Ovaj se članak odnosi na Universal Analytics. Ako upotrebljavate sljedeću generaciju Google Analyticsa, proučite odjeljak Google Analytics 4 entiteti u ovom centru za pomoć.

Prednosti User-ID-ja

Saznajte zašto biste trebali implementirati User ID

Četiri su glavne prednosti značajke User ID i u ovom ćemo vam članku pomoći da ih bolje razumijete.

U ovom članku:

Saznajte precizniji broj korisnika

Mnogo tehnologija analitike ne može odrediti pojedinačne korisnike na više uređaja ili sesija. Svaki put kada se netko prebaci na drugi uređaj ili započne novu sesiju, smatra se novim korisnikom. Na primjer, isti korisnik koji stupa u interakciju s vašim sadržajem na telefonu ili tabletu bilježi dvije sesije i zbog toga se računa kao dva korisnika u većini analitičkih rješenja.

User ID može povezati više sesija (i aktivnost u tim sesijama) pomoću jedinstvenog ID-a. Kada Analyticsu pošaljete jedinstveni ID i povezane podatke o angažmanu, sva se aktivnost pripisuje jednom korisniku u izvješćima.

Budući da se svaki jedinstveni User ID u izvješćima Analyticsa smatra pojedinačnim korisnikom, dobit ćete preciznije podatke o korisnicima koji bolje odražavaju stvarni svijet.

Analizirajte doživljaj prijavljenih korisnika

User ID možete implementirati zajedno sa sustavom za autentifikaciju, tako da se jedinstveni ID koji se upotrebljava za identificiranje korisničkog računa šalje Analyticsu kao User ID. Bilo koja aktivnost koja se dogodi nakon prijave na račun može se povezati s tim ID-om.

Budući da prijavljeni korisnici imaju drugačiju interakciju sa sadržajem od korisnika koji nisu prijavljeni, User ID omogućuje da segmentirate taj podskup prometa u izvješćima Analyticsa.

Pristupite posebnim alatima i izvješćima na Analytics računu

Kada postavite User ID, možete pristupiti pregledima izvješća User ID i izvješćima Više uređaja.

Vlasnički pregled User ID poseban je pregled izvješća koji prikazuje samo podatke iz sesija u kojima se User ID i povezani podaci šalju Analyticsu. Pomoću tog vlasničkog pregleda možete bolje razumjeti kako se taj segment prometa ponaša drugačije od ostalog prometa.

Vlasnički pregledi User ID sadržavaju skup izvješća Više uređaja koji nisu dostupni u drugim pregledima izvješća. Ta vam izvješća pružaju alate i mjerne podatke koji su vam potrebni da biste mogli analizirati kako korisnici stupaju u interakciju s vašim sadržajem na različitim uređajima tijekom više sesija.

Ako postavite User ID u kombinaciji sa sustavom za autentifikaciju, vlasnički pregledi User ID i izvješća Više uređaja mogu vam pomoći da steknete bolji uvid u prijavljene korisnike.

Otkrijte veze između akvizicija, angažmana i konverzija

Uz podatke koji su prikupljeni pomoću User ID-a, možete pronaći i procijeniti veze između uređaja i aktivnosti angažmana u više sesija, tako da možete bolje dodijeliti akvizicije konverzijama i vidjeti što vaši korisnici rade između tih kritičnih točaka radnje. Te podatke možete upotrebljavati kako biste razvili novu vrstu marketinških kampanja i korisničke doživljaje koji su prilagođeni različitim kombinacijama uređaja i angažmana.

Prilagodba oglasa

Svi User ID-jevi koje navedete mogu se upotrebljavati za utvrđivanje kriterija na različitim uređajima i/ili na različitim platformama, uključujući za prilagodbu oglasa. Tu mogućnost možete upotrijebiti za napredne slučajeve upotrebe na različitim platformama, kao što je jedinstvena interakcija s korisnicima koji još nisu izvršili kupnju u vašoj aplikaciji, ali koji su već kupili na vašoj web-lokaciji.

Prilikom konfiguriranja publika možete konfigurirati kriterije koji dopuštaju ili izravno zahtijevaju ponašanje na različitim uređajima ili platformama. Prema zadanim postavkama, sve publike mogu djelovati na različitim uređajima i na različitim platformama, no možete odrediti kriterije za uređaj ili platformu za kontrolu nad tim ako je to potrebno.

Napominjemo da u bilo kojem trenutku možete onemogućiti prilagodbu oglasa označavanjem događaja kao NPO.

 

 

Zaglavlje Google Developer @ 36 px SVG – google-developers-svg

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
69256
false