Fordelene med å bruke User-ID-funksjonen

Finn ut hvorfor du bør implementere User-ID-funksjonen

Det er fire hovedfordeler med å bruke User-ID-funksjonen, og du får en bedre forståelse av dem ved å lese denne artikkelen.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Få en mer nøyaktig brukertelling

Med mange analyseteknologier er det ikke mulig å identifisere unike brukere for flere enheter eller økter. Hver gang noen bytter til en annen enhet eller starter en ny økt, telles det en ny bruker. Hvis for eksempel én og samme person bruker innholdet ditt på en telefon og et nettbrett, blir det loggført to økter. Dermed regnes denne personen som to brukere i de fleste analyseløsninger.

Med User-ID-funksjonen kan flere økter (og eventuelle aktiviteter i disse øktene) knyttes til en unik ID. Når du sender en unik ID og eventuelle tilknyttede engasjementsdata til Analytics, knyttes all aktivitet til én bruker i rapportene dine.

Ettersom alle unike User-ID-er anses for å være unike brukere i Analytics-rapportene dine, får du mer nøyaktige brukerdata som gjenspeiler de reelle tallene på en bedre måte.

Analysér opplevelsen til påloggede brukere

Du kan implementere User-ID-funksjonen sammen med autentiseringssystemet ditt, slik at den unike ID-en som brukes for å identifisere en brukerkonto, sendes til Analytics som User-ID-en. Alle aktiviteter som forekommer når en konto er pålogget, kan tilordnes denne ID-en.

Ettersom påloggede brukere vanligvis bruker innholdet ditt på helt andre måter enn brukere som ikke er pålogget, kan du dele inn dette delsettet av trafikken i Analytics-rapportene dine ved hjelp av User-ID-funksjonen.

Få tilgang til spesialverktøy og -rapporter i Analytics-kontoer

Når du konfigurerer User-ID, får du tilgang til rapporteringsvisninger for User-ID samt rapporter for flere enheter.

En rapporteringsvisning for User-ID er en spesiell rapporteringsvisning som bare inneholder data fra økter der en User-ID og relaterte data sendes til Analytics. Med denne rapporteringsvisningen kan du få bedre innsikt i forskjellene mellom atferden i dette trafikksegmentet og atferden i den øvrige trafikken.

Rapporteringsvisningene for User-ID-funksjonen inneholder et sett med rapporter for flere enheter, som ikke er tilgjengelige i andre rapporteringsvisninger. Gjennom disse rapportene er du sikret verktøyene og beregningene du trenger for å analysere hvordan brukerne benytter innholdet ditt på ulike enheter og over flere økter.

Hvis du konfigurerer User-ID i forbindelse med autentiseringssystemet ditt, kan du bruke User-ID-rapportvisninger og rapporter for flere enheter for å få bedre innsikt i atferden til de påloggede brukerne.

Finn sammenhenger mellom brukeranskaffelser, engasjement og konverteringer

Med dataene som samles inn via User-ID-funksjonen, kan du finne og evaluere sammenhenger mellom enhetene og engasjementsaktivitetene for flere økter. Dermed blir det enklere å tilskrive brukeranskaffelser til konverteringer og se hva brukerne gjør mellom disse viktige handlingspunktene. Du kan bruke disse dataene for å utvikle nye typer markedsføringskampanjer og brukeropplevelser som er skreddersydd for ulike kombinasjoner av enheter og engasjement.

 

 

google-developers-svg

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?