O funkcii User ID

Pripojenie viacerých zariadení, relácií a údajov o aktivitách k rovnakým návštevníkom.

Funkcia User ID umožňuje priradiť údaje o aktivitách z viacerých zariadení a viacerých relácií k jedinečným identifikátorom.

Každý jedinečný identifikátor User ID sa považuje za jedinečného používateľa v službe Analytics, aby ste vo svojich prehľadoch mohli získať presnejší počet používateľov. Keď službe Analytics pošlete identifikátor a súvisiace údaje počas viacerých relácií, môžete si dať jednotlivé akcie používateľov do kontextu a začať analyzovať prebiehajúce vzťahy.

Princíp fungovania funkcie User ID: Prehľad

Funkcia User ID umožňuje priradiť jednu alebo viacero relácií (a akékoľvek aktivity počas týchto relácií) k jedinečnému a trvalému identifikátoru, ktorý odošlete do služby Analytics.

Ak chcete implementovať funkciu User ID, musíte dokázať generovať vlastné jedinečné identifikátory, dôsledne prideľovať identifikátory používateľom a zahrnúť tieto identifikátory pri každom odosielaní údajov do služby Analytics.

Ako hodnoty pre funkciu User ID môžete do služby Analytics odosielať napríklad jedinečné identifikátory vygenerované vaším vlastným systémom overenia totožnosti. Všetky interakcie, ako sú napríklad kliknutia na odkazy a navigácia na stránkach alebo obrazovkách, ku ktorým dôjde počas priradenia jedinečného identifikátora, sa môžu odoslať a prepojiť v službe Analytics prostredníctvom funkcie User ID.

Porovnanie údajov s identifikátorom User ID a bez neho

V implementácii služby Analytics bez funkcie User ID sa jedinečný používateľ započíta pri každom prístupe k vášmu obsahu z iného zariadenia a pri každej novej relácii. Napríklad vyhľadávanie v telefóne v jeden deň, nákup cez notebook o tri dni neskôr a požiadavka na zákaznícku službu cez tablet o ďalší mesiac sa v štandardnej implementácii služby Analytics počítajú ako traja jedineční používatelia – aj keď sa všetky tieto aktivity uskutočnili s prihlásením do účtu. Aj keď môžete zhromažďovať údaje o každej z týchto interakcií a o každom z týchto zariadení, nemôžete určiť, či medzi nimi existuje nejaký vzťah. Môžete vidieť len nezávislé údajové body.

Keď implementujete funkciu User ID, môžete identifikovať súvisiace akcie a zariadenia a spojiť tieto zdanlivo nezávislé údajové body. To isté vyhľadávanie v telefóne, nákup cez notebook a opätovná interakcia cez tablet, ktoré predtým vyzerali ako nesúvisiace akcie na nesúvisiacich zariadeniach, sa teraz môžu pochopiť ako tri súvisiace akcie na troch súvisiacich zariadeniach. Tým vaša analýza získa kontext a môžete získať holistické zobrazenie vašich používateľov a ich správania.

Zjednotenie relácií

Zjednotenie relácií je nastavenie identifikátora User ID, ktoré umožňuje priradiť prístupy zhromaždené pred pridelením identifikátora User ID k príslušnému identifikátoru. Môže vám to pomôcť analyzovať správanie používateľov, ktoré viedlo k akcii spúšťajúcej pridelenie identifikátora User ID. Zjednotenie relácií môžete zapnúť alebo vypnúť a toto nastavenie určuje, ktoré údaje sa priradia k identifikátoru User ID. Získajte viac informácií o zjednotení relácií.

Nastavenie funkcie User ID

Ak chcete nastaviť funkciu User ID, najskôr ju musíte povoliť vo svojom účte Analytics a potom musíte upraviť kód sledovania.

Postupujte podľa prehľadu nastavenia funkcie User ID, v ktorom nájdete pokyny na povolenie tejto funkcie v účte. Informácie o pridaní funkcie User ID do kódu sledovania nájdete v našich príručkách pre vývojárov.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?