Več o funkciji User-ID

Povezovanje več naprav, sej in podatkov o dejavnosti z istimi uporabniki.

Funkcija User-ID vam omogoča, da trajni ID za posameznega uporabnika povežete s podatki o dejavnosti tega uporabnika iz ene ali več sej, ki so bile začete v eni ali več napravah.

Analytics si vsak enolični ID uporabnika razlaga kot ločenega uporabnika, kar zagotavlja natančnejše štetje uporabnikov v poročilih.

Ko v storitev Analytics pošljete ID in povezane podatke iz več sej, bodo poročila oblikovala združeno in celovito zgodbo o razmerju uporabnika z vašim podjetjem.

V tem članku:

Delovanje funkcije User-ID

Funkcija User-ID vam omogoča, da eno ali več sej (in dejavnost v okviru teh sej) povežete z enoličnim in trajnim ID-jem, ki se pošilja v Analytics.

Če želite implementirati funkcijo User-ID, morate imeti zmožnost za ustvarjanje lastnih enoličnih ID-jev, dodeljevanje teh ID-jev uporabnikom in vključevanje, vsakič ko pošljete podatke storitvi Analytics.

Storitvi Analytics lahko kot vrednosti za User-ID pošljete na primer enolične ID-je, ki jih je ustvaril vaš lastni sistem za preverjanje pristnosti. Vsako dejavnost, kot so kliki povezav in krmarjenje po strani ali zaslonu, do katere pride, ko je dodeljen enolični ID, je mogoče poslati v storitev Analytics in jo povezati prek funkcije User-ID.

Pri implementaciji storitve Analytics brez funkcije User-ID se enolični uporabnik šteje vsakič, ko se do vaše vsebine dostopa iz druge naprave in ko je nova seja. Primer: iskanje v telefonu en dan, nakup v prenosnem računalniku tri dni pozneje in zahteva za pomoč strankam v tabličnem računalniku mesec pozneje se pri standardni implementaciji storitve Analytics štejejo kot trije enolični uporabniki, tudi če so vsa ta dejanja izvedena, ko je bil uporabnik prijavljen v račun. Čeprav lahko zbirate podatke o vsaki od teh interakcij in naprav, ne morete ugotoviti, ali med njimi obstaja kakšno razmerje. Vidite samo neodvisne podatkovne točke.

Ko implementirate funkcijo User-ID, lahko prepoznate povezana dejanja in naprave ter povežete te navidezno neodvisne podatkovne točke. Tisto iskanje v telefonu, nakup v prenosnem računalniku in vnovična dejavnost v tabličnem računalniku, ki so bili prej videti kot nepovezana dejanja, boste zdaj lahko razumeli kot interakcije enega uporabnika z vašim podjetjem.

Združevanje sej

Združevanje sej je nastavitev funkcije User-ID, ki omogoča zbiranje zadetkov, preden se dodeli ID uporabnika, ki bo povezan z ID-jem.

Več o tem

Naslednji koraki

Če želite nastaviti funkcijo User-ID, jo morate najprej omogočiti v računu Analytics (potrebujete dovoljenje za urejanje), nato pa spremeniti kodo za sledenje. Več o tem

Nastavitev lahko preverite tako, da pregledate podatke v poročilu »Pokritost User-ID«.

Povezan vir

Informacije o tem, kako funkcijo User-ID dodate v kodo za sledenje, najdete v dokumentaciji za razvijalce.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?