Ścieżki urządzeń

Zobacz, jakich urządzeń i w jakiej kolejności używają użytkownicy do wchodzenia w interakcje z Twoimi treściami.
Ta informacja dotyczy tylko usług z włączoną obsługą User ID.
Raport jest widoczny tylko w widokach danych z włączoną obsługą User ID w tych usługach.

Raport Ścieżki urządzeń pokazuje, w jakiej kolejności użytkownicy korzystają z urządzeń różnych kategorii podczas interakcji z Twoimi treściami. Możesz dzięki niemu dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy przechodzą pomiędzy urządzeniami, gdy korzystają z Twoich treści na drodze do konwersji.

W raporcie tym możesz na przykład zaobserwować, że pewien segment użytkowników o przydzielonym identyfikatorze User ID korzysta przed konwersją z Twoich treści za pomocą wielu typów urządzeń, podczas gdy inny segment posługuje się w tym celu tylko jednym rodzajem urządzenia. Dla przykładu może okazać się, że najcenniejsi użytkownicy często zmieniają urządzenia, a mniej dochodowi wchodzą w interakcje i dokonują konwersji za pomocą jednego rodzaju urządzenia. W zależności od segmentu możesz określić, czy interakcje mobilne zachodzą tylko raz, czy wielokrotnie w ramach ścieżki, i udoskonalić swoją strategię mobilną na podstawie tej wiedzy.

Dane z raportów Ścieżki urządzeń pomogą Ci zoptymalizować strategię reklam i doświadczenie użytkownika na konkretnym urządzeniu pod kątem działań, jakich oczekujesz od użytkowników danego urządzenia na określonym etapie procesu konwersji.

Korzystanie z raportu Ścieżki urządzeń

Domyślnie tabela danych w tym raporcie zawiera pięć ostatnich interakcji z urządzeniem wraz z co najmniej jednym przejściem. Kliknij Opcje ścieżki, by zmienić liczbę interakcji i przejść w wyświetlanych ścieżkach. Możesz np. potrzebować wyświetlania ścieżek o czterech interakcjach z urządzeniami i co najmniej trzech przenosinach, by zobaczyć grupę użytkowników o większej liczbie punktów styku w ramach procesu konwersji.

Laptopy są uwzględnione w kategorii Komputery. Każde przejście z jednego komputera bezpośrednio na inny komputer lub laptop pojawia się w raporcie w ramach tego samego etapu. Dowiedz się więcej o ograniczeniach widoków User ID.

Click "Path Options" in the Device Paths report to customize your data.

Kliknij, by powiększyć obrazek i zobaczyć, gdzie znajdują się wymienione opcje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?