Apparaatpaden

Nagaan welke apparaten gebruikers hebben en wat de volgorde is waarin ze worden gebruikt om uw content te bekijken.

U moet Google-signalen activeren om dit rapport te gebruiken.

In het rapport Apparaatpaden wordt de volgorde weergegeven van de apparaatcategorieën die worden gebruikt om uw content te bekijken. Met dit rapport kunt u ontdekken op welke manieren gebruikers tussen apparaten wisselen wanneer ze zich bezighouden met uw content en op hun weg naar een conversie.

In dit rapport ziet u wellicht dat een specifiek segment van gebruikers aan wie een User-ID is toegewezen, op meerdere typen apparaten betrokken is bij uw content voordat er een conversie wordt gegenereerd, terwijl een ander segment slechts één type apparaat gebruikt. Mogelijk gebruiken uw meest waardevolle gebruikers vaak verschillende apparaten, terwijl minder waardevolle gebruikers slechts met één type apparaat uw content bekijken en conversies genereren. Afhankelijk van het segment ontdekt u misschien dat interacties met mobiele apparaten eenmaal of meerdere malen binnen een pad plaatsvinden. Deze gegevens kunt u dan gebruiken om uw mobiele strategie te verbeteren.

Gebruik de gegevens in het rapport Apparaatpad om de apparaatspecifieke ervaring en de advertentiestrategie te optimaliseren, zodat deze overeenkomt met de betrokkenheidsactiviteit die gebruikers naar verwachting op dat apparaat zullen uitvoeren bij een bepaalde stap in de conversieprocedure.

Het rapport Apparaatpaden gebruiken

Standaard worden in de tabel met gegevens in dit rapport de laatste vijf apparaatinteracties met minstens één overgang weergegeven. Klik op Padopties om het aantal interacties en overgangen in de paden die worden weergegeven, aan te passen. Misschien wilt u bijvoorbeeld alleen paden zien met vier apparaatinteracties en minimaal drie overgangen om de reeks gebruikers weer te geven met een groter aantal contactpunten in de conversieprocedure.

Laptops vallen onder de categorie Desktop. Elke verplaatsing van één desktop naar een andere desktop of laptop die onmiddellijk plaatsvindt, wordt in dit rapport weergegeven bij dezelfde stap. Meer informatie over de beperkingen van User-ID-weergaven.

Click "Path Options" in the Device Paths report to customize your data.

Klik om deze afbeelding uit te vouwen en te kijken waar deze opties worden weergegeven in de interface.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?