Konfigurer User-ID

Først aktiverer du User-ID i kontoen din, og deretter implementerer du funksjonen i koden.

Du kan konfigurere User-ID-funksjonen ved først å slå den på i Google Analytics-kontoen din og deretter implementere den i sporingskoden din.

Du må også opprette en User-ID-rapporteringsvisning for å kunne se dataene dine i Analytics-rapporter.

Før du implementerer denne funksjonen, bør du finne ut mer om User-ID-funksjonen og lese om User-ID-grenser.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Konfigurer User-ID-funksjonen i kontoen din

Du må ha redigeringstillatelse for området.

Slik konfigurerer du User-ID-funksjonen:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og gå til området der du vil implementere User-ID.
 3. Klikk på Sporingsinformasjon > User-ID i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Følg fremgangsmåtene som er beskrevet i de neste delene.

1. Godta retningslinjene for User-ID-funksjonen

 1. Les retningslinjene for User-ID-funksjonen.
 2. Under Jeg godtar retningslinjene for User-ID slår du bryteren . Funksjonen slås på i kontoen din når du godtar retningslinjene.
 3. Klikk på Fremgangsmåten videre.

2. Konfigurer User-ID-funksjonen i sporingskoden din

Når du har slått på User-ID-funksjonen ved å godta retningslinjene, må du implementere User-ID-funksjonen i sporingskoden din.

For å bruke User-ID-funksjonen må du ha mulighet til å generere egne unike ID-er, tilordne ID-er til nye brukere og tilordne de samme ID-ene på nytt til returnerende brukere. Du må også kunne ta med disse ID-ene i dataene du sender til Analytics.

Sporingskoden bør oppdateres av en utvikler. Se Beslektede ressurser nedenfor.

Du kan bruke User-ID-funksjonen både på nettsteder og i mobilapper. Begge typer rapporteringsvisninger (apper og nettsteder) godtar både nett- og apptreff og rapporterer dem sammen. Når du bruker User-ID-funksjonen, anbefaler vi at du bruker en samlet rapporteringsvisning som omfatter alle typer treff, og at du konfigurerer filtrerte rapporteringsvisninger for å skille nett- og apptreff ved behov.

Hvis du ikke klarer å tildele en ID til en bruker, må du ikke sende UID-parameteren. Hvis du angir UID-parameteren til null eller ingen når du ikke klarer å tildele en ID, teller alle brukerne du ikke har de nødvendige dataene for, mot datagrensene, noe som kan føre til uoverensstemmelser i rapporteringen.

Øktsammenslåing

Med øktsammenslåing kan du knytte treff som hentes inn før User-ID er tilordnet, sammen med User-ID-en så snart den er tilordnet. Forutsetningen er at treffene oppstår i den samme økten som ID-en tilordnes første gang.

Øktsammenslåing er slått på som standard.

Når øktsammenslåing er slått av, knyttes bare treff som samles inn når User-ID allerede er tilordnet, til ID-en.

Finn ut mer om øktsammenslåing.

 1. Slå øktsammenslåing eller AV etter behov.
 2. Klikk på Fremgangsmåten videre.
Bruker du Google Tag Manager? Se hvordan du kan bruke Google Tag Manager for å implementere User-ID i sporingskoden din for Analytics.

3. Opprett en rapporteringsvisning for User-ID-funksjonen

User-ID-data kan bare vises i en egen rapporteringsvisning for User-ID.

 1. Klikk på Opprett.
 2. Oppgi et navn på rapporteringsvisningen.
  Det kan være lurt å ta med «User-ID»-termen i navnet, for da blir det enklere å huske at dette er en spesiell rapporteringsvisning for User-ID.
 3. Velg en tidssone for rapportering.
 4. Under Vis User-ID-rapporter slår du bryteren .
 5. Klikk på Opprett.

Du kan når som helst opprette flere rapporteringsvisninger for User-ID ved å følge den vanlige fremgangsmåten for å opprette en ny rapporteringsvisning.

Rapporteringsvisninger for User-ID kan ikke konverteres til vanlige rapporteringsvisninger, og omvendt. Bare nye rapporteringsvisninger som legges til i et område som User-ID-funksjonen er slått på for, kan angis som rapporteringsvisninger for User-ID-funksjonen.

Alle rapporter i en rapporteringsvisning for User-ID-funksjonen inneholder data fra økter der en User-ID er tilordnet og relaterte data er sendt til Analytics. Bruk en annen rapporteringsvisning for å se data fra økter der det ikke sendes noen User-ID til Analytics.

Beslektede ressurser

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til User-ID-en i sporingskoden, kan du lese instruksjonene i utviklerveiledningen for det aktuelle miljøet:

Hvis du bruker Google Tag Manager, kan du gå til User-ID i brukerstøtten for Google Tag Manager.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?