Funkcia User ID

Spojte viaceré zariadenia, relácie a údaje o zapojení s rovnakými používateľmi.

User ID umožňuje spojiť trvalý identifikátor konkrétneho používateľa s údajmi o zapojení tohto používateľa z jednej alebo viacerých relácií iniciovaných jedným alebo viacerými zariadeniami.

Analytics interpretuje každý jedinečný identifikátor používateľa ako samostatného používateľa a vo vašich prehľadoch tak zobrazuje presnejší počet používateľov.

Keď pošlete službe Analytics identifikátor a súvisiace údaje z viacerých relácií, vaše prehľady vám poskytnú ucelenejšiu a komplexnejšiu predstavu o vzťahu používateľa s vašou firmou.

Obsah tohto článku:

Ako funguje User ID

User ID umožňuje spojiť jednu alebo viaceré relácie (a aktivitu v rámci týchto relácií) s jedinečným a trvalým identifikátorom, ktorý odošlete do služby Analytics.

Ak chcete implementovať User ID, musíte mať možnosť generovať vlastné jedinečné identifikátory, dôsledne prideľovať identifikátory používateľom a zahrnúť tieto identifikátory pri každom odosielaní údajov do služby Analytics.

Môžete napríklad posielať jedinečné identifikátory vygenerované vaším vlastným overovacím systémom do služby Analytics ako hodnoty User ID. Akékoľvek zapojenie, ako sú napríklad kliknutia na odkazy a navigácia na stránke alebo obrazovke, ku ktorému dochádza pri pridelení jedinečného identifikátora, sa môže odoslať do služby Analytics a pripojiť prostredníctvom funkcie User ID.

V implementácii služby Analytics bez funkcie User ID sa jedinečný používateľ započítava pri každom prístupe k vášmu obsahu z iného zariadenia a pri každej novej relácii. Napríklad vyhľadávanie v telefóne v prvý deň, nákup cez laptop o tri dni neskôr a žiadosť o služby zákazníkom v tablete jeden mesiac nato sa pri štandardnej implementácii služby Analytics započítajú ako traja jedineční používatelia, aj keď prebehli všetky tieto akcie vtedy, keď bol v účte prihlásený jeden používateľ. Môžete síce zhromažďovať údaje o každej z týchto interakcií a zariadení, ale nemôžete určiť ich vzájomnú relevanciu. Vidíte len nezávislé body.

Keď implementujete User ID, môžete identifikovať súvisiace akcie a zariadenia a spojiť tieto zdanlivo nezávislé body. To isté vyhľadávanie v telefóne, nákup cez laptop a opätovná interakcia cez tablet, ktoré predtým vyzerali ako tri nesúvisiace akcie v nesúvisiacich zariadeniach, možno teraz interpretovať ako interakcie jedného používateľa s vašou firmou.

Zjednotenie relácie

Zjednotenie relácie je nastavenie funkcie User ID, ktoré umožňuje s daným identifikátorom spojiť prístupy zhromaždené pred pridelením identifikátora používateľa.

Ďalšie informácie

Ďalší postup

Ak chcete nastaviť funkciu User ID, najskôr ju musíte povoliť v účte Analytics (vyžaduje sa povolenie na úpravy ) a potom upraviť kód sledovania. Ďalšie informácie

Nastavenie si môžete overiť skontrolovaním údajov v prehľade Pokrytie funkcie User ID.

Súvisiace zdroje

Informácie o pridaní funkcie User ID do kódu sledovania nájdete v dokumentácii pre vývojárov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?