Fördelar med User ID

Läs om varför du bör implementera User ID

I den här artikeln beskriver vi de fyra främsta fördelarna med User ID.

Innehåll i artikeln:

Räkna antalet användare mer exakt

Många analystekniker kan inte identifiera unika användare över flera enheter eller sessioner. Varje gång någon växlar till en annan enhet eller startar en ny session räknas en ny användare. Om samma person till exempel interagerar med ditt innehåll på en mobil och en surfplatta och två besök registreras, räknas detta som två användare i de flesta dataanalyslösningar.

Med User ID kopplas flera sessioner (och all aktivitet under dessa sessioner) till ett unikt id. När du skickar ett unikt id och all relaterad engagemangsdata till Analytics tillskrivs all aktivitet en enda användare i rapporterna.

Eftersom varje unikt User ID räknas som en unik användare i Analytics-rapporterna får du mer rättvisande användardata som speglar verkligheten bättre.

Analysera upplevelsen för inloggade användare

Du kan implementera User ID i kombination med ditt autentiseringssystem. Det medför att det unika id som används för att identifiera ett användarkonto skickas som User ID till Analytics. All aktivitet som sker när en användare är inloggad kan kopplas till detta id.

Eftersom inloggade användare oftast interagerar med innehållet på ett helt annat sätt än användare som inte är inloggade kan du ta hjälp av User ID för att segmentera denna delmängd av trafiken i dina Analytics-rapporter.

Komma åt specialverktyg och rapporter i ditt Analytics-konto

När du konfigurerar User ID får du åtkomst till User ID-rapportvyer och rapporter över flera enheter.

En User ID-vy är en speciell rapportvy som bara visar data från sessioner där ett User ID och relaterad data skickas till Analytics. I den här vyn kan du få en bättre bild av hur det aktuella trafiksegmentet beter sig jämfört med annan trafik.

I User ID-vyerna ingår en uppsättning rapporter över flera enheter som inte finns tillgängliga i andra rapportvyer. De här rapporterna ger dig de verktyg och mätvärden du behöver för att kunna analysera hur användarna använder ditt innehåll på olika enheter under olika sessioner.

Om du konfigurerar User ID i kombination med ditt autentiseringssystem kan du ta hjälp av User ID-vyer och rapporter över flera enheter när du vill få en bättre bild av dina inloggade användare.

Hitta relationer mellan dina förvärv, engagemang och konverteringar

Med data som samlas in via User ID kan du hitta och utvärdera relationerna mellan enheter och engagemangsaktiviteter över flera sessioner. Det gör att du kan tillskriva konverteringar förvärv mer effektivt och se vad användarna gör mellan dessa kritiska åtgärdspunkter. Du kan använda denna data för att utveckla nya typer av marknadsföringskampanjer och användarupplevelser som är skräddarsydda för olika enheter och kombinationer av engagemang.

Personliga annonspreferenser

Alla användar-id:n du tillhandahåller kan användas för att fastställa kriterier för flera enheter och/eller plattformar, inklusive för personliga annonspreferenser. Du kan använda den här funktionen till kraftfulla användningsområden över flera plattformar, till exempel för unikt samarbete med användare som ännu inte har köpt något i din app men som redan har köpt på din webbplats.

När du konfigurerar målgrupper kan du konfigurera kriterier som tillåter eller direkt kräver beteende över flera enheter eller plattformar. Som standard kan alla målgrupper vara över flera enheter och flera plattformar, men du kan också ange kriterier för enhet eller plattform för kontroll över detta.

Observera att du kan inaktivera personliga annonspreferenser när som helst genom att markera händelser som IAA.

 

 

Google Developer-rubrik @ 36px SVG -->google-developers-svg

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?