Urządzenie pozyskania

Znajdź zależności między pozyskaniem a konwersją.
Ta informacja dotyczy tylko usług z włączoną obsługą User ID.
Raport jest widoczny tylko w widokach danych z włączoną obsługą User ID w tych usługach.

Raport Urządzenie pozyskania jest połączeniem danych o atrybucji i ruchu, dzięki czemu możesz zobaczyć zależności pomiędzy pozyskaniem a konwersją.

Raport ten pokaże Ci, ilu użytkowników pozyskanych na danym typie urządzenia dokonuje konwersji na tym samym urządzeniu, ilu na innym, a ilu wcale. Na przykład może okazać się, że w przypadku pewnego segmentu użytkowników pierwsza sesja i kolejna sesja wraz z zakupem mają miejsce na tablecie, a w przypadku innego segmentu pierwsza sesja ma miejsce na komórce, ale generuje on większe przychody na komputerach.

Raport Urządzenie pozyskania pozwoli Ci lepiej poznać wkład różnych urządzeń w skuteczność przyciągania nowych użytkowników i zachęcania wszystkich użytkowników do konwersji.

Korzystanie z raportu Urządzenie pozyskania

Tabela danych w tym raporcie zawiera wiersze dla każdej kategorii urządzeń określonej w Analytics: Komputer (w tym laptopy), Tablet i Komórka.

Liczba użytkowników powiązana z danym wierszem przedstawia pozyskania, które można przypisać do danej kategorii urządzenia. Jest to segment użytkowników, którzy użyli urządzenia z danej kategorii, gdy po raz pierwszy przypisano do nich identyfikator User ID w wybranym dla raportu zakresie dat. Na przykład użytkownicy w wierszu Telefon w tabeli danych używali urządzenia przenośnego, gdy przypisano im identyfikator User ID, ale mogli użyć innego urządzenia (tabletu lub komputera) do interakcji z Twoimi treściami lub zakupu zarówno przed, jak i po sesji na telefonie.

Dane Przychody z urządzenia źródłowego przedstawiają przychody uzyskane na tym samym rodzaju urządzenia, na którym użytkownicy zostali pozyskani.

Dane Przychody z innych urządzeń pokazują przychody uzyskane na urządzeniach z innej kategorii niż kategoria urządzenia, na którym użytkownicy zostali pozyskani.

Całkowite liczby dla tych danych, które łączą dane z wszystkich trzech kategorii urządzeń, widoczne są w formie tablic informacyjnych powyżej tabeli danych. Szczegóły dla każdej kategorii zawarte są wyłącznie w samej tabeli.

Przychody w widoku User ID są obliczane na podstawie danych o użytkownikach, a nie o sesjach, dlatego mogą występować różnice w porównaniu z innymi raportami. Dowiedz się więcej o ograniczeniach widoków User ID.

Find the Acquisition Device report shows you how much traffic used a desktop, tablet, or mobile device.

Kliknij, by powiększyć obrazek i zobaczyć, gdzie znajdują się wymienione opcje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?