Voordelen van User ID

Informatie over waarom u de User ID moet implementeren

Het instellen van de User ID biedt vier belangrijke voordelen, die in dit artikel worden uitgelegd.

In dit artikel:

Een nauwkeurigere telling van het aantal gebruikers

Veel analysetechnologieën kunnen geen unieke gebruikers op meerdere apparaten of in meerdere sessies identificeren. Telkens wanneer iemand overstapt op een nieuw apparaat of een nieuwe sessie start, wordt er een nieuwe gebruiker geteld. Als dezelfde persoon bijvoorbeeld uw content raadpleegt op een telefoon en op een tablet, worden er twee sessies geregistreerd. Daarom worden in de meeste analyse-oplossingen ook twee gebruikers geteld.

Met User ID kunnen meerdere sessies (en alle activiteit die daarin plaatsvindt) worden gekoppeld aan een unieke ID. Wanneer u een unieke ID met bijbehorende gegevens naar Google Analytics stuurt, worden in uw rapporten alle activiteiten toegeschreven aan één gebruiker.

Omdat elke unieke User ID wordt beschouwd als een unieke gebruiker in Analytics-rapporten, krijgt u nauwkeurigere gebruikersgegevens die beter overeenkomen met de werkelijkheid.

De functionaliteit voor ingelogde gebruikers analyseren

U kunt User ID implementeren in combinatie met het verificatiesysteem, zodat de unieke ID die wordt gebruikt ter identificatie van een gebruikersaccount, als User ID wordt verzonden naar Analytics. Alle activiteit die plaatsvindt wanneer de gebruiker op zijn account is ingelogd, kan aan deze ID worden gekoppeld.

Omdat ingelogde gebruikers vaak heel anders met uw content omgaan dan gebruikers die niet inloggen, kunt u met User ID deze subset van uw verkeer in de Analytics-rapporten segmenteren.

Toegang tot speciale tools en rapporten in uw Analytics-account

Wanneer u User ID instelt, heeft u toegang tot User ID-rapportageweergaven en de rapporten voor Verschillende apparaten.

Een User ID-dataweergave is een speciale rapportageweergave die alleen gegevens bevat van sessies waarin een User ID en bijbehorende gegevens naar Analytics worden verzonden. Deze weergave geeft een beter inzicht in het verschil in gedrag tussen dit verkeerssegment en ander verkeer.

User ID-weergaven bevatten een reeks rapporten voor Verschillende apparaten die in andere rapportageweergaven niet beschikbaar zijn. Met deze rapporten krijgt u de tools en statistieken in handen die u nodig heeft om te analyseren hoe gebruikers met uw content omgaan, op verschillende apparaten en tijdens meerdere sessies.

Als u User ID instelt in combinatie met uw verificatiesysteem, kunt u met User ID-weergaven en rapporten voor verschillende apparaten een beter inzicht krijgen in de gebruikers die zijn ingelogd.

Verbanden vinden tussen acquisities, betrokkenheid en conversies

Met de gegevens die via User ID zijn verzameld, kunt u verbanden tussen apparaten en betrokkenheidsactiviteiten over meerdere sessies vinden en evalueren. Daardoor kunt u acquisities beter toeschrijven aan conversies en kunt u zien wat uw gebruikers doen tussen deze kritieke actiepunten. Deze gegevens kunt u gebruiken om nieuwe soorten marketingcampagnes en gebruikerservaringen te ontwikkelen die zijn toegesneden op verschillende combinaties van apparaat en betrokkenheid.

Advertenties personaliseren

Alle User ID's die u opgeeft, kunnen worden gebruikt om criteria voor verschillende apparaten en/of meerdere platforms vast te stellen, waaronder 'Advertenties personaliseren'. U kunt deze mogelijkheid gebruiken voor krachtige toepassingen voor meerdere platforms, zoals een unieke interactie met gebruikers die nog niets hebben gekocht in uw app, maar die al wel een aankoop hebben gedaan op uw website.

Als u doelgroepen configureert, kunt u criteria configureren die gedrag op verschillende apparaten of op meerdere platforms toestaan of die dergelijk gedrag rechtstreeks vereisen. Standaard kunnen alle doelgroepen op verschillende apparaten en op meerdere platforms worden gebruikt, maar u kunt ook apparaat- of platformcriteria opgeven om dit te beheren.

Houd er rekening mee dat u 'Advertenties personaliseren' op elk gewenst moment kunt uitschakelen door gebeurtenissen te markeren als niet-gepersonaliseerde advertenties.

 

 

Google Developer header @ 36px SVG -->google-developers-svg

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?