[UA] Funkcia User‐ID

Spojte viaceré zariadenia, relácie a údaje o zapojení s rovnakými používateľmi.
V tomto článku sa dozviete, ako funguje User‐ID v službe Universal Analytics. Informácie o identifikácii používateľov v službe Google Analytics 4 nájdete v článku [GA4] Identita pre reporty.

User‑ID umožňuje spojiť trvalý identifikátor konkrétneho používateľa s údajmi o zapojení tohto používateľa z aspoň jednej relácie iniciovanej aspoň jedným zariadením.

Analytics interpretuje každý jedinečný identifikátor používateľa ako samostatného používateľa a vo vašich reportoch tak zobrazuje presnejší počet používateľov.

Keď pošlete službe Analytics identifikátor a súvisiace údaje z viacerých relácií, vaše reporty vám poskytnú ucelenejšiu a komplexnejšiu predstavu o vzťahu používateľa s vašou firmou.

Obsah tohto článku:

Ako funguje User‑ID

User ID umožňuje spojiť jednu alebo viaceré relácie (a aktivitu v rámci týchto relácií) s jedinečným a trvalým identifikátorom, ktorý odošlete do služby Analytics.

Ak chcete implementovať funkciu User‑ID, musíte mať možnosť generovať vlastné jedinečné identifikátory, dôsledne prideľovať identifikátory používateľom a zahrnúť tieto identifikátory pri každom odosielaní údajov do služby Analytics.

Môžete napríklad posielať jedinečné identifikátory vygenerované vaším vlastným overovacím systémom do služby Analytics ako hodnoty User‑ID. Akékoľvek zapojenie, ako sú kliknutia na odkazy a navigácia na stránke alebo obrazovke, ku ktorému dochádza pri pridelení jedinečného identifikátora, sa môže odoslať do služby Analytics a pripojiť prostredníctvom funkcie User‑ID.

V implementácii služby Analytics bez funkcie User‑ID sa jedinečný používateľ započítava pri každom prístupe k vášmu obsahu z iného zariadenia a pri každej novej relácii. Napríklad vyhľadávanie v telefóne v prvý deň, nákup cez laptop o tri dni neskôr a žiadosť o služby zákazníkom v tablete jeden mesiac nato sa pri štandardnej implementácii služby Analytics započítajú ako traja jedineční používatelia, aj keď prebehli všetky tieto akcie vtedy, keď bol v účte prihlásený jeden používateľ. Môžete síce zhromažďovať údaje o každej z týchto interakcií a zariadení, ale nemôžete určiť ich vzájomnú relevanciu. Vidíte len nezávislé body.

Keď implementujete User ID, môžete identifikovať súvisiace akcie a zariadenia a spojiť tieto zdanlivo nezávislé body. To isté vyhľadávanie v telefóne, nákup cez laptop a opätovná interakcia cez tablet, ktoré predtým vyzerali ako tri nesúvisiace akcie v nesúvisiacich zariadeniach, možno teraz interpretovať ako interakcie jedného používateľa s vašou firmou.

Zjednotenie relácie

Zjednotenie relácie je nastavenie funkcie User‑ID, ktoré umožňuje spojiť s identifikátorom používateľa prístupy zhromaždené pred pridelením tohto identifikátora.

Ďalšie informácie

Ďalší postup

Ak chcete nastaviť funkciu User‑ID, najskôr ju musíte povoliť v účte Analytics (vyžaduje sa rola redaktora) a potom upraviť kód sledovania. Ďalšie informácie

Nastavenie si môžete overiť skontrolovaním údajov v prehľade Pokrytie funkcie User‑ID.

Súvisiace zdroje

Informácie o pridaní funkcie User‑ID do kódu sledovania nájdete v dokumentácii pre vývojárov.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyberte si vlastnú sériu kurzov

Pozrite si google.com/analytics/learn, nový zdroj, ktorý vám pomôže vyťažiť zo služby Google Analytics 4 maximum. Na novom webe sa nachádzajú videá, články a návody, ako aj odkazy na rôzne zdroje o službe Google Analytics (Discord, blog, kanál na YouTube a odkladací priestor GitHub).

Začnite s učením ešte dnes!

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
18109406394911276726
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256