Použití a odstranění segmentů

Zkoumejte chování uživatelů pomocí filtrů v přehledech.
Obsah tohoto článku:

 

Úvod

Segmenty lze používat při filtrování přehledů. Použitý segment zůstane aktivní po celou dobu procházení přehledů, dokud ho neodstraníte. V přehledech můžete použít až čtyři segmenty současně a vzájemně porovnávat výsledky z jednotlivých segmentů.

Ve výchozím nastavení se u všech přehledů používá segment Všechny návštěvy. Obsahuje veškeré údaje ze všech návštěv za dané období a umožňuje zjistit výsledky týkající se všech uživatelů.

 

Analýza jednoho segmentu nebo více segmentů

Chcete-li údaje zkoumat odděleně, použijte jeden segment. Můžete například vybrat jen segment Návštěvnost z mobilních zařízení, a omezit tak údaje v přehledu jen na návštěvy z mobilních zařízení. Když budete zkoumat jen jeden segment, třeba právě Návštěvnost z mobilních zařízení, získáte odpovědi například na tyto otázky:

 • U kterých měst je návštěvnost z mobilních zařízení nejvyšší?
 • Které vstupní stránky jsou mezi uživateli mobilních zařízení nejoblíbenější?
 • Jak dlouho v průměru trvá návštěva z mobilního zařízení?

Pokud chcete porovnávat různé podmnožiny údajů, použijte více segmentů. Když spolu porovnáte různé druhy údajů, například segmenty Uskutečnili konverzi a Neuskutečnili konverzi, získáte odpovědi například na tyto otázky:

 • Tráví lidé, kteří uskuteční konverzi, na webových stránkách více času a přečtou toho více, než lidé, kteří konverzi neuskuteční?
 • Jaké je nejčastější jazykové nastavení u lidí, kteří uskutečňují konverze?
 • Kolik návštěv ze systému Android uskutečnili lidé, kteří provedli konverzi, a kolik lidé, kteří žádnou neprovedli?
Pokud použijete segmenty s různými rozsahy, mohou se mezi těmito segmenty objevit nesrovnalosti.

Podrobnější příklady analýzy údajů pomocí segmentů najdete v článku Příklady použití segmentů.

 

Použití segmentů

Postup použití segmentů v přehledu:

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Otevřete výběr dat obsahující požadované přehledy.
 3. Otevřete Přehledy a vyberte požadovaný přehled. V tomto příkladu používáme Přehled publika.
 4. V horní části přehledu kliknutím na + Přidat segment...
  Přehled publika se zvýrazněnou možností + Přidat segment.
  ...otevřete seznam segmentů. Tento seznam obsahuje všechny integrované systémové segmenty spolu s těmi, které jste sami vytvořili nebo importovali.
  Seznam segmentů.
 5. V seznamu segmentů zaškrtněte políčka u segmentů, které chcete použít (například Přímá návštěvnost a Odkazovaná návštěvnost).
  Seznam segmentů s vybraným segmentem odkazované návštěvnosti
 6. Klikněte na Použít. Přehled se aktualizuje a bude obsahovat jen vybrané segmenty (v tomto příkladu jde o segmenty přímé a odkazované návštěvnosti).
  Přehled publika s použitými segmenty přímé a odkazované návštěvnosti.

 

Odstranění segmentů z přehledů

Postup odstranění segmentu:

V horní části přehledu, kde se zobrazují použité segmenty, otevřete nabídku daného segmentu a klikněte na příkaz Odebrat.

Otevřená nabídka segmentu se zvýrazněným příkazem Odebrat

 

Další kroky

Vytváření segmentů
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?