definice a rozsah segmentu

Segmenty vytváříte na základě dimenzí a metrik v přehledech služby Analytics. Příklad:

 • Typ uživatele přesně odpovídá řetězci „Vracející se uživatel“
 • Země/území přesně odpovídá řetězci „Spojené státy“
 • Konverzní poměr elektronického obchodu > 0,2 %

Kromě dimenzí a metrik lze u jednotlivých filtrů v segmentu nastavit i rozsah údajů. Můžete použít tři různé rozsahy:

 • Požadavek na server: chování omezené jen na jednotlivou akci, například zobrazení stránky nebo spuštění videa.
 • Návštěva: chování v rámci jedné návštěvy, například cíle, které uživatelé během návštěvy splnili, nebo částka tržeb, kterou během návštěvy vygenerovali.
 • Uživatel: chování v rámci všech návštěv ve zvoleném období (maximálně 93 dnů), například veškeré uživateli splněné cíle nebo vygenerované tržby v rámci všech návštěv za dané období.

Filtry komponent segmentu definujete pomocí Nástroje pro segmentaci.

 

Omezení segmentů

Na vytvořené a importované segmenty se vztahují tato omezení:

Celkové počty segmentů

 • 1000 na jednoho uživatele v případě segmentů, které lze použít či upravovat v libovolném výběru dat (Dostupnost segmentu: Mohu použít nebo upravit segment v libovolném výběru dat).
 • 100 na jednoho uživatele a jeden výběr dat v případě segmentů, které může používat či upravovat pouze příslušný uživatel ve zvoleném segmentu (Dostupnost segmentu: Mohu použít nebo upravit segment v tomto výběru dat).
 • 100 na jeden výběr dat v případě segmentů, které mohou používat či upravovat všichni uživatelé v daném výběru dat (Dostupnost segmentu: Spolupracovníci a já můžeme použít nebo upravit segment v tomto výběru dat).

Příklady:

Jeden uživatel může mít:

 • 1000 segmentů, které lze používat a upravovat v libovolném výběru dat,
 • 100 segmentů, které může používat a upravovat pouze tento uživatel a pouze ve výběru dat A, plus
 • 100 segmentů, které může používat a upravovat pouze tento uživatel a pouze ve výběru dat B.

Jeden výběr dat může obsahovat:

 • 100 segmentů na uživatele, které může použít a upravovat pouze daný uživatel v tomto výběru dat,
 • 100 segmentů, které mohou používat a upravovat všichni uživatelé, ale pouze v daném výběru dat.

Po dosažení těchto limitů už nelze vytvářet ani importovat další segmenty.

Tato omezení se nevztahují na systémové segmenty.

Segmenty aplikované na přehledy

V libovolném okamžiku můžete mít na své přehledy aplikované až 4 segmenty.

Období

U segmentů uživatelů můžete vytvářet přehledy za období maximálně 93 dnů. Pokud už máte nastaveno delší období než 93 dnů a vytvoříte segment na bázi uživatelů, Analytics délku období změní na 93 dnů od počátečního data.

U segmentů založených na možnosti Datum první návštěvy je maximální délka období omezena na 31 dnů.

Datové limity u segmentů založených na uživatelích

Jak se uvádí výše, maximální délka období pro segmenty na bázi uživatelů je 93 dnů. Během těchto 93 dnů zaznamená služba Analytics u každého uživatele pouze prvních 1000 relací. Počet relací převyšující hodnotu 1000 během 93denního období je obvykle známkou automatizovaného provozu.

Vícekanálové cesty

Segmenty nepoužívejte spolu s přehledy vícekanálových cest. V takovém případě použijte segmenty konverzí.

Údaje o nákladech Google Ads

Údaje o nákladech Google Ads nejsou se segmenty kompatibilní. Pokud aplikujete segment na přehled Google Ads, který zahrnuje údaje o nákladech, tyto údaje budou nulové.

 

Další postup

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false