Denna artikel handlar om Universal Analytics. Om du använder nästa generation av Google Analytics kan du läsa mer i avsnittet för Google Analytics 4-egendomar i detta hjälpcenter.

Om funktionen User ID

Koppla flera enheter, sessioner och engagemangsdata till samma användare.

Med User ID kan du koppla ett fast id för en enskild användare till användarens engagemangsdata från en eller flera sessioner som har initierats från en eller flera enheter.

I Analytics tolkas varje unikt användar-id som en separat användare, vilket innebär att du får en mer exakt beräkning av antal användare i dina rapporter.

När du skickar ett id och relaterad data från flera sessioner till Analytics, ger rapporterna dig en mer enhetlig helhetsbild av användarens relation till ditt företag.

Innehåll i artikeln:

Så fungerar User ID

User ID gör det möjligt att koppla en eller flera sessioner (och aktiviteten i sessionerna) till ett unikt och fast id som du skickar till Analytics.

Om du vill implementera User ID måste du kunna generera egna unika id:n, tilldela användare ett id samt ta med dessa id:n när du skickar data till Google Analytics.

Du kan till exempel skicka de unika id:n som genererats av ditt eget autentiseringssystem till Analytics som värden för User ID. Allt engagemang, som klick på länkar eller navigering på sidor eller skärmar, som händer när ett unikt id är tilldelat kan skickas och kopplas i Analytics via User ID.

I en implementering av Analytics utan User ID-funktionen räknas en unik användare varje gång ditt innehåll används från en annan enhet och för varje ny session. En sökning på en telefon en dag, ett köp på en laptop tre dagar senare och en kundtjänstbegäran på en surfplatta en månad senare räknas till exempel som tre unika användare i en standardimplementering av Analytics – även om alla dessa åtgärder sker när användaren är inloggad på ett konto. Även om du kan samla in data om alla dessa interaktioner och enheter, kan du inte fastställa om de har med varandra att göra. Det enda du ser är oberoende datapunkter.

När du implementerar User ID kan du identifiera relaterade åtgärder och enheter och koppla samman dessa till synes oberoende datapunkter. Samma sökning på en telefon, köp på en laptop och återengagemang på en surfplatta som tidigare såg ut som tre orelaterade åtgärder på orelaterade enheter kan nu förstås som en enskild användares interaktioner med ditt företag.

Sessionssammanslagning

Sessionssammanslagning är en User ID-inställning som du kan använda för att koppla ett id till träffar som samlas in innan ett User ID tilldelas.

Läs mer

Nästa steg

Om du vill konfigurera User ID måste du aktivera funktionen i ditt Analytics-konto (behörigheten Redigera behövs) och ändra spårningskoden. Läs mer

Du kan verifiera din konfiguration genom att kontrollera informationen i rapporten Täckning för User ID.

Relaterade resurser

Se utvecklardokumentationen för mer information om hur du lägger till User ID i din spårningskod.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false