Het rapport 'Dekking User ID'

Bekijk de verdeling van User ID's voor alle verkeer.
Dit rapport is alleen zichtbaar in property's waarvoor User ID is ingeschakeld en alleen in weergaven voor die property's waarvoor User ID niet is ingeschakeld.

Het rapport 'Dekking User ID' geeft een overzicht van de verdeling van toegewezen User ID's over al uw verkeer. U gebruikt dit rapport om het totale aantal sessies te zien en het aantal sessies waarbij een User ID is toegewezen aan gebruikers, te vergelijken met het aantal sessies waarbij geen User ID is toegewezen aan gebruikers.

In dit artikel:

Het rapport 'Dekking User ID'

Het rapport 'Dekking User ID' is beschikbaar in rapportageweergaven nadat u User ID heeft ingesteld. Als u het rapport wilt bekijken, typt u Dekking User ID in het zoekvak boven de rapportnavigatie en selecteert u het resultaat. U kunt ook door de rapportnavigatie browsen om het rapport te vinden. U vindt het rapport bij de rapporten voor Gedrag > Doelgroep in de webweergave of bij de rapporten voor Gedrag > Gedrag van de app-weergave.

Als dit rapport niet wordt weergegeven, heeft u User ID mogelijk niet ingesteld of gebruikt u een rapportageweergave waarin dit rapport niet is opgenomen.

Find the User ID Coverage report under Audience.

Klik om deze afbeelding uit te vouwen en te kijken waar deze opties worden weergegeven in de interface.

Welke informatie het rapport 'Dekking User ID' u kan verschaffen

Gebruikers aan wie een User ID is toegewezen, gedragen zich anders dan gebruikers zonder een User ID.

U kunt de functie User ID bijvoorbeeld zo instellen dat ID's aan gebruikers worden toegewezen wanneer ze inloggen op een account. Dit betekent dat de groep gebruikers aan wie een ID is toegewezen, ook de gebruikers zijn die reageren op uw content terwijl ze zijn ingelogd. Met het rapport 'Dekking User ID kunt u het percentage van de sessies weergeven waarin activiteit van ingelogde gebruikers heeft plaatsgevonden.

Ingelogde gebruikers zijn meestal veel meer betrokken bij content of voeren acties uit die niet-ingelogde gebruikers niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld een aankoop doen). Als u een scheiding tussen deze verkeerssegmenten aanbrengt in uw rapporten, kunt u betere zakelijke beslissingen nemen.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om advertenties, content, betrokkenheidsactiviteiten of transactiebenaderingen anders vorm te geven voor ingelogde gebruikers dan voor andere gebruikers. U kunt met de gegevens in dit rapport ook strategieën bedenken om gebruikers met bestaande accounts aan te moedigen in te loggen wanneer ze reageren op uw content. Verder kunt u aan de hand van de gegevens in dit rapport manieren bedenken om meer aanmeldingen voor accounts te krijgen.

Beperkingen van het rapport 'Dekking User ID'

  1. Het rapport 'Dekking User ID' is niet in alle rapportageweergaven beschikbaar. Het rapport is alleen beschikbaar in weergaven nadat u User ID heeft ingesteld.
  2. Het rapport 'Dekking User ID' laat alleen zien aan welk deel van uw verkeer een User ID is toegewezen (en aan welk deel niet). Dit rapport geeft geen bijzonderheden over gebruikers en sessies waarin een User ID is toegewezen. Gebruik het rapport 'Dekking User ID' in combinatie met een User ID-weergave voor een gedetailleerde analyse van de manier waarop gebruikers aan wie een User ID is toegewezen, omgaan met uw content.
  3. Waaraan de User ID wordt gelinkt, is volledig afhankelijk van de implementatie. U moet User ID in uw eigen specifieke, technische omgeving instellen en implementeren. In het bovenstaande voorbeeld werd uitgelegd welke informatie het rapport 'Dekking User ID' u kan verschaffen als u de User ID koppelt aan het inloggen op een account. Dit is slechts één voorbeeld van hoe u de functie User ID kunt instellen. De User ID wordt niet automatisch gekoppeld aan gebruikersaccounts of aan andere soorten gegevens.
google-developers-svg

Raadpleeg onze handleidingen voor ontwikkelaars als u technische instructies wilt voor de implementatie van de functie User ID:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?